Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be Thomas Leysen. "Koestert België de ambitie om het land van de logistiek te worden, dan moet het bereid zijn de prioriteiten hierop af te stellen. Dat kan alleen via een allesomvattende aanpak die het niveau van het gewest en van het land overstijgt. "Daarom ook zijn de onderhandelingen met Nederland over de verdieping van de Westerschelde en de IJzeren Rijn zo belangrijk. De Antwerpse haven is een essentiële troef in de logistieke ambitie. Recent kreeg Antwerpen goede punten op het vlak van productiviteit van de investeerders uit Singapore. De grote terminaloperator PSA stelde dat de productiviteit in Antwerpen die van Singapore - nochtans de grootste containerhaven van de wereld - overtreft. De Westerscheldeverdieping is absoluut noodzakelijk om die troef te behouden." Leysen. "Nu president Vladimir Poetin groen licht heeft gegeven voor de Russische ratificatie, zal het Kyoto-protocol officieel in werking kunnen treden. De Russische deelname was nodig om aan de vereiste 55 % van de wereldemissies te komen. Die onderhandelingspositie heeft Rusland goed weten te verzilveren. Zo stond de Europese Unie toe dat Rusland nog jarenlang kunstmatig lage energieprijzen aanrekent aan zijn basisindustrie. "De Europese Unie is daardoor definitief een 'carbon constraint economy' geworden, met een meerkost voor energie-intensieve activiteiten als gevolg. Tenzij de andere industriële regio's in de wereld - de VS en China op kop - kunnen worden overtuigd om alsnog toe te treden tot Kyoto, dreigt de concurrentiepositie van de Europese industrie onderuit te gaan. Zowel voor de werkgelegenheid als het milieu is dit negatief." Leysen. "Onze regering kan misschien inspiratie halen in Nederland en Duitsland, waar het fundamentele ingrijpen van de overheid aanleiding gaf tot straatprotest. Sommigen menen dat dergelijke maatregelen in ons land niet nodig zijn en zelfs een neerwaartse economische spiraal op gang zullen brengen. SPA-voorzitter Steve Stevaert kwalificeert ze zelfs als 'domme rechtse ingrepen'. Zoals alle methodes kan men de methode-Balkenende bekritiseren, maar zijn beleid getuigt wél van een visie op lange termijn en van politieke moed. De Nederlandse regering heeft met haar beleid driekwart van de moeilijke hervormingsweg afgelegd om de vergrijzing te kunnen opvangen zonder financiële catastrofes. "België kent een veel lagere participatiegraad van ouderen, maar hier moet de hervormingsdiscussie nog worden opgestart. De politieke en maatschappelijke consensus reikt vandaag niet verder dan de evidente stelling dat alles kan worden opgelost door een verhoging van de werkgelegenheidsgraad. De moed van Gerhard Schröder en Jan-Peter Balkenende kan misschien inspirerend werken voor Guy Verhofstadt." Leysen. "Voor de ondernemingswereld is de toetreding van Turkije een positieve evolutie. Turkije is een vrij belangrijke markt en de industrie haalt er een behoorlijk productiviteitsniveau. De moeilijkste beslissing ligt op politiek vlak." Leysen. "Frank Vandenbroucke erkent de economische situatie en beseft dat het absoluut noodzakelijk is dat onze loonlasten niet verder stijgen. Dat, in tegenstelling tot de vakbonden, die afgelopen week in gemeenschappelijk front hun standpunt ter voorbereiding van de interprofessionele onderhandelingen presenteerden. Volgens de bonden gaat het economisch goed en is er ruimte voor koopkrachtverhoging. Alle analyses van de voorbije maanden over de precaire situatie van ons economisch bestel werden in één klap weggeveegd. Ook de waslijst van vakbondseisen dateert van een andere tijd."Remi Vermeiren (ex-KBC), Trends-minister van Economie en Europese Zaken. A.G."De moed van Gerhard Schröder en Jan-Peter Balkenende kan misschien inspirerend werken voor Guy Verhofstadt."