Maar hoewel het enthousiasme rond de digitale revolutie wat weggeëbd lijkt, geldt dat niet voor het belang ervan. De digitale technologie, die een onlosmakelijk deel van ons professionele en privé-leven uitmaakt, is niet afhankelijk van modegrillen. De digitale toekomst is nu belangrijker dan ooit.
...

Maar hoewel het enthousiasme rond de digitale revolutie wat weggeëbd lijkt, geldt dat niet voor het belang ervan. De digitale technologie, die een onlosmakelijk deel van ons professionele en privé-leven uitmaakt, is niet afhankelijk van modegrillen. De digitale toekomst is nu belangrijker dan ooit.Zoals elke technologische evolutie, zal ook de digitale ontwikkeling in fases verlopen. De eerste fase strekte zich uit over de jaren negentig en veranderde de manier waarop we communiceren en informatie verzamelen. De pc en het internet hebben er als het ware van de ene dag op de andere voor gezorgd dat bedrijven en particulieren onmiddellijk e-mails, ideeën en gegevens konden uitwisselen. De volgende fase zal een nog grotere impact hebben. Nu de pc het gezelschap krijgt van een steeds bredere waaier intelligente toestellen, zullen talrijke producten en diensten in een digitaal kleedje worden gestoken _ gaande van boeken en films tot factureersystemen van bedrijven.Vanaf dit decennium zullen we op een totaal verschillende manier gaan nadenken over deze digitale metamorfose, én de hogere productiviteit die daaruit zal voortvloeien. Nemen we als voorbeeld de muziek. Die bestaat al in een digitale vorm sinds de langspeelplaten begin de jaren tachtig het veld moesten ruimen voor de cd. Maar tot voor kort had je nog steeds een soort schijfje nodig waarop je de muzikale gegevens moest meedragen. Nu gaat de muziek zich helemaal losmaken van haar fysieke vorm. In bitvorm zal de muziek via een intelligent toestel dat de bitstroom kan ontcijferen, om het even waar bereikbaar worden.Dat fenomeen zal zich herhalen bij andere producten zoals software, foto's, video's en boeken. Al heel snel nadat het grote publiek toegang kreeg tot het internet, begonnen informaticabedrijven hun software on line te verkopen. Maar het is pas met de komst van de breedband dat de enorme hoeveelheden bits van de gesofisticeerde business-, educatieve of ontspanningssoftware via het net kunnen worden doorgestuurd.Nemen we een ander voorbeeldje, uit de familiesfeer. Miljoenen mensen gebruiken tegenwoordig digitale fototoestellen en digitale fotoframes om de beelden te delen met vrienden en kennissen over de hele wereld. Het zal niet lang meer duren voor we ook digitale videobeelden van uitstekende kwaliteit kunnen opslaan en versturen. En hoewel elektronische boeken (e-books) momenteel nog niet echt populair zijn, wordt dat tegen het eind van het decennium helemaal anders. Dankzij nieuwe software om tekst nog beter weer te geven en met nieuwe toestellen zoals hand-pc's, zal het steeds eenvoudiger en aangenamer worden om te lezen, te schrijven en op te zoeken via het scherm van de computer.Op lange termijn zullen de gevolgen van de digitale revolutie talrijke sectoren onnoemelijke voordelen bieden en de markteconomie ingrijpend veranderen. Dat zal deels voortvloeien uit het feit dat de kosten sterk zullen dalen. Digitale spullen zijn goedkoper dan hun materiële tegenhangers. En ze moeten maar één keer worden aangemaakt. Door een toenemende efficiëntie en de mogelijkheid om een 'virtueel' distributienetwerk te creëren, zullen ook de inventariskosten afnemen. Zo biedt e-publishing een uiterst efficiënt bedrijfsmodel met bijna geen productie-, verpakkings- of distributiekosten. Naast de toenemende virtuele distributie, zal er ook steeds meer on line worden gefactureerd en betaald. Digitaal op maatDe digitale revolutie zal ook een volledig nieuw zelfbedieningsconcept creëren en een nooit geziene mate van controle door de cliënt. Wilt u een product kopen of huren en automatische updates ontvangen? Wilt u de bits nu ontvangen tegen het duurdere tarief, of wilt u dat de bits 's nachts naar uw computer worden doorgestuurd tegen een lagere prijs? De mogelijkheden en de verscheidenheid van de diensten zijn eindeloos.De voordelen zullen zowel grote als kleine ondernemingen ten goede komen. Dankzij het internet kunnen kleine bedrijven nu beter dan ooit hun producten over de hele wereld aan de man brengen. Dankzij de nieuwe fase in de digitale revolutie, die zal worden ondersteund door technologieën zoals XML ( eXtensible Markup Language), zullen de kleinere ondernemingen hun hulpbronnen overal ter wereld kunnen ophalen en hun ervaring met andere delen om producten en diensten op maat van de klant aan te bieden. Maar de digitale revolutie brengt ook mogelijke problemen mee. Naarmate het steeds eenvoudiger wordt om producten perfect na te maken, zal men zich ook moeten buigen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten _ vooral in landen die niet over een waterdicht controlesysteem beschikken.Sommige sectoren hebben het best moeilijk gehad om de overstap naar de digitale wereld te maken, maar de meeste industrietakken plukken nu volop de vruchten van de overgang. En wie in de toekomst zijn concurrentiekracht wil behouden, zal vandaag moeten investeren in de technologie van morgen."De eerste tien jaar van de 21ste eeuw worden het digitaal decennium."