In de door de regering en de Koerden gecontroleerde gebieden wordt voorzichtig met de wederopbouw begonnen. Het terugvloeien van kapitaal van Syrische expats zal de consumentenuitgaven stimuleren. De kustregio zal de sterkste stijging beleven, de heroverde landbouwgronden zullen een opleving van de export mogelijk maken. Zelfs de olie- en gasproductie zal geleidelijk toenemen.
...

In de door de regering en de Koerden gecontroleerde gebieden wordt voorzichtig met de wederopbouw begonnen. Het terugvloeien van kapitaal van Syrische expats zal de consumentenuitgaven stimuleren. De kustregio zal de sterkste stijging beleven, de heroverde landbouwgronden zullen een opleving van de export mogelijk maken. Zelfs de olie- en gasproductie zal geleidelijk toenemen. De meeste andere landen in de top tien benutten een periode van politieke stabiliteit en een overwegend gunstig mondiaal economisch klimaat om een duurzame economische inhaalbeweging te doen. Dat geldt voor Ethiopië. Het bruisende tempo van een op landbouw gebaseerde groei is vertraagd, maar toch nog hoog genoeg voor een vijfde plek. Het geldt ook voor Rwanda en Bangladesh. Laos en Myanmar profiteren van grote energieprojecten, net zoals Bhutan. Mongolië haalde in 2018 de top tien niet door een ineenstortende grondstoffenmarkt. Het keert terug in 2019 nu de mijnbouwactiviteiten opleven. De enige grote economie in deze groep is India. Het zal de komende paar jaar met een fikse 7 procent of meer groeien, dankzij kooplustige consumenten. - Voorspellingen voor 2019 tenzij anders aangegeven. - Inflatie: jaar-op-jaargemiddelde. - Bbp: bruto binnenlands product in dollar, berekend op basis van voorspellingen van de wisselkoers in 2019. - Kkp is bbp per inwoner op basis van koopkrachtpariteit. - Alle cijfers zijn afgerond.? Bbp-groei: 1,6% ? Bbp per inwoner: $47.830 (kkp: $50.390) ? Inflatie: 1,9% ? Begroting (% bbp): -0,9 ? Bevolking: 11,6 mln Een coalitie van vier centrumrechtse partijen die zowel de Vlaamse als Franstalige kiezers vertegenwoordigen, heeft haar meningsverschillen opzijgezet om een breed hervormingsprogramma af te leveren. Ze maakt veel kans om aan de macht te blijven na de verkiezingen in mei. Maatregelen om de werkgelegenheid te stimuleren, een strakkere begrotingscontrole en een beter ondernemersklimaat zullen groei opleveren nu de Europese vraag zich herstelt. In de gaten te houden Vlaams Belang, een Vlaamse separatistische partij, heeft winst geboekt sinds de N-VA, de grootste Vlaamse partij in de regering, het accent verlegd heeft naar liberaliserende hervormingen. Het zal een uitdaging vormen bij de verkiezingen in mei. ? Bbp-groei: 1,8% ? Bbp per inwoner: $50.520 (kkp: $54;650) ? Inflatie: 1,9% ? Begroting (% bbp): 1,1 ? Bevolking: 82,8 mln De grote coalitie van de CDU en zusterpartij CSU aan de centrumrechtse en de SPD aan de centrumlinkse kant steunt kanselier Angela Merkel bij haar vierde ambtstermijn. Dit is Merkels laatste klus. Dus zullen alle partijen de opvolging in het achterhoofd hebben. Tegelijkertijd zal de SPD, die gehavend uit de vorige coalities is gekomen, zich van haar machtige partners proberen te distantiëren. De regering zal meer uitgeven aan infrastructuur en kinderzorg, maar onder invloed van de douanetarieven, de gevolgen van de brexit en een emissieschandaal met auto's zal de economie vertragen. ? Bbp-groei: 1,6% ? Bbp per inwoner: $44.090 (kkp: $47.090) ? Inflatie: 1,5% ? Begroting (% bbp): -2,3 ? Bevolking: 65,5 mln President Emmanuel Macron zal zijn steun in het parlement gebruiken om een ambitieus programma van economische en bestuurlijke hervormingen door te zetten, terwijl de steun bij de kiezers terugloopt en hij verzet in zijn eigen partij ondervindt. Ook het protest van de 'gele hesjes' tegen zijn belastinghervorming wordt een taaie brok. Hij heeft de vakbonden al bedwongen bij de hervorming van de nationale spoorwegmaatschappij. Bij de andere heilige koeien op de nominatie voor de slacht zijn een te omvangrijk parlement, een verstard uitkeringssysteem en een ingewikkeld