Sinds jaar en dag is de voorbeeldportefeuille opgebouwd rondom thema's die inspelen op structurele langetermijntrends. Zo moet het mogelijk zijn met een lange beleggingshorizon een hoger gemiddeld rendement te halen. Het thema goud en metalen heeft in de portefeuille een vrij groot gewicht. Dat heeft ook te maken met de sterke prestatie van de grondstoffensector dit jaar, waardoor het relatieve gewicht in het totaal is opgelopen. Op termijn moet dat aandeel natuurlijk dalen, maar na de recente stevige correctie zien we toch nog opwaarts potentieel.
...

Sinds jaar en dag is de voorbeeldportefeuille opgebouwd rondom thema's die inspelen op structurele langetermijntrends. Zo moet het mogelijk zijn met een lange beleggingshorizon een hoger gemiddeld rendement te halen. Het thema goud en metalen heeft in de portefeuille een vrij groot gewicht. Dat heeft ook te maken met de sterke prestatie van de grondstoffensector dit jaar, waardoor het relatieve gewicht in het totaal is opgelopen. Op termijn moet dat aandeel natuurlijk dalen, maar na de recente stevige correctie zien we toch nog opwaarts potentieel. Goud en zilver zaten sinds het voorjaar van 2011 in een neerwaartse spiraal. Dat duurde tot begin dit jaar. Beleggers waren vol vertrouwen dat de centrale bankiers de problemen zouden oplossen. Maar dat vertrouwen is duidelijk over zijn hoogtepunt heen, want de groei van de wereldeconomie blijft bijzonder matig. Bovendien zijn de centrale banken verplicht hun soepele monetaire beleid veel langer aan te houden dan eerst werd gedacht. Daardoor blijft de reële rente in bijna alle regio's negatief. Dat heeft de trendommekeer voor de edelmetalen ingeluid, vooral van het goud. De goudprijs is in de eerste zes maanden van dit jaar fors gestegen. Momenteel zitten we in de consolidatiefase van die eerste klim. Na die forse correctie verwachten we een nieuwe klim in de loop van de komende zes à twaalf maanden. Het jaar begon met een scherpe val van de meeste metaalprijzen. De oorzaak was de groeivertraging in China. Maar uit de evolutie sinds dit voorjaar kunnen we besluiten dat de basismetalen begin 2016 een bodem voor meerdere jaren hadden bereikt. De zinkmarkt is het beste voorbeeld dat de vraag en het aanbod steeds dichter bij elkaar aanleunen. Dat betere evenwicht geeft aanleiding tot prijsstijgingen. Ook in andere thema's zien we mogelijkheden voor het komende jaar. Energie. Het zal niemand zijn ontgaan dat de olieprijs het voorbije anderhalf jaar zwaar is teruggevallen. In minder dan één jaar daalde de prijs van meer dan 100 dollar per vat naar 30 dollar begin dit jaar. Intussen schommelen we rond 50 dollar. We denken dat de olieprijs begin dit jaar een bodem heeft bereikt en boven alle politieke krakeel heen weer naar een evenwicht rond 60 à 65 dollar kan evolueren. Vandaar dat we ook hier uitkijken om de volgende weken en maanden nieuwe, bijkomende posities in te nemen in dit thema. Landbouw. We denken dat de landbouwsector zich kan herstellen van de zware klappen van de afgelopen jaren. Aan de langetermijnperspectieven is niets veranderd. De wereldbevolking blijft groeien en in de opkomende landen veranderen de eetgewoonten richting meer proteïnerijke voeding. Er is meer vraag naar vlees, en er zullen meer granen nodig zijn om aan die vraag te voldoen. Door meerdere jaren van goede oogsten zijn de landbouwprijzen teruggevallen tot erg lage niveaus en zijn de inkomens van de boeren flink gezakt. Dat heeft de meeste landbouwaandelen fors doen corrigeren. Dat verklaart de consolidatiebeweging in de sector, met fusie van Bayer en Monsanto, Dow Chemical en duPont,ChemChina en Syngenta en Potash Corp en Agrium. Dat schept mooie kansen. Opkomende markten. De aandelenmarkten in de groeilanden gingen begin dit jaar andermaal onderuit, waardoor de prestatieverschillen met de westerse beurzen op vijf jaar zijn opgelopen tot bijna 60 procent. In het eerste kwartaal heeft zich mogelijk een meerjarenbodem gevormd. Sindsdien is er een duidelijk herstel op gang gekomen. De opkomende markten presteren dan ook beter dan de westerse beurzen. We spelen daar verder op in voor de rest van het jaar en richting 2017 en later. Daarom hebben we de tracker iShares MSCI Emerging Markets opgenomen in de voorbeeldportefeuille en spelen we in op de consumptie van de opkomende middenklasse in de groeilanden. Japan. Het negativisme over de Japanse economie blijft groot. Niet ten onrechte. Maar dat betekent niet dat de Japanse beurs ook slecht gaat presteren. Integendeel: de Bank of Japan koopt ook aandelen op, om de Japanse economie en inflatie op te trekken. Japan is een tegendraadse keuze, waarop we inspelen met de tracker iShares MSCI Japan.