De Nederlanders kunnen straks rechtstreeks een telefoonabonnement nemen bij een alternatieve operator, ook al heeft die geen aansluitnetwerk tot aan hun deur.
...

De Nederlanders kunnen straks rechtstreeks een telefoonabonnement nemen bij een alternatieve operator, ook al heeft die geen aansluitnetwerk tot aan hun deur.Dat is een gevolg van een beslissing van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit ( Opta). Alternatieve operatoren zullen vanaf 1 januari 2000 de lijn tussen de lokale centrale en het telefoonstopcontact bij de abonnee kunnen huren van de dominante operator KPN Telecom. De prijs daarvoor zal op kosten gebaseerd zijn en een stuk beneden het maandelijkse abonnementsgeld van KPN liggen. Daarmee wil Opta de ontwikkeling van nieuwe diensten zoals video-op-verzoek, snelle Internet-toegang en geïntegreerde gsm- en telefoonabonnementen bevorderen. In België maakt dergelijke "ontbundeling" van de lokale aansluitlijn geen kans. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie ( BIPT), onze tegenhanger van Opta, wil er niet aan. Enkele dagen na de beslissing in Nederland, verklaarde administrateur-generaal Eric Van Heesvelde op de Encip-conferentie in Venetië dat "het ongepast zou zijn om een onderneming ( nvdr - Telenet) die ertoe gebracht kon worden van 60 miljard frank te investeren in alternatieve infrastructuur op een tijdstip waarop van ontbundeling nog totaal geen sprake was, nu met dergelijke ontbundelingsverplichting te confronteren." Volgens Van Heesvelde komt de verplichte verhuur van de lokale aansluitlijn eigenlijk neer op het kiezen voor een welbepaalde technologie voor breedbanddiensten (telefoondraad boven kabeltv). Het is niet de job van de telecomregulator om die keuze te maken, vindt hij. Zijn voogdijminister Elio di Rupo (PS) voelt zich evenmin aangesproken: hij wil de concurrentie voor "zijn" Belgacom in de hand houden. Belgacom en Telenet, het troetelkind van Vlaams minister-president Luc Van den Brande (CVP), zijn dus twee handen op één buik als het op de (niet-)vrijmaking van het lokale aansluitnet aankomt. Heeft Nederland dan geen kabeloperatoren die investeren? Uiteraard wel. Maar de finesse van de Opta-regeling is dat zij over vijf jaar uitdooft en dat de huurprijs voor de ontbundelde lijn in die periode stijgt. Dat moet de alternatieve operatoren stimuleren om tegen 2005 een eigen lokaal netwerk op te bouwen. Opta slaat zo twee vliegen in één klap: verhinderen dat de concurrentie zorgeloos parasiteert op het lokale netwerk van KPN Telecom en op korte termijn een groot aanbod aan infrastructuur voor snelle breedbanddiensten creëren.