pensioenstelsel. Macron zal ook een buitenlands beleid voeren dat werkt aan hervormingen voor Europa, en een tegenwicht biedt voor de isolationistische Amerikaanse president Donald Trump. ? Bbp-groei: 2,0% ? Bbp per inwoner: $19.890 (kkp: $28.750) ? Inflatie: 1,3% ? Begroting (% bbp): -0,6 ? Bevolking: 11,1 mln De coalitie van links en rechts onder premier Alexis Tsipras zal moeite hebben om het einde van de rit te halen. De voor september geplande verkiezingen komen er misschien eerder. De economie zal opleven nu ze uit de derde bail-out klimt, waarbij de toerismeopbrengsten en de omzet uit de detailhandel de schade van besparingen en een volatiele handel compenseren. In de meeste opzichten blijft de economie een stuk onder het niveau van voor de crisis, maar het ergste is achter de rug. De fragiele bankensector, de behoefte aan een financieringsoverschot en de trage werkgelegenheidsgroei zijn genoeg om elke nieuwe regering bezig te houden. ? Bbp-groei: 3,6% ? Bbp per inwoner: $78.530 (kkp: $83.750) ? Inflatie: 1,3% ? Begroting (% bbp): -0,5 ? Bevolking: 4,8 mln De door Fine Gael geleide minderheidscoalitie heeft de steun nodig van de oppositiepartij Fianna Fáil bij belangrijke beslissingen. Deze regering zal vallen en er kunnen al verkiezingen komen in 2019. De uitkomst zal een onstabiele minderheidsregering zijn waarbij de grootste partij de oppositie nodig zal hebben om wetten te laten aannemen. De economische groei zal een bedaarder tempo kiezen. ? Bbp-groei: 1,1% ? Bbp per inwoner: $36.210 (kkp: $42.940) ? Inflatie: 1,4% ? Begroting (% bbp): -2,9 ? Bevolking: 59,2 mln De vreemde coalitie van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) en de anti-migrantenpartij Lega Nord zal een tegenstrijdig beleid volgen met zowel belastingverlagingen als uitgavenstijgingen, en daarnaast een wankele trouw aan de EU-regels voor begrotingsdiscipline. Nu beide partijen elkaars overwicht betwisten, kunnen de vervroegde verkiezingen al in mei plaatsvinden. Dan zijn er ook verkiezingen voor het Europese Parlement. De economie zal zwak zijn. ? Bbp-groei: 2,5% ? Bbp per inwoner: $55.260 (kkp: $57.520) ? Inflatie: 1,8% ? Begroting (% bbp): 1,0 ? Bevolking: 17,3 mln De centrumrechtse coalitieregering heeft een meerderheid van één zetel in beide kamers en zal haar meerderheid in de Eerste Kamer bij de provinciale verkiezingen begin 2019 verliezen. Daardoor wordt ze gedwongen met de oppositie te onderhandelen over belangrijke wetgeving. De nationalistische Partij voor de Vrijheid heeft iets aan kracht ingeboet, maar blijft invloedrijk. Ruttes speerpunten worden belastingverlagingen en meer geld voor onderwijs, de politie en defensie. In de gaten te houden Twee konvooien van 600 voertuigen zullen opnieuw de route volgen van de noodlottige operatie Market Garden uit de Tweede Wereldoorlog, in september 75 jaar geleden.? Bbp-groei: 1,8% ? Bbp per inwoner: $84.690 (kkp: $64.920) ? Inflatie: 2,2% ? Begroting (% bbp): 5,2 ? Bevolking: 5,4 mln Een zwakke centrumrechtse minderheidsregering met de Conservatieven, de Liberalen en de Vooruitgangspartij wordt geplaagd door schandalen en volksprotesten, maar zal waarschijnlijk de verkiezingen halen, niet het minst omdat er ook weinig steun is voor de Arbeiderspartij, de grootste oppositiepartij. De christendemocraten hebben zich eerder teruggetrokken uit de coalitiebesprekingen en de hoop van Erna Solberg op een centrumrechts verbond getorpedeerd. Nu zal zij als premier en leider van de Conservatieven druk op hen uitoefenen om mee te doen en haar een meerderheid te bezorgen. Het beleid zal de nadruk leggen op de diversificatie van de economie die te veel op olie gericht is, ook al zijn de oplevende olieprijzen de basis van de groei. In de gaten te houden Europa's eerste onderzeese restaurant opent begin 2019 zijn deuren voor de Noorse zuidkust en zal eten en maritiem onderzoek combineren. ? Bbp-groei: 1,9% ? Bbp per inwoner: $55.410 (kkp: $58.210) ? Inflatie: 1,9% ? Begroting (% bbp): -0,2 ? Bevolking: 8,6 mln De jongste regeringsleider van