CENTRALIZERING HAVENBELEID ?
...

CENTRALIZERING HAVENBELEID ?Ook de sleutelrol die de lokale besturen spelen of kunnen spelen in de ekonomisch zeer belangrijke Vlaamse havens staat momenteel ter diskussie. Vandaag zijn het Gentse en Antwerpse stadsbestuur de belangrijkste beslissers in verband met hun haveninfrastruktuur. De recente Wet Erdman maakt een rechtstreekse gemeenteparticipatie mogelijk in een op te richten Havenbedrijf NV. Maar de Vlaamse regering pleit voor "één Zeehavenschap voor Vlaanderen". "Ik vrees dirigisme," reageert Robert Restiau, sekretaris-generaal van Antwerpse Gemeenschap van de Haven (Agha). "Frankrijk is teruggekomen op een centraal havenbeleid, zodat Duinkerke kon uitgroeien tot een belangrijke konkurrent. En in Nederland trekt de centrale overheid zich ook terug uit het havengebeuren." Hij verwijst naar Vlissingen en Terneuzen, die vandaag elk worden geleid door een Havenschap. Het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen-Borsele en Terneuzen-Sas Van Gent zijn elk voor een deel (Rijk : 50 %, provincie : 25 %, gemeenten : 25 %) verantwoordelijk voor de verplichtingen die de Havenschap op zich neemt. Maar er is een dubbele herstrukturering aan de gang. Dit jaar bundelen Vlissingen en Terneuzen hun krachten in een Zeeuws Havenschap en trekt het Rijk zich terug uit het havenbestuur. Wèl trekt Den Haag 75 miljoen gulden (1,5 miljard frank) uit ter versterking van het eigen vermogen van het Havenschap. "Zo kunnen we ernstig investeren in de infrastruktuur," aldus Daniel Bruinooge, de Zeeuwse gedeputeerde voor het havenbeleid. "Het havenbestuur is nu onafhankelijker en kan nog sneller en flexibeler reageren op nieuwe tendensen. Ook het beheer van de Haven van Rotterdam is een stedelijke aangelegenheid. "Maar de direktie van het havenbedrijf is er een stuk onafhankelijker dan in Antwerpen of Gent," weet professor Willy Winkelmans, voorzitter van de Vlaamse Havenkommissie. "De Vlaamse havens dreigen op termijn te verstikken door de administratieve rompslomp." Daarom pleit Winkelmans voor een eenvormig statuut voor de Vlaamse havens, die zouden bestuurd worden door een NV waarin de gemeenten participeren. Winkelmans : "Zeebrugge wordt bestuurd door een naamloze vennootschap ( MBZ), waarin het gewest participeert. In Gent en Antwerpen zijn de stadsbesturen verantwoordelijk, terwijl Oostende wordt bestuurd door de Regie voor Maritiem Transport, de marine en de stad. De versnippering is te groot. Met een NV, waarin de gemeenten participeren, zouden de Vlaamse havens kruisparticipaties kunnen nemen en hun krachten bundelen. Dat is op bedrijfsekonomisch gebied heel wat efficiënter dan een dirigistisch Vlaams havenbeleid. Het Vlaamse Havendekreet, dat dit jaar op tafel komt, moet hiermee rekening houden."