Toen Evy Hellinckx (30) hoorde van het VMA-project Jonge Managers, Wijze Mentoren moest ze niet lang twijfelen. "Een schitterend initiatief. Ik heb intern wel verschillende mensen op wie ik kan op bogen. Maar ik ben een strategisch adviseur; de spiegel die Tony Mary mij voorhoudt, is dus belangrijk voor mezelf en voor mijn werk." Dat werk is manager bij de bedrijfsadviseur Bain & Company, waar veranderingsprocessen een groot deel uitmaken van haar opdracht. Als handelsingenieur (KU Leuven) is diversiteit haar passie. Ze plaatste Tony Mary bovenaan haar verlanglijstje bij VMA. "Omdat hij gaat voor wat hij staat. Zijn consultancyervaring is relevant, maar was niet mijn hoofdbekommernis."
...

Toen Evy Hellinckx (30) hoorde van het VMA-project Jonge Managers, Wijze Mentoren moest ze niet lang twijfelen. "Een schitterend initiatief. Ik heb intern wel verschillende mensen op wie ik kan op bogen. Maar ik ben een strategisch adviseur; de spiegel die Tony Mary mij voorhoudt, is dus belangrijk voor mezelf en voor mijn werk." Dat werk is manager bij de bedrijfsadviseur Bain & Company, waar veranderingsprocessen een groot deel uitmaken van haar opdracht. Als handelsingenieur (KU Leuven) is diversiteit haar passie. Ze plaatste Tony Mary bovenaan haar verlanglijstje bij VMA. "Omdat hij gaat voor wat hij staat. Zijn consultancyervaring is relevant, maar was niet mijn hoofdbekommernis." Tony Mary (61) heeft er een lange carrière op zitten, onder meer bij IBM en KPMG, maar zal voor altijd wel verbonden blijven met zijn passage bij de openbare omroep VRT. Vandaag oefent hij geen operationele functies meer uit, maar zijn mandatenlijstje oogt nog altijd indrukwekkend. Zowel in de profit als in de non-profit, met namen als Mayerline, Colibra, IPG, Festival van Vlaanderen, KMI. Tony Mary moest ook niet lang nadenken toen hij gevraagd werd voor het VMA-project. "Ik ben zelf voor een stuk gevormd door een aantal van mijn vroegere bazen, en door mensen die mij op de grond hielden als ik ging vliegen. Ik zie het als een plicht dat managers hun mensen vormen en hen helpen om hun weg omhoog te werken. Ik put dan ook een groot plezier uit het feit dat ik jonge mensen kan helpen. Niet opdat ze copycats zouden worden, dat is het slechtste wat je kunt doen. Maar dat je ze elementen aanreikt die ze kunnen gebruiken en er een eigen invulling aan geven." Het voordeel van een mentor is dat hij geen deel uitmaakt van het bedrijf, stelt Mary. "Er is geen conflict of intrest, en dat maakt dat beide partijen in vertrouwen vrijuit kunnen praten." In de belevenis van Mary is kennis één gegeven. "Maar het meegeven van die kennis, dat is de kunst." Evy Hellinckx onderstreept die visie. "Mensen meekrijgen, waar liggen de gevoeligheden, hoe treed je best in dialoog? Dat zijn zaken die zo belangrijk zijn bij veranderingsprocessen. Tony Mary helpt me te begrijpen waarom zaken lopen zoals ze lopen." Mary neemt geen blad voor de mond als hij stelt dat mensen veranderingen "haten". "Mensen hebben schrik van veranderingen. En intermenselijke relaties zijn daarbij het belangrijkste en het moeilijkste." Hij wijst de bedrijfswereld met de vinger. "Een veranderingsproces duurt twee tot drie jaar, maar dat geduld kunnen we niet meer opbrengen. En vaak loopt het mis door een gebrekkige communicatie. De top werkt verschillende maanden aan een strategie, en denkt dat de rest wel volgt. Je kunt dagelijks drie strategieën schrijven, en zelfs drie goede. Maar ze uitvoeren, dat is waar het om gaat." "Ik ben ook ontgoocheld in de evolutie in de bedrijfswereld de jongste 25 jaar. Tot aan het einde van de jaren tachtig