Contracten van bepaalde duur worden alsmaar populairder bij de Vlaamse bedrijfsleiders. Een Leuvens onderzoek merkt op dat vooral voor arbeiders tijdelijk de norm wordt.
...

Contracten van bepaalde duur worden alsmaar populairder bij de Vlaamse bedrijfsleiders. Een Leuvens onderzoek merkt op dat vooral voor arbeiders tijdelijk de norm wordt.De "vertijdelijking" van de Vlaamse arbeidsmarkt zet zich voort. Tussen juni 1994 en juni 1995 steeg het aantal werknemers met een contract van bepaalde duur met bijna 9 procent. Bij arbeiders verdubbelde het aantal tijdelijken zelfs tot 15,3 %.Dat blijkt uit een studie van het Leuvense Steunpunt Werkgelegenheid Arbeid en Vorming ( Wav). Wav-onderzoekster Miet Lamberts peilde bij 1503 particuliere bedrijven naar tijdelijke arbeid. Conclusie : tijdelijke arbeid in Vlaanderen stijgt. Tussen juni 1994 en juni 1995 daalde het aantal werknemers bij die bedrijven met 2,5 % ; het aantal personeelsleden in een tijdelijk statuut steeg met bijna 9 %. Opmerkelijk hierbij is het verschil tussen bedienden en arbeiders. Arbeiders worden blijkbaar meer dan bedienden via een tijdelijk contract aangeworven. Arbeiders worden bovendien meer dan bedienden aangeworven via een systeem van leerovereenkomst. Bij de bedienden nam deze contractvorm in de onderzochte periode af met 5,3 % ; bij de arbeiders daarentegen steeg ze met 23,1 %. Toch dient ook hier één en ander te worden gerelativeerd. Om te beginnen het belang van de tijdelijke arbeid zelf. Het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten blijft immers al bij al nog zeer beperkt. In de geënquêteerde bedrijven beschikte eind juni 1995 95,6 % van de werknemers namelijk nog steeds over een contract van onbepaalde duur. Uit het onderzoek bleek ook dat de turnover of het personeelsverloop bij de onderzochte bedrijven 7,3 % bedraagt. De uitstroom van werknemers met een contract van bepaalde duur (-6,7 %) bleek bovendien dubbel zo groot te zijn als de instroom van werknemers met een contract van onbepaalde duur (+3,7 %). Het aantal tijdelijke werknemers dat tussen juni 1994 en juni 1995 de bedrijven verliet (76,7 %) was echter veel kleiner dan het aantal tijdelijken dat over diezelfde periode begon te werken. Dat aantal steeg met niet minder dan 153,8 %. Kortom : de netto-ontwikkeling van tijdelijken steeg met meer dan 65 %. Conclusie : tijdelijk wordt ook op de Vlaamse arbeidsmarkt de norm. Ook al zullen de contracten van onbepaalde duur nog wel een lang leven beschoren zijn.ARBEIDERS In Vlaanderen steeds meer tijdelijk aan de slag.