Europa, bondskanselier Sebastian Kurz (33 in 2019), leidt een coalitie van de centrumrechtse Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) en de ultrarechtse Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ). Ze delen een streven naar de beperking van de immigratie en de afbouw van de uitkeringen voor asielzoekers. Er zal vooruitgang geboekt worden met een bescheiden hervormingsprogramma gericht op de verbetering van het ondernemersklimaat. De economische groei zal de langetermijntrend volgen. In de gaten te houden De open economie van Oostenrijk is bijzonder gevoelig voor tegenwind van buitenaf. Een escalatie van de tarievenoorlog tussen de EU en Amerika zou vooral in de automobielsector pijn doen. ? Bbp-groei: 3,5% ? Bbp per inwoner: $16.420 (kkp: $32.620) ? Inflatie: 2,0% ? Begroting (% bbp): -2,5 ? Bevolking: 38,3 mln De regerende partij Recht en Rechtvaardigheid heeft de EU ernstig verontrust door te spotten met haar normen voor een rechtsstaat en sanctiedreigementen van tafel te vegen. De populariteit in eigen land belooft een tweede termijn na de verkiezingen eind 2019. De regering heeft net als haar tegenhangers in Tsjechië, Hongarije en Slowakije een nationalistische agenda die strijdig is met de EU-principes. Haar strijdlust doet het goed bij de kiezers, net zoals de economische groei die ze te danken heeft aan een forse auto-export en een toenemende consumptie. ? Bbp-groei: 2,3% ? Bbp per inwoner: $24.030 (kkp: $34.520) ? Inflatie: 1,8% ? Begroting (% bbp): -1,1 ? Bevolking: 10,3 mln De links georiënteerde minderheidsregering onder de socialist António Costa is overeind gebleven ondanks spanningen tussen de coalitiepartners. Maar die kunnen sterker naar voren komen naarmate de verkiezingen van oktober naderen. De centrumrechtse Sociale Democratische Partij voert oppositie met een nieuwe leider nadat de kleurloze Pedro Passos Coelho is afgetreden. Ze zal zich proberen te presenteren als een geloofwaardig alternatief. Toch is de kans groot dat de Socialistische Partij aan de macht blijft in een coalitie of op eigen kracht met een volstrekte meerderheid. De groei verslapt na de piek in 2017. ? Bbp-groei: 1,8% ? Bbp per inwoner: $11.150 (kkp: $27.430) ? Inflatie: 4,5% ? Begroting (% bbp): 0,4 ? Bevolking: 146,9 mln Het regime van Vladimir Poetin kampt met internationale sancties, lage binnenlandse en buitenlandse investeringen, structurele zwakheden in de economie en een vergrijzende bevolking. Toch zal de president het nationale gevoel van tekortgedaan te zijn uitbuiten om zijn greep op de macht te houden. Afwijkende meningen zullen meedogenloos in de kiem gesmoord worden. Het beleid zal gericht zijn op staatscontrole over de economie, de staatsinstellingen en sociale en politieke fora. De aandacht zal verschuiven naar de opvolging van Poetin als zijn ambtstermijn in 2024 afloopt en naar de vraag of hij de limieten op de ambtstermijn zal proberen te omzeilen. Maar voorlopig zal een defensief en conservatief binnenlands beleid voor politieke stagnatie en een minimale economische groei zorgen. In de gaten te houden Leerlingen en stagiairs uit meer dan 70 landen mogen hun kunnen tonen tijdens de WorldSkills-competitie die in augustus in Kazan plaatsvindt. ? Bbp-groei: 2,3% ? Bbp per inwoner: $32.370 (kkp: $41.560) ? Inflatie: 2,1% ? Begroting (% bbp): -1,9 ? Bevolking: 46,4 mln De Socialistische Arbeiderspartij (PSOE) leidt een minderheidsregering sinds de val van de minderheidsregering van de Volkspartij (PP) midden 2018 na een motie van wantrouwen. Met slechts 84 van de 350 zetels in de Kamer van Afgevaardigden is dit de zwakste democratische regering tot nu. Ze zal proberen het einde van haar termijn te halen, maar vervroegde verkiezingen zijn mogelijk. Aan de andere kant betekent de zetelverdeling tussen de twee gevestigde partijen PSOE en PP en de twee nieuwkomers Podemos en Ciudanados dat er weinig kans is op een duidelijke meerderheid. De economie zal haar dynamiek van na de crisis handhaven met een betere werkgelegenheid, hogere lonen en een door consumentenuitgaven