Nadat ze enkele jaren geleden hun moment van glorie hadden beleefd, zijn de fondsen die beleggen in inflatiegelinkte obligaties in woeliger vaarwater terechtgekomen. Dat was een gevolg van de vertraagde wereldwijde groei en van de historisch lage obligatierente in de meeste ontwikkelde landen. Sinds enkele maanden vloeit er weer kapitaal naar die producten, onder meer naar het fonds Axa WF Global Inflation Bonds. Dat is te danken aan het verwachte herstel van de economische activiteit in de Verenigde Staten, dat mogelijk gepaard gaat met een verhoging van de Amerikaanse basisrente. Eind juni 2014 bedroeg h...

Nadat ze enkele jaren geleden hun moment van glorie hadden beleefd, zijn de fondsen die beleggen in inflatiegelinkte obligaties in woeliger vaarwater terechtgekomen. Dat was een gevolg van de vertraagde wereldwijde groei en van de historisch lage obligatierente in de meeste ontwikkelde landen. Sinds enkele maanden vloeit er weer kapitaal naar die producten, onder meer naar het fonds Axa WF Global Inflation Bonds. Dat is te danken aan het verwachte herstel van de economische activiteit in de Verenigde Staten, dat mogelijk gepaard gaat met een verhoging van de Amerikaanse basisrente. Eind juni 2014 bedroeg het beheerde vermogen van het fonds meer dan 2 miljard euro. Inflatiegelinkte obligaties zijn overheidsobligaties; in Europa worden ze uitgegeven door Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Polen en Zweden. Samen vertegenwoordigen ze een markt van bijna 3000 miljard dollar. Een geïndexeerde obligatie biedt een minder aantrekkelijke coupon dan een klassieke overheidsobligatie, maar het rendement wordt elk jaar verhoogd met het niveau van de inflatie. In tijden van dalende inflatie zal die klasse dus minder goed presteren dan een klassieke obligatie met een vast rendement. "Als de inflatie opnieuw de hoogte ingaat, is dat meestal het beste moment om in te stappen. Dat lijkt in Europa het geval te zijn", zegt fondsbeheerder Marion Le Morhedec. "Wij gaan ervan uit dat het dieptepunt van de Europese inflatie wordt bereikt in september 2014." "Inflatie kan worden veroorzaakt door een externe schok, zoals een olieschok. Dat soort gebeurtenissen heeft meestal een onmiddellijke impact. Op middellange termijn is er een negatieve impact op het groeipotentieel van de economie. Maar inflatie kan ook het gevolg zijn van een valutaschok. In dat geval zal het transmissiemechanisme veel trager werken. Het zal zo'n zes maanden duren voordat de inflatiecijfers worden beïnvloed. De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de openheid van de economie." "Maar de markt lijkt nog altijd niet te geloven in een versnelling van de inflatie boven 1 procent, ondanks de aankondiging van de ECB dat ze doortastendere maatregelen gaat nemen om het deflatierisico te bestrijden." Axa WF Global Inflation Bonds is een wereldwijd product. Een groot deel van de portefeuille is belegd in de Verenigde Staten. Daar toont Marion Le Morhedec zich optimistisch over de evolutie in de komende maanden. "De aankondigingen over de kwantitatieve versoepeling waren telkens positief voor onze activaklasse. Nu belanden we in een meer genormaliseerde omgeving. Onder impuls van de loonstijgingen zal het herstel van de Amerikaanse groei leiden tot een structureel hogere inflatie in de Verenigde Staten." Le Morhedec is voorzichtig met Britse obligaties, waar een sterke inflatie verwerkt zit in de koersen. Op korte termijn staat ze positief tegenover geïndexeerde obligaties van landen uit de Europese periferie. Dat segment vertegenwoordigt een tiende van de beheerde activa. Axa WF Global Inflation Bonds Isin-code: LU0266009793FRÉDÉRIC DINEUR