WIE

Caroline Cauffman (42)
...

Caroline Cauffman (42) Advocate bij Monard Law Caroline Cauffman behaalde in 1998 een licentiaatsdiploma in de rechten aan de KU Leuven. In 1999 voegde ze daar het getuigschrift van onderzoeker van de internationale Onderzoeksschool Ius Commune (Universiteit Maastricht/KU Leuven/Universiteit Utrecht) aan toe. In 2004 behaalde ze ook aan de KU Leuven haar doctoraat, en vier jaar later kwam daar een master in EU Competition Law aan het Londense King's College bij. "Ik was aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht van de KU Leuven", legt ze uit. "Mijn doctoraatsthesis schreef ik over de verbindende eenzijdige belofte in het Europese privaatrecht. In 2005 werd ze gepubliceerd bij Intersentia." Sinds 2008 is ze verbonden aan de Universiteit Maastricht, eerst als universitair docent, sinds 2015 als universitair hoofddocent. In 2009 werd Caroline Cauffman ook gastprofessor aan de Universiteit Hasselt en ze doceert geregeld EU Competition Law aan de China-Eu School of Law in Peking. Uiteindelijk werd ze in 2013 ook benoemd tot assessor bij de Belgische mededingingsautoriteiten. "Ik vond het altijd belangrijk mijn academische bezigheden te combineren met de praktijk", zegt ze. "Vandaar mijn keuze voor de advocatuur. De verantwoordelijkheden die ik bij Monard krijg, zijn een volgende fase in die wens om theorie en praktijk met elkaar te verbinden." "Mijn taak bestaat erin mee te werken aan de uitbouw van de groep mededingingsrecht", legt ze uit. "Die steunt op een samenwerking tussen de vestigingen van het kantoor. Daarnaast zal ik ook focussen op dossiers van consumentenrecht en handelspraktijken." "Familie, lezen, film, stijldansen en reizen."