Een jaar geleden liet Daniël Viane, toen net benoemd als nieuwe voorzitter van de Stichting Marketing, in Trends optekenen dat hij zestig uur per week werkte en dat vijftien uur extra voor de Stichting Marketing er nog wel bij konden. Dat is intussen niet meer haalbaar.
...

Een jaar geleden liet Daniël Viane, toen net benoemd als nieuwe voorzitter van de Stichting Marketing, in Trends optekenen dat hij zestig uur per week werkte en dat vijftien uur extra voor de Stichting Marketing er nog wel bij konden. Dat is intussen niet meer haalbaar. Viane promoveerde in februari als marketing manager investors bij Fortis Bank tot marketing manager. Hij voert onder meer in de tien zones van Fortis de integratie van marketing en verkoop door. "Zaken die twee jaar geleden op automatische piloot draaiden, eisen nu een sterke en snelle ingreep. Dat vergt veel extra energie." Kan hij nog vijftien uur aan de Stichting spenderen? Viane geeft toe dat hij de tijdsinvestering heeft onderschat. Al zijn vrije tijd gaat op aan zijn voorzittersfunctie. "De Stichting is mijn hobby geworden. Ik heb geen andere bezigheden meer. Zielig? Nee, integendeel. Het is heel boeiend om te zien hoe jonge marketeers binnen de Stichting gemotiveerd zijn om zaken te realiseren en zelf professioneel beter te worden. Iedereen moet zorgen dat hij in zijn eigen bedrijf scoort en de Stichting biedt daar op een aantal vlakken kansen voor."Toen Viane de vraag kreeg om de voorzittershamer van Marc Michils (directeur van het reclamebureau Quattro) over te nemen, stemde hij toe op voorwaarde dat het te combineren was met zijn privé-leven en zijn job, en dat het kon met een team. De Stichting heeft een directiecomité, een directieraad (de voorzitters van de diverse expertgroepen) en enkele voltijdse medewerkers (een directeur en het secretariaat). "Die moeten allemaal samenwerken en makkelijk is dat niet. De Stichting is een vzw, maar moet wel bedrijfseconomisch gerund worden. We halen een omzet van 2,1 miljoen euro. Dat is geen bollenwinkel meer. Bovendien wordt de vereniging gedragen door 1200 leden. De leden kunnen zich inhoudelijk verdiepen via de expertgroepen. Daar kunnen ze extra kennis verwerven die ze in hun eigen beroepsomgeving kunnen toepassen." In principe zit Viane voor drie jaar in de voorzittersstoel. Hij heeft tot nu toe vooral gewerkt aan de organisatie van de expertgroepen. "We hebben daarin een duidelijke structuur aangebracht. Je moet een kader geven aan de vrijwilligers," zegt hij. "Elke expertgroep heeft een businessplan moeten opstellen." Ook de andere pijlers van de Stichting (het congres, de cursussen) werden verstevigd. Nieuw is zijn idee om de website van de Stichting meer te gebruiken als draaischijf voor communicatie tussen de leden. Viane ziet voor de Stichting vooral een rol van vorming en netwerken weggelegd, niet zozeer die van lobbyist voor de hele marketingsector. "Onze leden komen uit verschillende deelgebieden van marketing," zegt hij. "Voor belangenbehartiging zijn er andere instanties, zoals de Raad van de Reclame, de Unie van Belgische Adverteerders en het Belgisch Direct Marketing Verbond." Ad van Poppel"De Stichting haalt een omzet van 2,1 miljoen euro. Dat is geen bollenwinkel meer."