De Genkse autoconstructeur Ford gaat de kennis van zijn kaders bijspijkeren. Die kunnen weldra, op kosten van het bedrijf, tijdens en na de werktijd een postuniversitair MBA-programma volgen.
...

De Genkse autoconstructeur Ford gaat de kennis van zijn kaders bijspijkeren. Die kunnen weldra, op kosten van het bedrijf, tijdens en na de werktijd een postuniversitair MBA-programma volgen. Na maandenlange voorbereiding hebben Ford, het Limburgs Universitair Centrum en de Britse Anglia Polytechnic University een protocol-akkoord ondertekend. Het akkoord voorziet in een MBA-opleiding ( Master in Bussines Administration) voor de Ford-werknemers, zowel die van de productie in Genk en van het testcentrum in Lommel als van de verkoopafdeling in Antwerpen. Philippe Sampers, bij Ford verantwoordelijk voor personeelsbeleid : "Wij zetten onze producten wereldwijd af ; onze kaderleden staan daarbij in de eerste linie. Wij willen de manier waarop ons bedrijf wordt gemanaged, aanpassen en verfijnen. Ford heeft nood aan goed opgeleide medewerkers, mensen die in team kunnen werken en die, naast een aantal vaardigheden, ook over de kennis beschikken om een globale onderneming te leiden en te besturen. Mooi meegenomen is ook het internationale karakter van dit MBA-programma. De deelname eraan van onze leveranciers biedt daarbij nog een belangrijke toegevoegde waarde. De deelnemers zullen zich verder kunnen bekwamen in managementdisciplines zoals cost accounting, marketing, informatietechnologie, strategie, bedrijfsorganisatie... De omgeving waarin wij opereren, wordt steeds ingewikkelder. Interdisciplinair samenwerken, wordt meer regel dan uitzondering. Onze medewerkers moeten dus polyvalenter worden. Wij verwachten van het programma ook dat het zal helpen de muren tussen onze afdelingen verder te slopen. Er moet een open leercultuur uit voortvloeien die de samenwerking zal bevorderen en de resultaten van het teamwerk nog zal verbeteren." Wordt het een klassiek MBA-programma ? Zegt Sampers : "Het wordt eigenlijk contractonderwijs. Het staat alleen open voor Ford-werknemers en een kleine groep leveranciers. Het voordeel hiervan is dat de focus vooral kan worden gericht op bedrijfseigen onderwerpen. Daar wijken we dus wel wat af van "open" MBA-programma's."Kunnen alle hooggeschoolde werknemers zich inschrijven, of is er een filter ingebouwd ? "Kandidaten moeten minstens een hogere opleiding van het korte type genoten hebben, maar met dat diploma kunnen ze volgens de wet dan geen master's degree krijgen, wel een getuigschrift. Naast 3 tot 5 jaar bedrijfservaring moeten gegadigden ook goed beslagen zijn in het Engels. De lessen worden wel gegeven hier vlakbij, in Diepenbeek. Maar vermits er ook een Engelse universiteit tot het partnership is toegetreden, worden ook lessen in het Engels voorgeschoteld." Sampers kondigt nu al twee edities aan. De eerste zal lopen van september dit jaar tot september '99. Ford betaalt zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal.PHILIPPE SAMPERS (FORD GENK) Ford-kaders terug naar de schoolbanken.