Dienstencheques voor huishoudelijke hulp zijn zo populair geworden dat de federale regering deze zomer het fiscale voordeel voor de gebruikers heeft teruggeschroefd. Bovendien wordt een dienstencheque vanaf 1 januari 2014 weer wat duurder. In plaats van 8,5 euro betaalt u volgend jaar 9 euro per stuk voor de eerste 400 cheques, en 10 euro voor de volgende 100.
...

Dienstencheques voor huishoudelijke hulp zijn zo populair geworden dat de federale regering deze zomer het fiscale voordeel voor de gebruikers heeft teruggeschroefd. Bovendien wordt een dienstencheque vanaf 1 januari 2014 weer wat duurder. In plaats van 8,5 euro betaalt u volgend jaar 9 euro per stuk voor de eerste 400 cheques, en 10 euro voor de volgende 100. De dienstencheques leveren al enkele jaren een fiscaal voordeel op. U moet de aankoopprijs opgeven op uw jaarlijkse belastingaangifte. Tot en met 30 juni 2013 kreeg u een belastingvermindering van 30 procent op een maximum van 2720 euro of 320 cheques. Belangrijk om te weten is dat het maximum geldt per persoon. Getrouwde en wettelijk samenwonende partners die een gezamenlijke belastingaangifte indienen, konden dus aanspraak maken op een belastingvermindering van 30 procent op 5440 euro (2720 euro x 2). Beide partners moeten wel ieder een account op hun naam openen om de cheques te kunnen bestellen. Sinds 1 juli 2013 is het maximumbedrag verminderd tot 1380 euro per persoon (bedrag geldig voor het inkomstenjaar 2013) in plaats van 2720 euro. Dat betekent dat nog maximaal 162 cheques recht geven op een fiscaal voordeel. Dat aantal geldt nog altijd per persoon. Als u dus cheques koopt met uw partner, hebt u een recht op een belastingvermindering tot 30 procent van 2760 euro (1380 euro x 2). Het nieuwe maximum van 1380 euro geldt sinds 1 juli. Dat betekent dat voor het inkomstenjaar 2013 twee maxima gelden. Dat maakt het moeilijker om te bepalen hoeveel cheques u dit jaar nog fiscaal in mindering kunt brengen. Stel dat u vóór 1 juli 180 cheques hebt gekocht. U hebt daarvoor 180 x 8,50 euro per cheque = 1530 euro betaald. Omdat dat bedrag lager is dan het fiscale maximum van 2720 euro dat gold vóór 1 juli, kunt u het bedrag van 1530 euro volledig inbrengen op uw belastingaangifte en levert u dat een belastingvermindering op van 1530 x 30 procent = 459 euro. Voor de cheques die u bijbestelt na 1 juli, krijgt u geen belastingvermindering meer, aangezien u het maximum van 1380 euro hebt overgeschreden. Maar er is een uitweg: als uw huwelijkspartner of uw wettelijk samenwonende partner op zijn naam cheques koopt, hebt u een tweede keer recht op een belastingvermindering tot 1380 euro. Op die manier krijgt u een extra fiscaal voordeel van 1380 x 30 procent = 414 euro. Mocht u vóór 1 juli al 100 cheques voor 850 euro hebben gekocht, dan bleef u daarmee onder het toenmalige maximum van 2720 euro. U kunt die 850 euro volledig inbrengen op uw belastingaangifte. Voor de periode na 1 juli 2013 kunt u cheques bijbestellen tot een maximum van 1380 - 850 euro = 530 euro. Uw partner kan op zijn beurt tot 1380 euro aan dienstencheques bijbestellen.JOHAN STEENACKERS