Heel de wereld rekent op de technologie om een drawdown te bereiken. Dat is het moment waarop de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer haar piek bereikt en begi...

Heel de wereld rekent op de technologie om een drawdown te bereiken. Dat is het moment waarop de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer haar piek bereikt en begint te dalen. Paul Hawken, een Amerikaanse ondernemer en milieuactivist, vroeg daarom aan experts om een lijst samen te stellen van technieken en innovaties die ons daarbij kunnen helpen.We stellen de tien belangrijkste voor ¬ technieken dus waar we echt niet omheen kunnen, willen we de klimaatverandering tegengaan. Dat zijn windmolens op land, zonne-energie op industriële schaal, minder voedselafval, plantrijke diëten, gezondheid en opleiding, het herstel van het tropische regenwoud, verbeterde schone kookfornuizen, decentrale zonnepanelen, een beheer van koelstoffen en alternatieve koelstoffen. Die tien zijn samen goed voor ruim de helft van de noodzakelijke CO2-besparing.