Het Antwerpse Modemuseum lanceerde in oktober vorig jaar een vriendenwerking voor mecenaat. De vzw MoMu+Friends mikt op particulieren en bedrijven met een hart voor de mode. Federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom - een fan van Belgische mode - is de voorzitster. Naast de voor de hand liggende exporondleidingen organiseert de vzw elk jaar een prestigieus bedrijfsevenement annex netwerkavond. Dinsdag is er de eerste editie: een masterclass van David Erixon in het Antwerpse Provinciehuis. Hij is medeoprichter van Hyper Island, een instelling die vaak het 'Harvard van de digitale media' wordt genoemd. Erixon: "Die omschrijving klopt niet. Wij hebben geen onderzoekers of professoren. We geven trainingsprogramma's aan bedrijven, ondernemers en managers over digitale en interactieve media, communicatie, organisatie en leiderschap. We zijn een intermediair die verschillende partijen samenbrengt in de hoop hun blik op de wereld te veranderen. De enige overeenkomst die we hebben met Harvard is onze verregaande invloed en onze succesvolle alumni."
...

Het Antwerpse Modemuseum lanceerde in oktober vorig jaar een vriendenwerking voor mecenaat. De vzw MoMu+Friends mikt op particulieren en bedrijven met een hart voor de mode. Federaal minister van Justitie Annemie Turtelboom - een fan van Belgische mode - is de voorzitster. Naast de voor de hand liggende exporondleidingen organiseert de vzw elk jaar een prestigieus bedrijfsevenement annex netwerkavond. Dinsdag is er de eerste editie: een masterclass van David Erixon in het Antwerpse Provinciehuis. Hij is medeoprichter van Hyper Island, een instelling die vaak het 'Harvard van de digitale media' wordt genoemd. Erixon: "Die omschrijving klopt niet. Wij hebben geen onderzoekers of professoren. We geven trainingsprogramma's aan bedrijven, ondernemers en managers over digitale en interactieve media, communicatie, organisatie en leiderschap. We zijn een intermediair die verschillende partijen samenbrengt in de hoop hun blik op de wereld te veranderen. De enige overeenkomst die we hebben met Harvard is onze verregaande invloed en onze succesvolle alumni." DAVID ERIXON. "Ik zal vooral spreken over hoe bedrijven succesvol kunnen opereren in de digitale wereld. Veel bedrijfsleiders beseffen nog niet ten volle wat er precies verandert en hoeveel impact dat zal hebben. Daardoor focussen ze nog te veel op de fysieke wereld. Om duidelijk te maken dat - en hoe - ze moeten veranderen, geef ik veel voorbeelden. Die zal ik zo nu en dan uit de modewereld halen, maar vaker uit andere branches. Eerlijk gezegd is de modewereld niet bijzonder progressief. Zeker niet in vergelijking met branches als de muziek, tv of journalistiek." ERIXON. "Eerst en vooral moeten ze op een digitale en interactieve manier leren denken. Daardoor verandert hun blik op zakendoen in het algemeen, maar ook op simpele dingen zoals doelstellingen formuleren of inkomsten berekenen. Een andere uitdaging is samenwerken. Dat is de essentie van het internet, maar veel bedrijven zijn daar heel slecht in." ERIXON. "Voorlopig niet. Aan de universiteit zijn onafhankelijkheid en individualisme belangrijke waarden. We leren om alleen onze doelen te bereiken, terwijl we daarvoor in de 'echte wereld' juist moeten kunnen samenwerken. En in plaats van schoolse competitie zijn win-winsituaties steeds belangrijker. Traditionele scholen leren ons lineair te denken. Maar dat staat haaks op de dynamische interactieve wereld. Ik geloof in een wereld waarin alles continu verandert en er geen vaste of objectieve waarheden bestaan. Leren van anderen staat daarin centraal." ERIXON. "Absoluut. Ik studeerde media, communicatie en journalistiek en alles werd volledig lineair benaderd. Het is intussen al zeventien jaar geleden, maar ik vond het toen al belachelijk. Hyper Island begon echt als een antibeweging tegen mijn ervaringen aan de universiteit. Aanvankelijk waren we heel pragmatisch en praktijkgericht. In onze trainingsprogramma's formuleerden we strategieën die beter op maat waren van de digitale wereld. Pas jaren later rees de vraag waaróm Hyper Island zo succesvol was. Dat dwong me om na te denken over de achterliggende theorie." ERIXON. "Nee hoor. Digitale media en internet zijn veel meer dan interactieve marketing. Helaas beseffen veel bedrijven dat nog niet. Zij aanzien internet gewoon als een van de vele marketingkanalen. Ik weet zeker dat die bedrijven minder succesvol zijn dan firma's die zich wel ten volle bewust zijn van de gigantische reikwijdte van de digitale mogelijkheden." ERIXON. "Helaas denken veel bedrijven op korte termijn, in het bijzonder over de nieuwe digitale ontwikkelingen. Maar wie succesvol wil zijn, moet op lange termijn denken. Het grote probleem is dat veel bedrijven hun strategie bepalen op basis van wat hen succesvol heeft gemaakt. Meer doen van hetzelfde is niet helpful maar harmful in de digitale wereld." ERIXON. "Vooral op individueel niveau. Niet enkel de technologie verandert, ook onze prioriteiten en levenswaarden evolueren. Wat wij belangrijk vinden in het leven, gaat steeds minder over materiële zaken. Uit een recent onderzoek blijkt dat tijd tegenwoordig het luxegoed is. Het gaat nu om hoe en met wie we onze tijd spenderen. We willen het maximale uit het leven halen. Terwijl vijf of tien jaar geleden luxe nog veel meer ging over geld spenderen. Ik denk dat we door de digitale media ons leven anders inrichten. En dat kan soms betekenen dat we minder consumeren. Zeker voor luxebranches - waaronder mode - is dat interessante informatie. Eeuwenlang had luxe min of meer dezelfde definitie. Nu verandert dat in ijltempo. Die kwestie komt in Antwerpen zeker aan bod." ERIXON. "Integriteit is het heetste hangijzer. Voor ons westerlingen is briefgeheim heel normaal, maar dat gaat over fysieke post. Daarnaast zijn er digitale surveillancesystemen die allerhande data verzamelen, waaronder e-mails. Waarom vinden we dat wel acceptabel? Ook tussen ons 'gewone' en ons onlinegedrag gaapt een kloof. Kijk maar naar de gretigheid waarmee we persoonlijke gegevens delen met jan en alleman. Over vijftig tot honderd jaar zullen we compleet anders denken over de begrippen privé, publiek, individueel en gemeenschappelijk.' ERIXON. "Alles wat digitaal gedaan kán worden, zál digitaal gedaan worden. Hetzelfde geldt voor mobiel. De grootste verandering tot nog toe was de komst van breedband in onze huiskamers en kantoren. In de komende vijf tot tien jaar zal mobiele breedband zijn intrede doen. De talloze nieuwe mogelijkheden daarvan zullen ons gedrag ingrijpend veranderen. De digitale revolutie van vandaag is nog maar het topje van de ijsberg." IRIS DE FEIJTER"Samenwerken is de essentie van het internet, maar veel bedrijven zijn daar heel slecht in"