- Banimmo (13,75 EUR, Euronext Brussel, ISIN-code: BE0003870871)
...

- Banimmo (13,75 EUR, Euronext Brussel, ISIN-code: BE0003870871)Hoewel Banimmo vaak als een vastgoedbevak wordt beschouwd, is het in werkelijkheid een vastgoedgroep die actief is in de interessante niche van de herpositionering. Dat betekent dat Banimmo ouder vastgoed tegen een zacht prijsje koopt, het renoveert en het ten slotte verkoopt. Dat proces kan ettelijke jaren in beslag nemen, maar het legde de groep tot nog toe geen windeieren, zeker omdat Banimmo alleen op de beste locaties vastgoed koopt. Daarnaast exploiteert Banimmo conferentiecentra die door de crisis hun bezettingsgraad zagen dalen, al blijft de ebitda ruimschoots positief. Door de vastgoedcrisis was het moeilijker om vastgoed te verkopen en daarom legde Banimmo in recente maanden de klemtoon op het verhuren van de eigendommen. Over de eerste negen maanden van dit jaar stegen de brutohuurinkomsten met 16 % tot 14,75 miljoen EUR, terwijl de bezettingsgraad het historische hoogtepunt van 90 % bereikte. Ondanks de ongunstige context werd het Antwerpse kantoorgebouw Atlantic House verkocht voor 30,8 miljoen EUR. Banimmo doet ook aan projectontwikkeling, waarbij op 1 september 2009 het Sirius-gebouw, dat wordt verhuurd met een huurcontract op lange termijn, aan Mobistar opgeleverd werd. De koers van Banimmo, die in 2008 nog bijna 22 EUR bedroeg, daalde tot 13,61 EUR. Fundamenteel is Banimmo goedkoop. U betaalt slechts 0,98 maal de zeer conservatief geschatte boekwaarde. Ook de vooruitzichten ogen prima. De groep, die een nettodividend van 0,75 EUR uitbetaalde, denkt dit jaar een netto courant resultaat te behalen in lijn met de resultaten van 2006 en 2007, voor het begin van de crisis. Onze DCF-analyse levert een koersdoel van 16,60 EUR op. - Brederode (16,76 EUR, Euronext Brussel, ISIN-code: BE0003792091)De grote man achter deze holding, Pierre Van der Mersch, wordt soms als de Belgische Warren Buffett bestempeld. Terecht, want vooral in de jaren 1980 en 1990 groeide de beurskoers van Brederode (17,11 EUR) sterk, zodat de beurskoers jarenlang met een premie noteerde. De holding verslikte zich echter in de financiële sector, wat tot een zware aderlating leidde, zodat in april van 2009 de koers terugzakte tot 10 EUR. Brederode slikte de bittere pil en keerde de financiële sector, met uitzondering van Fortis, de rug toe. De belangrijkste sectoren in de portefeuille zijn olie (32 %), industrie (18 %), elektriciteit (16 %), consumptiegoederen (12 %) en farma (10 %). Recent schatte de groep, die ook een portefeuille private-equity beheert, de intrinsieke waarde per aandeel op 25 EUR, wat de onderwaardering op 32 % brengt. Wanneer we het debacle in de financiële sector buiten beschouwing laten, lijkt een discount van 20 % meer op zijn plaats. Ons eerste koersdoel bedraagt dan ook 20 EUR. Brederode liet al weten het beleid van jaarlijks stijgende dividenden te willen voortzetten.