"Soms bestaat nog het beeld dat Groep S een fabriek is die lonen berekent. Dat heeft nog maar weinig met de realiteit te maken. De rol van het sociaal secretariaat is totaal veranderd. Je zou ons beter een sociale adviesverlener noemen." Alzo sprak Gonzales Stubbe, directeur-generaal van Groep S, een van de grootste specialisten in België op het vlak van sociale dienstverlening. Groep S is inderdaad vooral bekend als erkend sociaal secretariaat, maar dat is slechts een van de activiteiten. Ze beheren ook een kinderbijslagfonds, beschikken over een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen en doen via de selectieafdeling SopaSelect aan evaluatie en selectie van personeel.
...

"Soms bestaat nog het beeld dat Groep S een fabriek is die lonen berekent. Dat heeft nog maar weinig met de realiteit te maken. De rol van het sociaal secretariaat is totaal veranderd. Je zou ons beter een sociale adviesverlener noemen." Alzo sprak Gonzales Stubbe, directeur-generaal van Groep S, een van de grootste specialisten in België op het vlak van sociale dienstverlening. Groep S is inderdaad vooral bekend als erkend sociaal secretariaat, maar dat is slechts een van de activiteiten. Ze beheren ook een kinderbijslagfonds, beschikken over een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen en doen via de selectieafdeling SopaSelect aan evaluatie en selectie van personeel. Daarmee sluit Groep S aan bij een algemene trend. De meeste sociale secretariaten bouwen hun activiteiten uit. Bedrijven zijn immers van oordeel dat alles wat met personeelsbeleid te maken heeft, best wordt uitbesteed. Stubbe: "Het omgaan met personeel, het managen van mensen is zo'n intensieve activiteit geworden, dat ondernemingen niet anders kunnen dan uitbesteden. De wetgeving en de reglementering inzake personeelbeheer worden steeds complexer. Daarnaast zijn instellingen als de RSZ verder aan het informatiseren. Grote bedrijven zijn verplicht om de sociale instellingen daarin te volgen. Het spreekt vanzelf dat ze daarvoor een beroep doen op specialisten zoals sociale secretariaten." Blik op het zuidenGroep S beschikt over een klantenportefeuille van meer dan 20.000 bedrijven. Dat betekent zo'n 320.000 loonberekeningen per maand. Als sociaal secretariaat is de firma aanwezig in alle sectoren, en in de bouwsector is ze marktleider: 25% van de omzet wordt in die sector gehaald. Ook bij de distributiebedrijven is Groep S nummer één. Tot de klantenportefeuille behoren onder andere Brico, de A.D. Delhaize-keten, Leroy Merlin, Lunch Garden en Innovation. En sinds 1 januari wordt het loonbeheer van de 16.000 werknemers van Carrefour aan Groep S uitbesteed. Stubbe wil de activiteiten ook uitbreiden naar het buitenland. Hij denkt in eerste instantie aan Frankrijk. Een marktonderzoek dat Groep S liet uitvoeren, heeft duidelijk gemaakt dat er bij de Franse bedrijven een nood bestaat aan gespecialiseerde diensten die de sociale wetgeving helpen toepassen en het personeelsbeleid ondersteunen. Momenteel worden die taken in een beperkte mate waargenomen door fiduciaires, maar die zijn meer georiënteerd op boekhouding en fiscaliteit. "Sociale secretariaten zijn een specifieke Belgische dienstverlening en bestaan als zodanig niet in andere landen," zegt Stubbe. "Dat belet ons niet om al twintig jaar een sociaal secretariaat in Congo te hebben."Op het eerste gezicht lijken de taken van een sociaal secretariaat duidelijk afgelijnd en volgens een vast stramien te verlopen. Een vergissing, zo blijkt. Groep S is verplicht om aan maatwerk te doen. Stubbe: "Kijk naar de groepsverzekeringen. Een vorm van een werknemersvoordeel die per sector en zelfs per bedrijf sterk kan variëren. Dat betekent dat onze dossierbeheerders polyvalent moeten zijn. Groep S investeert dan ook zwaar in de opleiding van het personeel."Trouw aan de kernactiviteitEen van de activiteiten van Groep S die sinds kort een hoge vlucht kent, is de rekrutering en evaluatie van werknemers. Stubbe benadrukt dat Groep S daarmee