Archer Daniels Midland (ADM) is een wereldspeler in de productie- en de verwerkingsketen in de agribusiness. In dat deelsegment van de landbouwsector heerst een oligopolie. De concurrenten van ADM zijn Bunge, Cargill en Wilmar International. Het aandeel van ADM heeft lang standgehouden, maar nadat het bedrijf teleurstellende derdekwartaalcijfers had bekendgemaakt, is de koers met een derde teruggevallen sinds de koerspiek in mei.
...

Archer Daniels Midland (ADM) is een wereldspeler in de productie- en de verwerkingsketen in de agribusiness. In dat deelsegment van de landbouwsector heerst een oligopolie. De concurrenten van ADM zijn Bunge, Cargill en Wilmar International. Het aandeel van ADM heeft lang standgehouden, maar nadat het bedrijf teleurstellende derdekwartaalcijfers had bekendgemaakt, is de koers met een derde teruggevallen sinds de koerspiek in mei. De grootste afdeling van ADM is de logistieke afdeling landbouwdiensten. Na negen maanden daalde de omzet met 16,6 procent tot 21,7 miljard dollar. Dat was te wijten aan de sterke Amerikaanse dollar, die druk zette op de export van Amerikaanse mais en tarwe, en aan uitstelgedrag van grote klanten door de lage landbouwprijzen. De bedrijfswinst (ebit) zakte met 22,2 procent tot 495 miljoen dollar. Dat leverde een ebit-marge van 2,3 procent op. De tweede afdeling, die oliezaden verwerkt, zag haar omzet in het derde kwartaal afnemen met 12,3 procent tot 6,7 miljard dollar. Na negen maanden bedraagt de daling 17,3 procent, tot 19,9 miljard dollar. De ebit klom in de eerste drie kwartalen van 894 miljoen tot 1,15 miljard dollar, of een toename van de ebit-marge van 3,7 naar 5,8 procent. De derde afdeling, maisverwerking, boekte na negen maanden een omzet van 7,6 miljard dollar (-18,1 %). De ebit bedroeg 448 miljoen dollar, of een daling met 48 procent (ebit-marge van 9,4 naar 5,9 %). Nadat ADM eind vorig jaar het Duitse Wild Flavors -- de producent van het vruchtensappenmerk Capri Sun -- voor 2,3 miljard euro had overgenomen, richtte het begin 2015 een vierde afdeling op: Wild Flavors en gespecialiseerde voedingsingrediënten. Het bedrijf werd daardoor de op vijf na grootste producent van natuurlijke smaak- en kleurstoffen. De nieuwe afdeling is na negen maanden de rendabelste van de groep, met een ebit-marge van 12,9 procent op een omzet van 1,9 miljard dollar. Op groepsniveau daalde de nettowinst na negen maanden van 1,55 naar 1,13 miljard dollar, of van 2,35 naar 1,8 dollar per aandeel. De ambitie is de omzet via een organische en externe groei op te drijven van 2,5 naar 10 miljard dollar. Tegen 2020 wil de groep de recurrente winst per aandeel opkrikken van 2,5 à 3 naar 4 à 4,5 dollar. ADM plant ook een hogere winstuitkering van 30 à 40 procent, tegenover 20 à 25 procent vroeger. Momenteel bedraagt het brutodividend op jaarbasis 1,12 dollar per aandeel, of een brutorendement van 3,1 procent. Tegen eind 2015 loopt een inkoopprogramma van 44,5 miljoen aandelen af (6,8 % van het totaal). We zien de terugval in de resultaten als tijdelijk. Na de forse terugval noteert het aandeel opnieuw aantrekkelijk, tegen 1,2 keer de boekwaarde en 13,5 en 11,6 keer de verwachte winst voor 2015 en 2016. Daarom vinden we ADM opnieuw koopwaardig. Danny Reweghs