BCC, een onbekende poot in de BASF-structuur, realiseerde de jongste vijf jaar op één na de sterkste stijging van de toegevoegde waarde in de Scheldestad.
...

BCC, een onbekende poot in de BASF-structuur, realiseerde de jongste vijf jaar op één na de sterkste stijging van de toegevoegde waarde in de Scheldestad.Het lijstje van de Antwerpse ondernemingen die de grootste toegevoegde waarde realiseren (zie tabel blz. 54), is geen verrassing. Het ligt voor de hand dat BASF Antwerpen (33,5 miljard), Janssen Pharmaceutica (28,6 miljard), Agfa-Gevaert (27,4 miljard), Alcatel Telecom (20,5 miljard) en Opel Belgium (19,3 miljard) deel uitmaken van het koppeleton. Net zo min verwondert het dat BASF Antwerpen gezien de 95 miljard die de jongste tien jaar werden geïnvesteerd de snelste stijger was in de periode 1990-1995 (plus 18,7 miljard). De tweede snelste toename van de toegevoegde waarde van een 0,5 naar 6,4 miljard in vijf jaar gebeurde, hoewel in het kielzog van de nummer één, door een bedrijf waar weinig Antwerpenaren ooit van hebben gehoord. Het is dan ook niet de bedoeling dat BCC, voluit BASF Coordination Centre, de voorpagina's van de kranten haalt. BASF-woordvoerder Jan Van Doorslaer : "We hebben deze nv in 1987 aanvankelijk opgericht als een fiscaal interessant instrument voor de geplande investeringsboom bij BASF Antwerpen. Vandaag wordt BCC ingeschakeld voor wereldwijde investeringen. Ook het rekencentrum, dat financiële data verwerkt voor een aantal Europese vestigingen, opereert onder de vleugels van BCC." BCC is qua toegevoegde waarde het vierde grootste coördinatiecentrum in België, na G.M. Coordination Centre, Volkswagen Coordination Centre en Levi Strauss Financial Services. Als coördinatiecentrum blijven de winsten in België onbelast. Er is een heffing van 8 % op de kosten, exclusief personeels- en financieringslasten. In Duitsland is er nog een beperkte belasting op de in België gerealiseerde BCC-winsten. BCC leent geld aan andere onderdelen van de groep. Zo kwam de huisbankier voor twee derden tussen in de al vermelde investeringen bij BASF Antwerpen, dat voor het overige deel putte uit zijn eigen vermogen. Hoewel sinds 1993 gevestigd in de hoofdzetel van BASF Antwerpen (met bijzetel in Brussel), heeft BCC een eigen statuut, boekhouding en briefhoofd. Er werken 41 personeelsleden bij BCC, dat wordt geleid door Ralph Neumann, financieel directeur van BASF Antwerpen. Hooggekwalificeerde personeelsleden, wel te verstaan. Gemiddeld realiseerde elke werknemer in 1995 een toegevoegde waarde van 157 miljoen, of 17 keer zoveel als de gemiddelde werknemer van BASF Antwerpen. Van Doorslaer : "Uiteraard startte BCC uit louter financiële overwegingen. Vandaag kan je echter zeggen dat de onderneming financieel-technologisch verankerd is. Onze medewerkers, wiens meertaligheid een belangrijke troef is, hebben in hun carrière een vertrouwensrelatie opgebouwd met banken en andere financiële instellingen. De opeenvolgende wetswijzigingen, zullen voor zover ze beperkt blijven tot de huidige toestand dus niet tot gevolg hebben dat we deze knowhow van de ene dag op de andere overboord gooien." BASF ANTWERPEN Op de Antwerpse hoofdzetel van BASF huist, onbekend maar erg bemind, BCC, de huisbankier van de internationale BASF-groep.