niet in concurrentie treedt met de klassieke wervings- en selectiebureaus: "Zij plaatsen vooral hogere kaders en middelmanagement. Onze doelgroep is het uitvoerend personeel. Als wij samenwerken met selectiebureaus of uitzendkantoren, is dat via een vorm van onderaanneming." Een goed voorbeeld daarvan vinden we terug in de bouwsector. Die is sinds begin 2002 opengesteld voor uitzendkrachten. Groep S speelt daarbij een beetje als tussenpersoon voor de aannemersbedrijven en de uitzendkantoren. "Wij beconcurreren de uitzendkantoren niet. Wel geven we een opleiding aan de jongeren die hun eerste professionele stappen in de bouwsector zetten."Een dergelijke samenwerking gaat de firma ook aan in de verzekeringssector. Stubbe: "We zijn lid van Globalis, een platform dat ondersteuning en informatie verstrekt aan particulieren en bedrijven op het gebied van verzekeringen en sociale zaken." Naast een aantal Groep S-afdelingen is ook AGF-Assubel bij Globalis aangesloten. Stubbe lag aan de basis van die samenwerking. Voordat hij bij Groep S terechtkwam, was Stubbe immers tien jaar directeur van de Sociale Groep Assubel. Een link met de klassieke verzekeringssector kwam er zeer snel toen hij in 1994 door verzekeraar P&V werd belast met de organisatie en integratie van het sociaal secretariaat Hulp der Patroons ( HDP) in de dienstverlenende strategie van P&V. En in 1998 kreeg hij van het management van AGF-Assubel de opdracht om een nieuwe samenwerking met een sociale groep te ontwikkelen. Toen werd de basis voor Globalis gelegd. Groep S werkt voor haar klanten in de bouwsector ook samen met Federale Verzekeringen. Een aantal polissen van Federale Verzekeringen is specifiek op de bouwsector gericht. "Maar we dringen niet binnen in de kernactiviteit van andere bedrijven," benadrukt Stubbe. "Groep S vervult bijvoorbeeld een inningsmandaat voor de RSZ, waardoor er een garantie bestaat dat de werkgeversbijdragen op tijd en stond worden doorgestort naar de nationale kassen. De wetgeving wordt op een efficiënte manier toegepast en zo zal er minder nood zijn aan inspecteurs. Maar de rol van een sociale inspectie zullen we nooit overnemen." Groep S is altijd verplicht geweest om binnen een afgebakend terrein te werken. Net zoals de andere sociale secretariaten is Groep S een vzw. "Dat is een wettelijke verplichting," zegt Stubbe. "Een sociaal secretariaat moet om erkend te zijn het statuut van een vzw hebben en door een patronale organisatie zijn opgericht."Loonberekening via het internet?Momenteel besteedt Groep S veel aandacht aan de informatisering van de dienstverlening. Stubbe: "Wij zijn het eerste sociaal secretariaat dat de RSZ-aangiften volledig uitvoert via het IT-netwerk Isabel. Het gebruik van die moderne communicatiemiddelen is niet onbelangrijk. Zeker met het oog op de nieuwe verplichtingen die aan de werkgevers worden opgelegd. Ze hebben de opdracht om de aangifte van tewerkstellings- en ontslagprocedures via het internet te versturen." Sommige sociale secretariaten gaan zeer ver in het gebruik van IT-oplossingen. Het sociaal secretariaat Partena startte begin februari onder de naam Web-Salary met loonberekening via het internet. Bedrijven kunnen de loongegevens op het scherm invoeren en daarna de loonberekeningen ook zelf afdrukken en verdelen. "Zoals Partena en andere grote sociale secretariaten zijn wij ook gestart met applicaties die wij aanbieden op het internet," zegt Stubbe. "Wij zijn echter voorzichtiger met communicatie naar buiten, omdat wij geen werkingssystemen willen promoten waarvan wij op dit ogenblik niet weten of ze werkelijk overeenstemmen met de echte behoeften van onze klanten. Wij willen een sociaal secretariaat blijven en dat betekent dat we onze verantwoordelijkheid niet naar anderen willen doorspelen, en zeker niet naar kleine bedrijven die bij onze groep zijn aangesloten." Alain Mouton [{ssquf}], Amouton@trends.be "Wij zijn het eerste sociaal secretariaat dat de RSZ-aangiften volledig uitvoert via het IT-netwerk Isabel."