gesteunde groei. In de gaten te houden De nieuwe regering heeft de spanningen met het separatistische Catalonië verminderd, maar zal waarschijnlijk niet tot een definitieve regeling komen. ? Bbp-groei: 4,6% ? Bbp per inwoner: $10.660 (kkp: $29.800) ? Inflatie: 10,8% ? Begroting (% bbp): -3,1 ? Bevolking: 83,0 mln Dankzij extra bevoegdheden en een verzwakte oppositie kan president Recep Tayyip Erdogan doen waar hij zin in heeft. Toch hebben zijn acties vaak de buitenlandse investeerders afgeschrikt die de Turkse economie nodig heeft. Erdogan heeft geen zin om de maatregelen te nemen die nodig zijn om het vertrouwen te herstellen. Daardoor riskeert hij dat de vrije val van de lira in 2018 uitmondt in een economische crisis die zijn geloofwaardigheid zal ondermijnen. Als de economie stabieler wordt, zullen een dynamische privésector en aanhoudende publieke uitgaven de groei steunen. ? Bbp-groei: 1,5% ? Bbp per inwoner: $43.210 (kkp: $45.700) ? Inflatie: 1,9% ? Begroting (% bbp): -1,6 ? Bevolking: 67,0 mln De Conservatieve regering onder premier Theresa May zal het land naar het vertrek uit de EU in maart leiden, waarna een overgangsperiode begint die zal leiden tot een volledig vertrek met een nieuwe handelsovereenkomst in 2021. Het is onduidelijk hoe de diep verdeelde natie dit proces zal doorstaan. Als ze daar niet in slaagt, kan de regering-May vallen om vervangen te worden door een Conservatieve regering die pro-brexit is, of door een regering geleid door Jeremy Corbyn van de linkervleugel van Labour. In de gaten te houden De 36ste editie van het Wereldkampioenschap Poohsticks wordt in juni gehouden in Witney in Oxfordshire. Bij dit spel van Winnie the Pooh gaat het erom wiens stokje het eerst onder de brug door drijft. ? Bbp-groei: 2,1% ? Bbp per inwoner: $56.870 (kkp: $54.900) ? Inflatie: 2,2% ? Begroting (% bbp): 0,9 ? Bevolking: 10,1 mln Na de verkiezingen van september 2018 waren het centrumlinkse en centrumrechtse blok even groot en konden de ultrarechtse Zweden-Democraten de balans doen doorslaan. De coalitieonderhandelingen zullen aanslepen, maar waarschijnlijk een centrumrechtse regering opleveren. Een nieuwe regering zal een vitale economie erven die wordt gedreven door een soepel monetair beleid, een bruisende woningmarkt en een krachtige consumptie. De groei zal iets afremmen naarmate de woningmarkt afkoelt. ? Bbp-groei: 1,9% ? Bbp per inwoner: $80.490 (kkp: $68.830) ? Inflatie: 1,3% ? Begroting (% bbp): 0,3 ? Bevolking: 8,6 mln De vierpartijenregering bereikt het einde van haar termijn in oktober. Daarvoor zal de Zwitserse Volkspartij, de meest rechtse van het kwartet, misschien het initiatief nemen tot een referendum dat oproept om de EU-regelgeving voor vrij personenverkeer te verwerpen. De regering is voor structurele hervormingen om de groei te stimuleren, maar de kiezers hebben weinig zin om sociale uitkeringen op te geven. Dus zal ze slechts langzaam vooruitgang boeken. De groei zal een beetje terugvallen als het Amerikaanse protectionisme de Europese handel aantast. ? Bbp-groei: 2,3% ? Bbp per inwoner: $60.370 (kkp: $53.180) ? Inflatie: 2,4% ? Begroting (% bbp): -0,8 ? Bevolking: 25,1 mln Scott Morrison is de premier van de centrumrechtse regering nadat hij in 2018 het leiderschap van zijn partij veroverd heeft. Hij heeft tot de verkiezingen van november om zijn positie te verstevigen. De kans is klein dat hij daarin zal slagen. Een regering met Labor erft waarschijnlijk een bruisende woningmarkt en een mijnbouwsector met een kater. In de gaten te houden Een Labor-regering krijgt te maken met een minder dwarsliggende Senaat, nu er dankzij nieuwe regels een aantal single-issuekandidaten verdwijnen. ? Bbp-groei: 6,2% ? Bbp per inwoner: $9.807 (kkp: $19.430) ? Inflatie: 2,8% ? Begroting (% bbp): -4,0 ? Bevolking: 1,39 mld De meedogenloze president Xi Jinping blijft even voortvarend, maar zijn geslaagde poging om het grondwettelijk maximum van twee ambtstermijnen af te schaffen, houdt gevaren in. Er kan een zwak en onsamenhangend beleid volgen als