Het erfrecht is niet meer aangepast aan een maatschappij met almaar meer singles en nie...

Het erfrecht is niet meer aangepast aan een maatschappij met almaar meer singles en nieuw samengestelde gezinnen. Die groepen vinden geen antwoorden in het erfrecht. Successieplanning voor beginners wil helpen. Het boek geeft tips voor zowel leken als bankiers, verzekeringstussenpersonen, accountants, financial planners, fiscalisten enzovoort.