De site Studiebazaar wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn voor SAM'ers (studenten met een andere moedertaal) uit Vlaanderen en Nederland. De website gebruikt de nieuwste technologie en biedt de studenten heel wat mogelijkheden, zoals interactieve oefeningen, interactie met lotgenoten, leerkrachten en andere studenten, bloggen en de mogelijkheid om zelf informatie aan te bieden.
...

De site Studiebazaar wil in de eerste plaats een ontmoetingsplaats zijn voor SAM'ers (studenten met een andere moedertaal) uit Vlaanderen en Nederland. De website gebruikt de nieuwste technologie en biedt de studenten heel wat mogelijkheden, zoals interactieve oefeningen, interactie met lotgenoten, leerkrachten en andere studenten, bloggen en de mogelijkheid om zelf informatie aan te bieden. De site is het werk van de in mei 2006 speciaal voor dit project opgerichte vzw Studiebazaar. Initiatiefnemers zijn vooral An Wuyts, een lerares verbonden aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs van LBC-NVK in Antwerpen, en Robrecht Vanhaegendoren, de informaticus achter de site en pedagogisch ICT-adviseur bij Scholengroep Rivierenland (Niel, Willebroek). Eigenlijk gaat het om een groep vrijwilligers uit het onderwijs die zich inzetten om "de slaagkansen van allochtone studenten in het hoger onderwijs te optimaliseren." De vzw wil dat doel bereiken via interactie op een gloednieuwe website, maar ook door contact te leggen met de betrokken partijen (scholen, leerkrachten, studenten) om de taaltekorten rond het Nederlands en de deficiënties qua studiecultuur van de allochtone studenten in kaart te brengen. Andere activiteiten op de planning: het opbouwen van een netwerk van vrijwilligers die meewerken aan de website en studenten begeleiden, en het organiseren van cursussen, studiedagen en ontmoetingen. Momenteel is de site, die in september 2006 online ging, nog in opbouw en de studenten vinden voorlopig maar mondjesmaat hun weg. Bij het indienen van het dossier maakten zo'n tien studenten gebruik van Studiebazaar. Studiebazaar verdiende de nominatie door het veelvuldig gebruik van nieuwe technologieën bij het creëren van een zo interactief mogelijke website. De site werd opgebouwd met Joomla, een open-source-content-managementsysteem dat functies als het cachen van pagina's, het gebruik van RSS-feeds, printversies van pagina's, nieuwsflitsen, blogs, fora, opiniepeilingen, kalenders en taalinternationalisatie mogelijk maakt. De naam Joomla is afgeleid van jumla, Swahili voor 'alles samen' of 'als één geheel'. De site maakt ook gebruik van de educatieve suite Hot Potatoes voor het creëren van interactieve oefeningen (multiple choice, kruiswoordraadsels, ...). Die suite wordt overigens gratis ter beschikking gesteld aan onderwijsinstellingen en vzw's met een educatieve functie. Studiebazaar maakt ook gebruik van recente onlinetechnologie en websites als linklog, del.icio.us, flick.r, Technorati en YouTube. Linklog en del.icio.us zijn sites voor social bookmarking, een activiteit waarbij interessante weblinks rond een thema verzameld worden op een centrale plek en waar je meteen kan kijken wat andere bezoekers van jouw favoriete sites als bookmarks achterlaten. Flick.r laat toe om op een eenvoudige manier foto's te delen met andere surfers, terwijl het intussen populaire YouTube hetzelfde doet voor video's. Technorati biedt de kans om uit te zoeken wat populair, hip of nieuw is in de wereld van de blogs. Later wil Studiebazaar ook eigen podcasts, onlinebevragingen enzovoort opzetten. Dat alles met één doel: "Het creëren van een community van studenten en vrijwilligers met de bedoeling hulp te bieden bij het leren van het Nederlands."Davy Vandevinne Bruno Leijnse