jaknikkers de overhand krijgen, en een smerige strijd om de opvolging als zijn gezondheid wankel wordt. De economie zal vertragen terwijl het beleid zich richt op een drietal uitdagingen: de vervuiling, de risico's door schaduwbanken en de plattelandsarmoede. In de gaten te houden In Daxing, het zuidelijke stadsdeel van Peking, zal de grootste luchthaventerminal ter wereld geopend worden. ? Bbp-groei: 7,6% ? Bbp per inwoner: $2.200 (kkp: $8.290) ? Inflatie: 4,9% ? Begroting (% bbp): -3,2 ? Bevolking: 1,37 mld De regerende National Democratic Alliance zal een tweede termijn veiligstellen bij de verkiezingen voor het Lagerhuis in april of mei. Alleen zal haar meerderheid geslonken zijn. Premier Narendra Modi kan uitkijken naar een nog grotere controle. Door de goede prestaties van zijn Bharatiya Janata-partij heeft hij zijn greep versterkt op het Hogerhuis. Het beleid zal voorrang geven aan maatschappelijk welzijn tot de verkiezingen en daarna weer op economische zaken gericht zijn. De economische groei zal zijn hoge tempo handhaven. In de gaten te houden Modi zal voor het tweede jaar een informeel topoverleg met de Chinese president Xi Jinping hebben om de gespannen relaties te verbeteren. ? Bbp-groei: 4,9% ? Bbp per inwoner: $4.300 (kkp: $14.010) ? Inflatie: 4,7% ? Begroting (% bbp): -2,6 ? Bevolking: 265,3 mln Joko Widodo zal in april voor een tweede ambtstermijn als president verkozen worden. Ook al volgt hij niet altijd de lijn van zijn Democratische Indonesische Partij van de Strijd, toch kan hij op voldoende steun rekenen. Het voornemen om institutionele hervormingen door te voeren zal vastlopen. Dat geldt met name voor de corruptiebestrijding waartegen gevestigde belangen zich verzetten. Door een offensief om het ondernemersklimaat te verbeteren zal de economie blijven bruisen. ? Bbp-groei: 1,4% ? Bbp per inwoner: $41.750 (kkp: $46.160) ? Inflatie: 1,4% ? Begroting (% bbp): -3,9 ? Bevolking: 126,9 mln Premier Shinzo Abe zal het jaar beginnen gesterkt door het feit dat hij voor de derde keer verkozen is tot de leider van zijn Liberaal-Democratische Partij. Hij zal een hervorming van de pacifistische grondwet doorzetten waarover hij ook een referendum zal uitschrijven. Abe blikt vooruit op een jaar van relatieve politieke stabiliteit op weg naar 2020 wanneer hij de langstzittende premier zal zijn. De 'abenomics' zal enkel bescheiden resultaten boeken. ? Bbp-groei: 5,4% ? Bbp per inwoner: $11.820 (kkp: $33.220) ? Inflatie: 1,5% ? Begroting (% bbp): -3,5 ? Bevolking: 32,5 mln De regering van Mahathir Mohamad zal de voor 2020 geplande machtsoverdracht aan Anwar Ibrahim voorbereiden, die terugkeert na een gevangenisstraf die politiek gemotiveerd was. Dit tegen de achtergrond van een tragere, maar nog altijd erg snelle economische groei. Het enige wat de hegemonie van de Pakatan Harapan-coalitie bedreigt, zijn interne spanningen, hoewel de botsingen over de ideologie en de machtsdeling tussen de leden beperkt zullen blijven. ? Bbp-groei: 2,1% ? Bbp per inwoner: $40.430 (kkp: $42.670) ? Inflatie: 2,2% ? Begroting (% bbp): 0,8 ? Bevolking: 4,9 mln De minderheidsregering onder leiding van Jacinda Ardern van de New Zealand Labour Party heeft de steun nodig van de Groenen bij wetsvoorstellen en is vatbaar voor intern verzet tegen sommige populistisch aandoende beleidslijnen. Ze kampt ook met ongenoegen bij de ambtenaren die hogere lonen eisen. Toch gaat ze door met een programma voor meer sociale woningen en investeringen in de regio's. De zwakkere wereldhandel en een krappere geldmarkt zullen de economische groei beperken. In de gaten te houden Er komt misschien een referendum over de legalisering van cannabis voor recreatief gebruik, een voorwaarde voor de steun van de Groenen. ? Bbp-groei: 5,0% ? Bbp per inwoner: $1.490 (kkp: $6.120) ? Inflatie: 5,0% ? Begroting (% bbp): -5,6 ? Bevolking: 204,6 mln Nu de coalitieregering van Imran Khan te midden van protesten tot stand gekomen is, zal ze snel haar gezag proberen te vestigen. Privatisering zal een prioriteit blijven, maar de