DEUTSCHE BANK is van plan een bad bank op te richten. Daarin zal de grootste Duitse bank voor 50 miljard euro aan langlopende, risicovolle derivaten onderbrengen. De instelling wil daarnaast haar trading in aandelen en rentegerelateerde producten buiten continentaal Europa fors afbouwen of stopzetten. Volgens de Financial Ti...

DEUTSCHE BANK is van plan een bad bank op te richten. Daarin zal de grootste Duitse bank voor 50 miljard euro aan langlopende, risicovolle derivaten onderbrengen. De instelling wil daarnaast haar trading in aandelen en rentegerelateerde producten buiten continentaal Europa fors afbouwen of stopzetten. Volgens de Financial Times maakt CEO Christian Sewing dat nieuws medio juli bekend. De operatie komt tien jaar te laat. Deutsche Bank staat symbool voor Europese banken die na de financiële crisis van 2008 dachten dat de storm zou overwaaien en het daarna weer business as usual zou zijn. Niet dus. Regelgevers hebben strengere kapitaal- en liquiditeitsnormen opgelegd, traden is veel minder winstgevend en de digitalisering heeft het klantengedrag ingrijpend veranderd. Het is geen toeval dat de gemiddelde Europese bank op de beurs al acht jaar onder de boekwaarde noteert. Nooit duurde het herstel van de financiële sector zo lang. In Zuid-Europa hebben banken nog altijd te veel probleemkredieten op de balans. In Duitsland, de economische motor van Europa, is de rendabiliteit van de banken bedroevend laag. Overal in de eurozone worstelen ze met de lage rente en een hoge kostenstructuur. Op korte termijn valt weinig beterschap te verwachten. De groeivertraging in de eurozone dreigt het verdienmodel van de banken aan twee kanten te treffen. De verwachting is dat de vraag naar kredieten daalt, waardoor hun inkomsten dalen. En de kans is reëel dat ze meer provisies voor slechte leningen moeten aanleggen. Voor instellingen als Deutsche Bank kan dat problematisch worden als ze ook hun kapitaalbuffers moeten versterken.