Handen-uit-de-mouwen-sfeer
...

Handen-uit-de-mouwen-sfeerMoet er nog een boek over teamwerk zijn ? Zolang de begripsverwarring en vooral de problemen aanslepen om teamwerk concreet toe te passen, blijft het uitkijken naar steun, naar een rustpunt in de chaos. Zo'n oase vinden we in Het team als probleemoplosser. Door zijn vaagheid voorspelt de titel weliswaar weinig goeds, maar de ondertitel geeft al aan dat dit boek focust op één aandachtsveld : De moderatiemethode. Al gauw blijkt de beproefde methode van inzoomen best geschikt om de uitgave zowel te onderscheiden van vele andere, als om ze een praktische meerwaarde te verlenen. Ruw samengevat, vormt de moderatiemethode gewoon één van de mogelijkheden om met een team een probleem op te lossen. De basis werd al in 1972 gelegd. Toen introduceerden de Duitse broers Schnelle het concept onder de naam metaplan. Vier jaar later voerde Philips als één van de eerste bedrijven in de Lage Landen de methode in. Het elektronicaconcern wilde via deze weg werkprocessen verbeteren en democratiseringsprocessen stroomlijnen. Meteen belanden we bij de hamvraag : voor welke toepassingen is de methode geschikt ? Vier domeinen worden naarvoren geschoven : organisatieverandering, kwaliteitsverbetering, onderzoek en beleidsontwikkeling, opleiding en training. Een voorbeeld brengt duidelijkheid. Het stamt uit een dienstverlenend bedrijf dat net een enorm verlies incasseert. Beslist wordt een totaalplan op te stellen dat het bedrijf binnen een jaar uit de rode cijfers moet hijsen. Het managementteam gaat de hei op om het plan te verwezenlijken. Via de moderatiemethode komen ze terecht bij zeven kernvragen, die vertaald worden in geschikte werkvormen. De discussies en de uitwerking in subgroepen van wisselende samenstelling zorgen al gauw voor een handen-uit-de-mouwen-sfeer. Niet onbelangrijk is het schijnbare detail de resultaten op grote borden te visualiseren. Die aanpak dwingt de deelnemers concreet te blijven, discussiepunten te identificeren en keuzes te maken. Op het einde van zo'n workshop worden een aantal verbeteractiviteiten uitgewerkt, waarvan er een groot aantal de dag daarop al in uitvoering worden gebracht. Nu belanden we volop in het jargon. Er wordt, bijvoorbeeld, vaak gesproken over een workshop. In dit geval is het een bijeenkomst die met een welbepaald doel georganiseerd wordt. De deelnemers zetten er de schouders onder. Zo'n workshop wordt in goede banen geleid door een moderator, een professionele en ervaren begeleider. Zeer recentelijk zag in Nederland de Associatie voor Moderatoren het levenslicht. Ze wil de ervaring bundelen, de moderatiemethode bekender maken en de professionalisering een extra duw geven. Vanzelfsprekend komen beide Nederlandse auteurs, pedagoog-consulent Frank Kwakman en econoom-informaticus-adviseur Albert Postema, uit de associatie. Met hun boek bieden ze de vereniging een basiswerk aan. Helaas lopen ze in het begin te vlug over de uitleg heen. Gaandeweg wordt de info fijnmaziger en lost de irritatie op. Het boek wordt bruikbaar als handleiding, zonder evenwel te kunnen zeggen dat je na lectuur een expert ter zake bent. LDD Frank Kwakman & Albert Postema, Het team als probleemoplosser. Kluwer, 164 blz., 900 fr.