2005 was een grand-crujaar voor de Nationale Bank van België. De winst verdubbelde ruim tot bijna 360 miljoen euro. Bij om het even welk ander beursgenoteerd bedrijf zouden dergelijke schitterende resultaten geleid hebben tot een koersexplosie, maar bij de Nationale Bank bleef die uit. Onzekerheid over de eigendom van de activa van het bedrijf én de ongelijke behandeling van de aandeelhouders doen de beleggers twijfelen.
...

2005 was een grand-crujaar voor de Nationale Bank van België. De winst verdubbelde ruim tot bijna 360 miljoen euro. Bij om het even welk ander beursgenoteerd bedrijf zouden dergelijke schitterende resultaten geleid hebben tot een koersexplosie, maar bij de Nationale Bank bleef die uit. Onzekerheid over de eigendom van de activa van het bedrijf én de ongelijke behandeling van de aandeelhouders doen de beleggers twijfelen. De Nationale Bank van België is een brandkast met een onschatbaar fortuin van ettelijke miljarden euro. De overheid - die de helft van de 400.000 aandelen controleert - heeft echter als enige de sleutel tot de schat van de Berlaimontlaan in handen. De minderheidsaandeelhouders zien met lede ogen hoe jaarlijks een stukje van al dat lekkers eenzijdig doorgeschoven wordt naar de grootste aandeelhouder. Volgens het juridische kantoor Deminor ontving de overheid de voorbije tien jaar bijna 12 miljard euro, terwijl er voor de andere aandeelhouders - die samen een even grote participatie hebben en ook evenveel risico lopen - amper 136 miljoen euro was weggelegd. Volgens de statuten van de Nationale Bank heeft nochtans elk aandeel recht op een gelijk deel in de eigendom van het maatschappelijk vermogen en in de verdeling van de winsten. Protest heeft tot op heden nauwelijks iets uitgehaald. Voor de rechtbank moest het juridische kantoor al tot tweemaal toe in het zand bijten. Een gulle dividendpolitiek zou het ongenoegen van de minderheidsaandeelhouders wat kunnen milderen, maar ook hier komen zij van een koude kermis thuis. Ondanks de schitterende resultaten, krijgen ze dit jaar een nettodividend van 51,35 euro per aandeel uitbetaald. Dat betekent dat slechts 7 % van de winst van het boekjaar uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders. Ter vergelijking: bij de Bel20-bedrijven bedraagt de pay-outratio meer dan 40 %. "De Nationale Bank is een van de zeer weinige beursgenoteerde bedrijven die tijdens de voorbije 50 jaar onafgebroken een dividend aan haar aandeelhouders heeft gestort. Het huidige dividend ligt in de lijn van het beleid dat de Regentenraad al jarenlang voert, waarbij een dividend wordt nagestreefd dat nominaal jaar na jaar stijgt en stabiel is qua koopkracht," zo verdedigt de Nationale Bank het gevoerde dividendbeleid. Deminor rekende evenwel uit dat die bewering niet klopt (zie grafiek: Dividend volgt inflatie niet). "Sinds midden jaren zeventig heeft het dividend de evolutie van de inflatie niet meer gevolgd. Dat het aandeel het karakter van een geïndexeerde obligatie heeft, is dus een fabel," aldus Charles Demoulin van Deminor. D.V.T.