stonden de verschillende stakeholders centraal. Dat is geëvolueerd naar shareholder value, één stakeholder boven alle andere. Excuseer, maar dat is geen strategie, dat is een resultaatsverbintenis. De slinger is te ver doorgeslagen. En zo werkt het niet natuurlijk." Hoe het wél werkt, daarover voeren Mary en Hellinckx gesprekken. In de zeven weken dat ze nu bezig zijn, hebben ze elkaar al twee keer gezien, en meerdere telefoongesprekken gevoerd. "Ik mag Tony altijd bellen als ik met een vraag zit. En we hebben de afspraak gemaakt dat er geen domme vragen bestaan." Een van de zaken die ze al heeft geleerd van Mary, is durven te vertrouwen op haar buikgevoel. Niet wetenschappelijk, beseft Mary, maar het is een van zijn leidraden geweest. "Niet in je ivoren toren blijven zitten, maar tussen je mensen. Dat is de rol van de baas, het creëren van een goed team. Veel mensen luisteren wel, maar horen eigenlijk niets. Veel managers luisteren vooral naar zichzelf, en staan te weinig open voor anderen." Actief luisteren is een issue, erkent Evy Hellinckx. "Wat wij doen is geen rocket science, maar drijft op gezond verstand." Dat gezond verstand ontbreekt in wel meer geledingen van onze maatschappij, fulmineert Tony Mary. "Onze arbeidsmarkt is fundamenteel verkeerd gestructureerd. Jongeren hebben nood aan ervaringsgericht leren en ondersteuning van deskundigen, terwijl net de seniors met veel ervaring uitgerangeerd worden. Ze worden opzijgeschoven en zijn verplicht om in de zon te gaan liggen. En dat terwijl we volop bezig zijn met het vormen van de kennismaatschappij. Zij die nood hebben aan ervaring krijgen die niet, en zij die de ervaring kunnen doorgeven, mogen het niet. Vroeger hadden de bazen nog tijd voor hun managers, vandaag is de druk zo groot dat die tijd er niet meer is. Bij IBM hanteerden we vroeger een gouden regel. Je moest zelf je opvolger opleiden, en als hij of zij niet goed was, maakte je zelf ook geen promotie meer. Daardoor kreeg je enkel de beste mensen op de juiste plaats." Mary is een geboren netwerker, met tentakels in de breedste kringen. En, zeker sinds zijn VRT-periode, een maatschappelijk figuur. "Netwerken heeft een vieze bijklank in onze contreien", zegt Mary. "Terwijl het eigenlijk niks anders is dan oprechte interesse betonen in de ander. Je leert dat, als je dat wilt. Maar je moet dat ook onderhouden. Het is niet vrijblijvend." Waarop hij de bedenking maakt dat het goed zou zijn voor Hellinckx om haar ook dat aspect bij te brengen. Wat bij de jonge manager op een goedkeurend geknik wordt onthaald. Kan een ervaren rot als Mary, die verschillende watertjes heeft doorsparteld, zelf eigenlijk nog iets opsteken van dit project? "Ja natuurlijk", klinkt het. "Je leert van iedereen als je je daarvoor openstelt. Als je dat niet doet, duw je jezelf in een hoekje. Ik leer hier de dynamiek kennen van deze generatie." Voor Evy Hellinckx zal dit project geslaagd zijn als ze veel heeft bijgeleerd. "Maar in de korte tijd dat we elkaar kennen, heb ik al veel opgestoken. Dat komt dus wel goed." Ze hoopt bovendien dat het niet bij dit ene jaar moet blijven, maar dat ze in Tony Mary een mentor voor het leven heeft. "Bijleren is nooit af. Ik hoop dan ook dat we na dit jaar contact kunnen houden." Mary reageert gevat, met een monkellachje: "Als we niet uitgekeken zijn op elkaar na dit jaar, dan zal ik graag een mentor blijven." Bekijk op 24 mei ook de uitzending van Jonge Managers, Wijze Mentoren op Kanaal Z LIEVEN DESMET, FOTOGRAFIE PAT VERBRUGGEN"Zij die nood hebben aan ervaring krijgen die niet, en zij die de ervaring kunnen doorgeven, mogen het niet"