Weinig Belgische softwarebedrijven groeien op eigen kracht van drie tot zestig mensen in twee jaar tijd en ontwikkelen onderweg nog een complex product dat internationaal verkocht kan worden. Dat is nochtans de verdienste van IT Masters, in oktober 1995 opgericht door drie oudgedienden van wijlen BIM. Dat was één van de eerste bedrijven met Internet-knowhow in België en in zijn goede dagen distributeur van Sun Microsystems - tot Sun besloot van zelf zijn verdeling in handen te nemen. BIM was in 1994 gaan samenwerken met een toen nog obscuur bedrijfje dat zich specialiseerde in grootschalige netwerkbeheerssystemen, Tivoli, een concurrent van onder meer HP en Computer Associates in deze niche. Zowat tien mensen van BIM en drie van Tivoli ontwikkelden de Tivoli Enterprise Console ( TEC), zeg maar het centrale dashboard van waaruit de gebeurtenissen op dergelijke grote netwerken ...

Weinig Belgische softwarebedrijven groeien op eigen kracht van drie tot zestig mensen in twee jaar tijd en ontwikkelen onderweg nog een complex product dat internationaal verkocht kan worden. Dat is nochtans de verdienste van IT Masters, in oktober 1995 opgericht door drie oudgedienden van wijlen BIM. Dat was één van de eerste bedrijven met Internet-knowhow in België en in zijn goede dagen distributeur van Sun Microsystems - tot Sun besloot van zelf zijn verdeling in handen te nemen. BIM was in 1994 gaan samenwerken met een toen nog obscuur bedrijfje dat zich specialiseerde in grootschalige netwerkbeheerssystemen, Tivoli, een concurrent van onder meer HP en Computer Associates in deze niche. Zowat tien mensen van BIM en drie van Tivoli ontwikkelden de Tivoli Enterprise Console ( TEC), zeg maar het centrale dashboard van waaruit de gebeurtenissen op dergelijke grote netwerken kunnen worden opgevolgd. Maar toen de situatie bij BIM verslechterde, richtten Philippe Moitroux, Jean Trinon en Bernard Lemercier IT Masters op om de samenwerking met Tivoli voort te zetten. Geen slechte keuze, want begin 1996 betaalde IBM liefst 743 miljoen dollar voor Tivoli, dat nog geen 50 miljoen dollar omzet had. IT Masters, uit Angleur en Haasrode, heeft trouwens nog een tweede partner die marktleider is in zijn specialiteit, het onafhankelijke Remedy, dat administratieve beheersoplossingen biedt voor helpdesks, het beheer van computerparken en de bewaking van de kwaliteit van dienstverlening. Vorig jaar hield ongeveer 70% van de omzet van IT Masters verband met Tivoli, 30% met Remedy. De toegevoegde waarde is hoog: slechts 20% van de 220 miljoen frank geconsolideerde omzet (1997) komt uit producten. Consulting neemt 40%, met de rest verdeeld over opleiding en integratie-activiteiten. Zelffinanciering en winstzijn principes bij IT Masters. "Wij volgen helemaal niet het Amerikaanse model om met enkele ideeën 5 to 20 miljoen dollar op te halen en twee jaar nadien met een product te verschijnen," zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Moitroux. "Wij verdienen geld door diensten met een hoge toegevoegde waarde te verkopen en dat geld investeren we. We zijn dus wel gedwongen buitengewoon pragmatisch tewerk te gaan." IT Masters denkt zijn geconsolideerde omzet dit jaar tot 500 miljoen frank, en volgend jaar tot 1000 miljoen frank te verhogen. De beursintroductie is voor 2000.De klantenlijst telt heel wat grote Belgische bedrijven ( GB, Petrofina, ASLK, Janssen Pharma, Switch BATC, Alcatel), naast enkele Duitse, Airbus in Frankrijk en een kransje instellingen uit de City, waaronder Chase Manhattan en Reuters. Het zijn klanten die "tussen 5 en 500 miljoen frank" besteden aan het beheer van hun informatica en hun netwerken. De introducties komen van IBM en Remedy in wat Philippe Moitroux een "use and abuse"-relatie noemt. Eigen technologie"Er moet een evenwicht zijn tussen de partners en dat halen wij door onze eigen engineering," zegt Philippe Moitroux. Uit het faillissement van BIM kocht IT Masters de intellectuele rechten en de broncodes. "Wij hebben ook het geluk gehad dat we de mensen konden binnenhalen die de broncode geschreven hebben," aldus Moitroux.IT Masters verkoopt nu drie eigen producten, waarvan het hoopt dat ze dit jaar goed zullen zijn voor 20% van de geprojecteerde 500 miljoen frank omzet:MasterProlog, de "artificiële intelligentie"-taal, die in deze versie oorspronkelijk door BIM werd ontwikkeld. MasterVision, een op Java gebaseerde interface voor het hogergenoemde TEC-"dashboard", waarmee netwerkgebeurtenissen vanaf een simpele browser kunnen worden gevisualiseerd. MasterCell, een gedistribueerd "event management"-systeem ( nvdr - een event is een incident, waarop een reactie moet volgen). MasterCell, geschreven in Prolog, Java en C, is het product waarmee IT Masters zijn dromen wil waarmaken. Philippe Moitroux legt uit waarom:"In netwerkbeheer heb je aan de ene kant de probes, agents, adapters en monitors die opvolgen wat er in het netwerk, de systemen, de databases of de toepassingen gebeurt. Zij zijn de producenten van events. Aan de andere kant zitten de "verbruikers" van events, zoals de Tivoli Enterprise Console, de helpdesk van Remedy, het toepassingsbeheer enzovoort. In het klassieke model zitten de verbruikers van events centraal, de producenten lokaal. MasterCell vormt daartussenin een soort wolk van cellen die een netwerk vormen. Wij willen de intelligentie van het netwerkbeheer distribueren om de events op een zo laag mogelijk niveau te verwerken...." MasterCell is dus een web van expertsystemen, die proberen van de beheersproblemen zo lokaal mogelijk op te lossen. Die systemen kunnen bijvoorbeeld op de lokale servers in een bankkantoor worden geïnstalleerd, met andere systemen die regionaal toezicht houden. "Wij voegen in het Tivoli TME-10-netwerkbeheersysteem gewoon een niveau in," zegt Moitroux.De winstligt op drie vlakken:Tijd: er wordt sneller gereageerd omdat de informatie niet eerst tot de top van de piramide moet gaan.Bandbreedte: omdat de signalen op een lager niveau worden behandeld, is er minder verkeer naar de top van het netwerk.www.itmasters.comBNL