· Vandaag opent in het Haagse Mauritshuis de expo National Trust. Hollandse meesters uit Britse landhuizen. De 22 schilderijen, onder meer van Rembrandt, Aelbert Cuyp, Pieter Saenredam en Jan Steen, vertellen hoe populair de zeventiende-eeuwse schilderkunst was bij de Britse adel. Tot 6 januari.
...