Volgende week: Remi Vermeiren, Trends- minister van Economie en Europese Zaken.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beeXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zaken
...

Volgende week: Remi Vermeiren, Trends- minister van Economie en Europese Zaken.Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beeXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenThomas Leysen. "Dat is grotendeels toe te schrijven aan de op volle toeren draaiende Amerikaanse economie, de langverwachte heropleving in Japan en de voortdurende 'boom' in China. Spijtig genoeg zijn de vooruitzichten voor Europa minder gunstig: met een groei van 1,7 % blijven we ver achter op de 4,6 % van de VS. De welvaartskloof tussen het oude en het nieuwe continent dreigt zich dus verder uit te diepen. We kunnen er niet naast kijken dat de Amerikanen - en uiteraard ook een groot deel van de Aziaten - een veel grotere groeihonger vertonen dan de Europeanen. Voorlopig komt onze levensstandaard hierdoor niet in het gedrang, maar op termijn zullen we steeds minder betekenen in de nieuwe wereld."Leysen. "Laten we alstublieft niet in een nieuw Kyoto-avontuur stappen door met enthousiasme op landelijk of Vlaams niveau een Europees gemiddelde over te nemen zonder ook maar even na te gaan wat onze technische, sociale en economische mogelijkheden zijn. Vandaag is 6 % groene-stroomverbruik de doelstelling voor 2010, een cijfer dat al moeilijk te halen is en ons bovendien heel wat zal kosten. Europa stelt een streefnorm van 20 % voorop, maar houdt er rekening mee dat in sommige landen de mogelijkheden van groene stroom merkelijk hoger liggen. In Oostenrijk bijvoorbeeld zitten ze nu al aan 80 %. Groene stroom produceren met dit streefdoel komt in België neer op een hogere elektriciteitsrekening van 20 % à 40 %. Wanneer openen we weer het debat over de kernenergie, in navolging van het overigens zeer 'groene' Finland?"Leysen. "Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om alleen de kerncijfers te actualiseren en te publiceren. Gelukkig maar, het gezond verstand wint het van de modeverschijnselen. Misschien zal dit morgen ook blijken voor de publicatie van de individuele bezoldigingen van directieleden. Gezond investeerders- en beleggersverstand is vooral geïnteresseerd in de totale kostprijs van de directie. Ik zie elk jaar honderden investeerders, maar nog nooit kreeg ik tijdens een roadshow een kritische vraag over het feit dat Umicore geen kwartaalcijfers publiceert, of alleen het totale kostenplaatje van de bezoldigingen bekendmaakt."Leysen. "Het is lang geleden dat we nog zo'n explosie van de prijzen van staal, schroot en cokes hebben meegemaakt. Staalverwerkende bedrijven worden geconfronteerd met grondstofkosten die op enkele maanden tijd tientallen percenten hoger liggen. De Wereldhandelsorganisatie (WHO) zou meer belang moeten hechten aan die gevaarlijke ontwikkeling. Landen zoals India of China kunnen bijvoorbeeld koper tegen hogere prijzen aankopen dan westerse bedrijven, omdat ze gebruikmaken van hoge importheffingen op afgewerkte producten of allerlei BTW-mechanismen."Leysen. "In deze mediatieke tijden is het - zelfs als Trends-premier - niet makkelijk om aandacht te krijgen voor ondernemingsproblemen, zeker niet in de audiovisuele pers. Uit een beperkte steekproef blijkt dat iets meer dan de helft van de ondernemingen de indruk heeft dat journalisten vooringenomen zijn. Ik kon het zelf ondervinden toen de televisie niet geïnteresseerd bleek in de historische oplossing van Umicore om zijn bodem- en grondwaterverontreiniging weg te werken. Het was geen nieuws, want goed nieuws. Hoe kan je die kloof wegwerken? Heel eenvoudig: investeren in je relaties is de boodschap."Leysen. "Een Europa met 25 lidstaten en twintig talen, met 732 parlementsleden en een gebrekkige politieke besluitvorming, zonder grondwet en zonder echte regering, met voldoende eurosceptici om van elk referendum een risico te maken, maar ook met het succes van meer dan een halve eeuw vrede en van een eengemaakte markt. Dat er 80 miljoen gecultiveerde en relatief goed opgeleide mensen bij de Unie komen, kan op termijn alleen maar gunstig zijn voor een centraal gelegen, meertalige en zeer internationaal gerichte samenleving als de Belgische. Uiteraard zullen we meer dan ooit onze kostenhandicaps moeten compenseren door innovatie, uitstekend onderwijs en werkethos. Laten we van 1 mei voortaan de feestdag van de hereniging maken."P.D.Grotere groeihonger in VS en Azië dan in Europa. Verbruik groene stroom tot 20 % optrekken. Praktijken India en China in grondstoffenproblematiek. Uitbreiding EU met tien lidstaten.