gevestigde belangen zullen een spaak in het wiel steken. De hervorming van arbeidswetten en verbeteringen in de regelgeving zullen op verzet stuiten. De investeringen uit het Chinese belt-and-road-initiatief zullen de infrastructuur verbeteren, maar de energievoorziening zal achterblijven bij de groeiende vraag. ? Bbp-groei: 2,9% ? Bbp per inwoner: $63.870 (kkp: $99.050) ? Inflatie: 1,0% ? Begroting (% bbp): -0,5 ? Bevolking: 5,9 mln Het politieke bestel zal zich concentreren op de verkiezingen van 2021 en de volgende premier, nu Lee Hsien Loong een stap opzij doet. Drie in aanmerking komende ministers zullen proberen hun imago op te poetsen. De beslissing zal genomen worden door Lee en zijn entourage. In de gaten te houden Singapore zal de tweehonderdste verjaardag herdenken van de aankomst van sir Stamford Raffles, de Britse koloniale officier die het territorium zijn vorm gaf. ? Bbp-groei: 2,0% ? Bbp per inwoner: $25.670 (kkp: $54.730) ? Inflatie: 1,3% ? Begroting (% bbp): -1,1 ? Bevolking: 23,6 mln De Democratische Vooruitgangspartij onder leiding van president Tsai Ing-wen zal na de verkiezingen van 2020 het presidentschap en de meerderheid in het parlement behouden. De regering zal doorgaan met haar aanpak van de intergenerationele onrechtvaardigheid en investeringen in infrastructuur. Samen met hervormingen van de arbeidsmarkt zou dat het ondernemersklimaat moeten verbeteren. ? Bbp-groei: 3,6% ? Bbp per inwoner: $7.290 (kkp: $19.950) ? Inflatie: 1,6% ? Begroting (% bbp): -2,5 ? Bevolking: 69,3 mln Midden 2019 worden de verkiezingen gehouden die in 2016 waren uitgesteld na de dood van koning Bhumibol Adulyadej. Ze beloven een succes te worden voor Pheu Thai, de partij van Thaksin Shinawatra en zijn zus Yingluck die door de generaals waren afgezet. Dat zal niet verhinderen dat een marionet van het leger het ambt van premier zal blijven uitoefenen. Mogelijk Prayuth Chan-o-cha, het hoofd van de junta. De regering ziet economisch herstel als haar voornaamste taak, en zal infrastructuur- en industrieprojecten doordrukken. ? Bbp-groei: 6,5% ? Bbp per inwoner: $2.660 (kkp: $7.850) ? Inflatie: 4,1% ? Begroting (% bbp): -6,1 ? Bevolking: 97,4 mln Het concurrentiebeleid zal in de Communistische Partij verder uitgewerkt worden, maar onder secretaris-generaal Nguyen Phú Trong zal het eenpartijstelsel blijven bestaan. De campagne tegen corruptie heeft irritatie gewekt, maar zal doorgaan omdat omkoperij een bedreiging voor de partij vormt. De geleidelijke hervormingen ten gunste van ondernemingen zullen de economische groei stimuleren. ? Bbp-groei: 2,8% ? Bbp per inwoner: $35.430 (kkp: $42.190) ? Inflatie: 1,7% ? Begroting (% bbp): 0,8 ? Bevolking: 51,3 mln President Moon Jae-in van de liberale Minjoo-partij profiteert van een golf van populariteit na zijn verzoeningspogingen tegenover Noord-Korea. Daardoor kan hij de vraag stimuleren door overheidsuitgaven en de rijkdom herverdelen. Om de steun van de bevolking te houden heeft hij goede banden met Amerika nodig, waar een onvoorspelbare Donald Trump graag op het publiek speelt, en moet hij het gesprek gaande houden met een Noord-Korea. ? Bbp-groei: 1,8% ? Bbp per inwoner: $47.640 (kkp: $49.660) ? Inflatie: 2,0% ? Begroting (% bbp): -2,4 ? Bevolking: 37,3 mln Premier Justin Trudeau zal bij de verkiezingen in oktober een tweede ambtstermijn nastreven, maar het moeilijker hebben. De belangrijkste oppositiepartijen hebben zich gehergroepeerd onder een nieuwe leider. Zijn regering zal meer uitgeven aan infrastructuur en de milieuwetgeving aanscherpen. De centrale bank zit in een cyclus van strakker monetair beleid. De groei zal vertragen en gespannen handelsrelaties zullen de tegenwind versterken. In de gaten te houden Nu de prijzen minder snel stijgen en de verkoop terugvalt, koelt de vastgoedmarkt af. Maar de stijgende rentevoeten vormen een risico voor gezinnen met schulden. ? Bbp-groei: 1,9% ? Bbp per inwoner: $9.460 (kkp: $19.290) ? Inflatie: 3,9% ? Begroting (% bbp): -2,2 ? Bevolking: 132,3 mln De linkse populist Andrés Manuel López