Herleeft Baasrode ? Plannen bestaan om de eeuwenoude verloren gegane scheepsbouwindustrie te gebruiken voor de toeristische ontwikkeling.
...

Herleeft Baasrode ? Plannen bestaan om de eeuwenoude verloren gegane scheepsbouwindustrie te gebruiken voor de toeristische ontwikkeling."De middeleeuwse zeilschepen konden in één tij van Antwerpen naar Baasrode varen en omgekeerd. In een volgende hoogwaterperiode geraakte men dan tot in Gent," schrijft de Baasroodse historicus Yves Segers in zijn studie : De laatste scheepswerf van Baasrode. Die industrie waar honderden mensen werkten, ligt er sinds een twintigtal jaar verloren bij. Onder invloed van een aantal lokale zeilfans, historici en verenigingen voor industriële archeologie werd de laatste Baasroodse scheepswerf Van Praet-Dansaert door toenmalig minister Johan Sauwens ( VU) in 1993 als monument geklasseerd, met een gedeelte dat nu dienst doet als scheepvaartmuseum. Poneert bezieler Jean Heuninck : "Het is één van 's lands drie scheepvaartmusea. Wij zijn uniek want de enigen die werken rond de binnenscheepvaart." Tegen de klassering is echter verzet gerezen vanwege een aantal buurtbewoners en het vorige stadsbestuur, bij de Raad van State. Tot nu toe tevergeefs. Een vierde en laatste procedure wacht op uitspraak. Voor hen is het slechts een hoop op te ruimen oud ijzer."Die procedure voor de Raad van State blokkeert de zaak," aldus schepen en mede-initiatiefnemer Ferdi Willems. "Er zijn private gegadigden met concrete plannen om hier te investeren, maar die juridische onzekerheid is een belemmering. Verscheidene studies waaronder die van de streekmanager zagen nochtans brood in de scheepswerf als toeristische trekpleister. Het voordeel van de werf is dat alle oude machines er nog voorhanden zijn. Men moet ze nergens anders gaan zoeken." Wel zijn het huidig Oost-Vlaamse provinciebestuur eigenaar van de gronden en het stadsbestuur niet meer tegen. Het probleem is echter het vinden van de fondsen. Zegt investeerder Koen Grillaert : "Wij denken aan een project zoals in het Engelse Chatham dat een toeristische draaischijf is voor de hele streek. Samen met de reeds bestaande bedrijven die zorgen voor riviertoerisme zouden wij Van Preat-Dansaert in erfpacht nemen en een gedeelte zelf investeren in renovatie. De rest zou komen via subsidies en Interreg II van de Europese Unie. Baasrode zou instaan voor de dispatching voor heel Vlaanderen van het rivier- en het ermee verbonden fietstoerisme. Daarbij zou een scheeps- en fietsherstelplaats komen alsmede een restaurant en cafetaria. In het seizoen kan er een 40-tal mensen werken. Concrete plannen met een budget van 132 miljoen frank op vijf jaar zijn mede door architect Monique Stoop uitgewerkt. Het komt er nu op aan de administratie te overtuigen. Tegen het jaar 2000 hoop ik rond te zijn." FERDI WILLEMS (VOORAAN) MET BESTUURSLEDEN SCHEEPVAARTMUSEUM Er zijn concrete investeringsplannen, maar juridische onzekerheid is belemmering.