Eind januari was Marc Binnemans, gedelegeerd bestuurder van de grafische groep Antilope, te gast in Stuttgart, waar hij sprak over zijn ervaringen met CIP3. CIP3 integreert prepress, het drukken zelf en de afwerking. Voor de producenten ervan - het Israëlische Scitex (hard- en software voor prepress) en het Duitse KBA/Planeta (drukpersen) - is Antilope het pilootproject.
...

Eind januari was Marc Binnemans, gedelegeerd bestuurder van de grafische groep Antilope, te gast in Stuttgart, waar hij sprak over zijn ervaringen met CIP3. CIP3 integreert prepress, het drukken zelf en de afwerking. Voor de producenten ervan - het Israëlische Scitex (hard- en software voor prepress) en het Duitse KBA/Planeta (drukpersen) - is Antilope het pilootproject. De integratie gebeurt door digitaal gegevens over het te drukken beeld mee te sturen in plaats van eerst de beelden op film te zetten. Met deze werkwijze wint de drukkerij niet enkel tijd, maar spaart ze ook inkt en papier uit. Het idee speelt al langer in de drukkerswereld, maar Antilope is de eerste drukkerij waar het systeem operationeel is."De digitalisering van het drukproces is even ingrijpend als de uitvinding van de drukpers zelf," zegt Marc Binnemans. Hij vindt zelfs dat zijn bedrijf steeds meer op een computerfirma gaat lijken. De oudste drukpers in de Lierse drukkerij dateert van 1993. In dat jaar was Antilope trouwens goed voor een andere primeur: Xeikon, de succesvolle spinoff van Agfa, testte toen bij hen de allereerste digitale drukpers uit. Kenmerkend voor de groei van Antilope vindt Marc Binnemans een traditie van anticyclisch investeren. "In de jaren tachtig investeerden we vooral in de afdeling prepress, terwijl de meeste drukkers juist hun persen vervingen. Toen in het begin van de jaren negentig de grondstoffenmarkt in elkaar stortte, kochten wij heel moderne drukpersen, terwijl onze concurrenten op dat vlak hun investeringen bevroren. Zo konden wij onze productiekosten drukken en inspelen op de noden in de markt.""Omdat de winsten op het product zelf steeds kleiner worden, is het voor een onderneming als de onze van belang om de processen te optimaliseren," zegt Marc Binnemans. En daarbij werd resoluut gekozen voor digitalisering. Een bewuste keuze om de trein van de nieuwe media niet te missen. De productie van papieren drukwerk is nog altijd de kernactiviteit, maar de nieuwe digitale drukprocessen geeft nieuwe mogelijkheden, zoals het beheer van datagegevens en de publicatie op websites of cd-roms. "Daarmee nemen we een serieuze optie op de toekomst," zegt Marc Binnemans.KLEIN BEGONNEN.Vader en moeder Binnemans startten in 1962 voor goed dertigduizend frank een kleine lokale drukkerij. Vijfendertig jaar later is deze investering uitgegroeid tot een uit de kluiten gewassen kmo die 20% van zijn omzet uit de export naar Nederland en Duitsland haalt. In totaal stelt de groep ongeveer honderdzestig mensen tewerk en haalde vorig jaar een omzet van bijna een miljard frank. Daarmee behoort Antilope in België tot de top van de drukkers op losse vellen.De verschillende vennootschappen in de groep zijn actief bij de productie van hoogwaardig publiciteitsdrukwerk. Sedert de jaren tachtig stijgen zowel omzet, winst als investeringslasten. Zoon Marc Binnemans profileert de firma het liefst als een communicatiecentrum: "Wij bieden onze klanten een totale service aan. In onze groep hebben we het hele communicatiespectrum van ontwerp tot eindproduct binnen bereik."De opgang van Antilope kwam begin jaren tachtig in een stroomversnelling. In 1983 startte Antilope een uitbreidingsoperatie en kocht de fotogravure Satelit op. Satelit ontwikkelde zich tot een prepressafdeling maar bleef een afzonderlijke nv. "Wij geloven dat kleinere structuren voor een grotere performantie zorgen," vertelt Marc Binnemans. "Satelit haalt twee derden van zijn omzet (die 180 miljoen frank bedraagt) uit contracten voor externe opdrachtgevers, en slechts een derde uit opdrachten voor de eigen drukkerij." De groep paste dezelfde techniek later nog toe. Toen Antilope in 1984 de uitgeverij Edipa opstartte, bleef dat ook een apart profitcenter met eigen investeringen. De uitgever brengt vooral kunstboeken op de markt. Antilope heeft trouwens een eigen "Art Gallery". In 1986 groeide Antilope sterk en veranderde het machinepark zo grondig dat klein drukwerk efficiënter kon op andere persen. Daarom kocht de groep drukkerij Eland in Zonhoven. In 1988 bracht de familie de aandelen in de verschillende vennootschappen over naar de holding Akeda om een vlotte overgang naar de tweede generatie te realiseren. Om commerciële redenen hield de groep vast aan de naam Antilope. "Uiteindelijk blijven we een vellendrukkerij. Dankzij de spreiding over de verschillende vennootschappen beschikken we over alle drukprocédés behalve over rotatiedrukwerk voor grote oplagen. Satelit houdt zich bezig met prepress, Eland biedt drukwerk in kleine oplagen en een copyshop, Antilope verzorgt offsetdrukwerk voor middelgrote oplagen. Klanten kunnen beschikken over de full-service van Antilope, maar kunnen in- en uitstappen wanneer ze willen. Dat is de kracht van ons bedrijf."R.B.