Obrador won de verkiezingen van 2018 met een overwicht dat vroeger alleen was weggelegd voor de leidende Institutioneel Revolutionaire Partij. Hij noemt dat de grootste mijlpaal voor Mexico sinds de revolutie van 1910. De realiteit zal iets bescheidener zijn. De kruistocht tegen de corruptie zal traag op gang komen en beleidspunten van de vorige regering zoals een onderwijshervorming en het openen van de oliesector voor buitenlandse investeerders worden vertraagd of teruggedraaid. In de gaten te houden López Obradors recentste boek is getiteld Oye, Trump (Luister, Trump). Dat doet vermoeden dat de relaties met de VS gespannen worden. ? Bbp-groei: 2,2% ? Bbp per inwoner: $64.070 (kkp: $64.068) ? Inflatie: 2,4% ? Begroting (% bbp): -5,8 ? Bevolking: 331,9 mln Het zal er in het Witte Huis nog chaotischer aan toegaan nu er sprake is van een afzettingsprocedure en een onderzoek naar een complot met Rusland. Maar dat maakt niet uit voor de 40 procent van de kiezers die Trump steunen. De economie zal vertragen na de adrenaline-injectie door de belastingverlagingen van 2018 en nu de Federal Reserve de rentevoeten verhoogt. Er dreigt een recessie tegen het einde van 2019. ? Bbp-groei: 2,2% ? Bbp per inwoner: $11.450 (kkp: $23.020) ? Inflatie: 22,0% ? Begroting (% bbp): -5,2 ? Bevolking: 45,1 mln President Mauricio Macri moest eind 2018 een aanval op de peso afslaan. Hij voerde besparingen door en deed een beroep op het IMF om sneller de leningen uit te betalen. Hij moest al afrekenen met de onevenwichten in de begroting en het monetaire beleid die hij beide geërfd had van zijn voorgangster Cristina Fernández de Kirchner. Daardoor kalft de steun aan hem af en zal hij de verkiezingen van oktober ingaan als de underdog. Maar als de economie opleeft, kan hij misschien een tweede ambtstermijn veiligstellen.? Bbp-groei: 2,6% ? Bbp per inwoner: $9.240 (kkp: $16.640) ? Inflatie: 4,1% ? Begroting (% bbp): -5,6 ? Bevolking: 210,7 mln Jair Bolsonaro, een rechts-radicaal met een autoritair trekje, neemt de leiding op zich na een overwinning eind 2018. Maar zijn vrijemarktprogramma zal zich vastrijden in een verdeeld Huis van Afgevaardigden waarin zijn Sociaal-Liberale Partij nog geen 10 procent van de zetels heeft. Heel dringend zijn een omvangrijke pensioenhervorming en andere begrotingsmaatregelen die essentieel zijn voor gezonde overheidsfinanciën. Er zal ook bezorgdheid zijn over het behoud van de liberale en democratische waarden onder een leider die er al meermaals misprijzen voor getoond heeft. In de gaten te houden Hoewel ze niet langer allemaal even snel groeien, tellen de BRIC-economieën nog mee. Brazilië is in oktober de gastheer van de BRIC-top.? Bbp-groei: 3,6% ? Bbp per inwoner: $17.220 (kkp: $26.460) ? Inflatie: 3,1% ? Begroting (% bbp): -1,5 ? Bevolking: 18,3 mln President Sebastián Piñera zal zijn beleid om de groei te stimuleren voortzetten ondanks een verdeelde Kamer van Afgevaardigden. Op het programma staan onder meer een pensioenhervorming, maatregelen tegen de ongelijkheid en een hernieuwde afweging van het immigratiebeleid nu een toestroom van Haïtiaanse en Venezolaanse migranten voor spanningen zorgt. Besparingen zullen het begrotingstekort terugdringen, waarbij de hogere inkomsten uit koper een handje helpen. ? Bbp-groei: 1,5% ? Bbp per inwoner: $9.740 (kkp: $13.870) ? Inflatie: 5,4% ? Begroting (% bbp): -6,7 ? Bevolking: 11,4 mln Miguel Díaz-Canel werd in 2018 de eerste leider na de revolutie zonder de achternaam Castro. Maar Raúl Castro blijft het hoofd van de Communistische Partij en opperbevelhebber van de strijdkrachten. Er komt in 2019 een volksstemming over een grondwetswijziging die de macht van Díaz-Canel moet verkleinen en weer het ambt van premier invoert.? Bbp-groei: -5,9% ? Bbp per inwoner: $2.280 (kkp: $10.090) ? Inflatie: 2022% ? Begroting (% bbp): -6,0 ? Bevolking: 32,2 mln President Nicolás Maduro blijft aan de macht dankzij een door olie gefinancierd netwerk, maar de slinkende olieproductie en de ineenstortende economie betekenen dat zijn dagen geteld