Grote merken uit de telecommunicatie, de computer-, auto- en consumentenelektronica zijn er klant. Integrated Production & Test Engineering, kortweg IPTE, ontwikkelt machines voor het vervaardigen en testen van elektronische apparatuur.
...

Grote merken uit de telecommunicatie, de computer-, auto- en consumentenelektronica zijn er klant. Integrated Production & Test Engineering, kortweg IPTE, ontwikkelt machines voor het vervaardigen en testen van elektronische apparatuur. Het bedrijf bestaat sinds 1992. Vanwege de tanende aandacht van moederbedrijf Philips voor haar interne testafdeling, grepen enkele werknemers hun kans. Outsourcing was toen immers de trend. Fabrikanten focusten op het productieproces en voor de ontwikkeling van de cruciale testlijn ging men voortaan elders aankloppen. Alcatel, Ericsson, Nokia, Philips en consorten vonden de weg naar het Limburgse bedrijf. De boom in de elektronica zou IPTE een jaarlijkse groei van tientallen procenten opleveren. Een verdubbeling van de jaaromzet was in het voorbije decennium niet uitzonderlijk. "De expansie steunt op twee mechanismen," legt chief executive officer en medestichter Huub Baren uit. "Aanvankelijk groeide IPTE louter op interne kracht. Sinds 1998 voert de onderneming een gerichte overnamepolitiek. De verhouding tussen eigen groei en acquisitie is sindsdien ongeveer fiftyfifty, een evenwicht dat we bewust hebben nagestreefd." Schaalvergroting en een grotere klantenspreiding is daarbij de dubbele doelstelling. De ene overname elimineert een concurrent, zoals de testeenheid van Philips Hasselt, ooit nog draagmoeder van IPTE. Met andere acquisities breidt de testfirma haar activiteiten uit. De overname in 2001 van het Singaporese Autoveyor past in dat kader. Automatisering van het productieproces en contractfabricage van elektronische componenten behoren nu eveneens tot het actieterrein. IPTE is hiermee een o ne-stop shop geworden. Intussen is IPTE in negen landen met een engineering- of assemblagebedrijf aanwezig. In 2000 stelde de hele groep 862 mensen tewerk en realiseerde het een jaaromzet van 108 miljoen euro, een stijging met 130% ten opzichte van 1999. De beursgang in mei 2000 miste dan ook zijn doel niet. De nettowinst steeg tot ruim 3,5 miljoen euro, een verdrievoudiging.In datzelfde jaar stootte de overmoedige elektronicasector tegen het plafond en van de weeromstuit zette een neerwaartse spiraal zich in gang. Het duurde tot diep in 2001 voor de inzinking IPTE trof. Meteen werden maatregelen genomen. Het personeelsbestand daalde wereldwijd van 933 in januari tot zo'n 600 eind november 2001 (de acquisitie van Autoveyor buiten beschouwing gelaten). De herstructurering moet ervoor zorgen dat de resultaten in 2002 geleidelijk weer de positieve kant op gaan.P.H. [{ssquf}]