In oktober bestond SD - Sociaal Sekretariaat
...

In oktober bestond SD - Sociaal Sekretariaat50 jaar. Dat werd niet gevierd met een akademische zitting, maar met een overzichtstentoonstelling.Hoe vier je het vijftigjarig bestaan van een bedrijf op een manier dat ook de klanten er wat aan hebben ? "In het begin denk je aan een lauwerkrans op het briefpapier, " zegt Patric Serverius, verantwoordelijk voor de marketing van SD - Sociaal Sekretariaat dat in oktober een halve eeuw bestond. "Of je organizeert een groots evenement. Wij hebben 12.000 klanten ; als je die allemaal met partner uitnodigt, heb je 24.000 man. Je bestelt een groot orkest en zo krijg je het Antwerpse Sportpaleis wel vol. Na zo'n evenement komen de mensen naar buiten met het idee dat het goed is geweest, maar toch wordt SD er niet echt mee geassocieerd. Wij wilden meer inhoud geven aan een evenement. "Het resultaat was de zogenaamde interaktieve expo over vijftig jaar SD - Sociaal Sekretariaat, die van 17 oktober tot en met 4 november liep in de Antverpia-loods vlakbij de Schelde in Antwerpen. Het projekt werd in handen gegeven van event-marketingbureau Any Performance. Serverius : "Eén van de voorstellen van Any Performance was een overzichtstentoonstelling. Bij dat woord denkt iedereen aan een museum waar vooral 'ouwe rommel' getoond wordt, maar zo'n boodschap vonden wij niet gezond. " Samen met Frank Anthierens van Any Performance trok Serverius naar Parijs, waar ze een aantal ideeën opdeden die ze in Antwerpen ten uitvoer brachten.MODULES.Het vertalen van 50 jaar sociaal sekretariaat in een bevattelijke tentoonstelling was wel een probleem, want het gevaar bestaat dat je dan eigenlijk een algemeen overzicht geeft van 50 jaar sociale zekerheid. Men vond de oplossing in het opdelen van de werkzaamheden in vier modules : administratie, kostenbewustzijn, juridische zaken en human resources. Aan elk van die modules kon SD de eigen produkten en diensten koppelen. De vier aparte ruimten stonden met elkaar in verbinding via kokers met beelden uit de afgelopen decennia. Er werd ook mondeling uitleg gegeven over de ontwikkeling van het sociaal sekretariaat en over de SD-produkten.Behalve klanten en prospects kwamen ook scholen naar de tentoonstelling. Aan het einde lag een gastenboek, waarin iedereen zijn kommentaar kwijt kon. De verwachting dat de scholieren daarin lollige opmerkingen zouden schrijven, kwam niet uit. Voor Patric Serverius is dit het bewijs dat zij zich niet verveeld hebben. "We hebben veel positieve reakties gekregen, en niet alleen omdat de mensen uitgenodigd waren. Ook omdat het inhoudelijk goed was. "De opbouw van het geheel duurde twee weken. Aan de voorbereiding werd een jaar geleden begonnen. Serverius zegt dat het projekt "relatief duur" was, maar dat het voor die ene keer wel kon. "Het was trouwens niet duurder dan een groot evenement in het Sportpaleis. "POTENTIEEL.De tentoonstelling was onder meer bedoeld om het kontakt met de bestaande klanten aan te halen. De 12.000 bedrijven die met SD werken, kregen een uitnodiging ; zowat 4000 gingen erop in. Die mensen werden ter plekke opgevangen door de persoon met wie ze bij SD doorgaans kontakt hadden. Het evenement werd ook aangegrepen om SD wat meer bekendheid te geven en nieuwe klanten aan te trekken. Men adverteerde in de regionale media (pers en televisie) ; bedrijven waarmee men in het prospektie-stadium zat, kregen een uitnodiging toegestuurd.Om welke bedrijven gaat het dan ? Van de kleine en middelgrote bedrijven is 80 % aangesloten bij een sociaal sekretariaat. Dat gaat van de dokter die een assistente te werk stelt tot de al meer gestruktureerde middelgrote bedrijven. Eenmaal aangesloten, blijven die trouw : slechts 4 % wisselt van sekretariaat. Dat gebeurt vooral wanneer het bedrijf groeit en het sekretariaat die groei niet kan volgen.Een en ander betekent ook dat er in die sektor nog een potentieel van 20 % over is. Volgens Serverius bestaan er zowat 40 sociaal sekretariaten ; een vijftal (waaronder ook SD) is vrij groot. Ze storten zich niet allemaal op die 20 %. De trend is namelijk dat ook de grote bedrijven hun loonadministratie en aanverwante zaken buiten de deur laten doen (SD werkt bijvoorbeeld voor Ford Motor Company). Daar is voor de sociaal sekretariaten de nodige groei te halen."Er zit een logika in, " zegt Patric Serverius. "In de jaren zestig kocht elk groot bedrijf een computer, deed er de boekhouding en de fakturatie op en uiteindelijk ook de loonadministratie. De sociale wetgeving kent echter gemiddeld twee wijzigingen per dag ; dat vereist dus veel onderhoud van zo'n programma en veel energie. Op een gegeven moment wordt dat te moeilijk, en dan is een sociaal sekretariaat de oplossing. "A.V.P.50 JAAR SD Een interaktieve expo, opgebouwd uit vier modules die via kokers met elkaar werden verbonden.