zijn. Een pragmatische factie in de Verenigde Socialistische Partij van Venezuela zal een nieuwe leider kiezen en internationale financiële steun vragen in ruil voor hervormingen. ? Bbp-groei: 5,6% ? Bbp per inwoner: $2.700 (kkp: $13.120) ? Inflatie: 13,6% ? Begroting (% bbp): -8,9 ? Bevolking: 99,5 mln Abdel Fattah al-Sisi treedt aan voor een tweede ambtstermijn. Hij zal doorgaan met hervormingen die de groei beloven te bevorderen. Nu het vuur van het sociale ongenoegen langzaam dooft dankzij een aantrekkende economie en keiharde repressie, zullen de protesten minder prominent aanwezig zijn terwijl de regering de strijd tegen de jihadistische groepen voortzet. ? Bbp-groei: -3,4% ? Bbp per inwoner: $4.070 (kkp: $21.610) ? Inflatie: 16,5% ? Begroting (% bbp): -3,0 ? Bevolking: 82,8 mln President Hassan Rouhani wordt geconfronteerd met een groeiende oppositie van politieke haviken, nu de hernieuwde Amerikaanse sancties voelbaar worden. In het beste geval zal zijn lijst met sociale en economische hervormingen vastlopen, maar hij kan ook afgezet worden door volksprotesten en politiek verzet. De sancties zullen de olie-export drastisch verlagen en het ondernemersvertrouwen doen wankelen. ? Bbp-groei: 5,3% ? Bbp per inwoner: $5.790 (kkp: $17.330) ? Inflatie: 2,0% ? Begroting (% bbp): 3,8 ? Bevolking: 40,4 mln De sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr en zijn volgelingen hebben bij de verkiezingen van 2018 een meerderheid veroverd, maar hij stelde coalitieonderhandelingen uit om solidair te zijn met protesten tegen het slechte bestuur. Als de onderhandelingen aflopen, zal de minder fanatieke premier Haider al-Abadi zijn positie handhaven. De economie zal profiteren van een gestegen olieproductie en een beter ondernemersklimaat nu Islamitische Staat verslagen is. ? Bbp-groei: 3,3% ? Bbp per inwoner: $42.300 (kkp: $41.200) ? Inflatie: 1,8% ? Begroting (% bbp): -2,8 ? Bevolking: 9,0 mln De rechtse eerste minister Binyamin Netanyahu moet afrekenen met corruptie-aanklachten nu zijn regering zich klaarmaakt voor de parlementsverkiezingen van 2019. De centrumlinkse partijen winnen terrein, maar Netanyahu is nog altijd de grootste kanshebber om een vijfde regering te leiden. Leiders van welke strekking ook zullen een vrijemarktbeleid voeren terwijl de regering-Netanyahu voorrang geeft aan populistische uitgaven in plaats van aan een evenwichtige begroting. ? Bbp-groei: 3,3% ? Bbp per inwoner: $42.300 (kkp: $41.200) ? Inflatie: 1,8% ? Begroting (% bbp): -2,8 ? Bevolking: 9,0 mln Het volksprotest zal aanzwellen zonder de macht van koning Mohammed VI aan te tasten. Hij zal reageren met edelmoedigheid en bescheiden hervormingen. Een versplinterde coalitieregering zal voortploeteren. Het beleid zal erop gericht zijn een gezonde begroting te handhaven en tegelijk de middelen te behouden om protest af te kopen. De groei in de dienstensector en industrie zal fors zijn. ? Bbp-groei: 2,0% ? Bbp per inwoner: $22.580 (kkp: $54.750) ? Inflatie: 2,3% ? Begroting (% bbp): -2,2 ? Bevolking: 34,6 mln Na het schandaal over de moord op Jamal Khashoggi zal de machtsoverdracht van koning Salman bin Abdel-Aziz Al Saud aan zijn zoon Mohammad bin Salman moeten wachten. Naast populistische hervormingen zoals een anticorruptiecampagne zal de kroonprins maatregelen willen nemen om de economie minder olieafhankelijk te maken. In de gaten te houden De gemeenteraadsverkiezingen waarin vrouwen stemrecht hebben zijn gepland in december. De meesten zullen niet de moeite nemen. ? Bbp-groei: 1,8% ? Bbp per inwoner: $6.750 (kkp: $14.140) ? Inflatie: 5,7% ? Begroting (% bbp): -3,4 ? Bevolking: 58,1 mln De vervanging van de louche Jacob Zuma als president door Cyril Ramaphosa, een verzoeningsgezinde pragmaticus, heeft de positie van het African National Congress versterkt in de aanloop van de parlementsverkiezingen die niet later dan augustus verwacht worden. Ramaphosa zal behoedzaam optreden tegen gevestigde belangen en tegen de corruptie, en tegelijk het door Zuma verlamde vrijemarktbeleid nieuw leven inblazen.