Er dreigt een tekort aan biobrandstoffen, waarschuwt de European Biodiesel Board (EBB). Volgens een studie die de organisatie liet maken, zal er tegen 2030 een gat zijn van 31 Mtoe (miljo...

Er dreigt een tekort aan biobrandstoffen, waarschuwt de European Biodiesel Board (EBB). Volgens een studie die de organisatie liet maken, zal er tegen 2030 een gat zijn van 31 Mtoe (miljoen ton olie-equivalent) tussen de vraag naar biobrandstoffen en wat de sector mag produceren onder de huidige Europese regelgeving. De gestegen vraag is grotendeels het gevolg van de Europese plannen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, vooral in het transport. De vraag uit het maritiem en het luchtvervoer zou stijgen van 18 Mtoe nu naar 42,1 Mtoe in 2030. In totaal zou tegen dan 89,7 Mtoe nodig zijn. De Europese reglementering beperkt het gebruik van biobrandstoffen. Volgens critici heeft de productie daarvan op basis van voedingsgewassen een negatieve impact op het landgebruik in ontwikkelingslanden. Voor biobrandstoffen op basis van voedingsafval laat Europa iets meer groei toe, maar ook dan blijft er een tekort.