Een maand na de superministerraad in Gembloers blies de federale regering opnieuw verzamelen, dit keer in Oostende. Terwijl het accent tijdens de eerste ministerraad voornamelijk op het economische aspect lag, was het nu de beurt aan het sociale luik. Onder de noemer 'de kwaliteit van het leven' werden een rist sociale maatregelen aangekondigd.
...

Een maand na de superministerraad in Gembloers blies de federale regering opnieuw verzamelen, dit keer in Oostende. Terwijl het accent tijdens de eerste ministerraad voornamelijk op het economische aspect lag, was het nu de beurt aan het sociale luik. Onder de noemer 'de kwaliteit van het leven' werden een rist sociale maatregelen aangekondigd. Het opvallendste wapenfeit werd op zondag 21 maart door premier Guy Verhofstadt ( VLD) voorgesteld. De oudste pensioenen, de uitkeringen voor beroepsziekten en de invaliditeitsuitkeringen worden verhoogd met 2 %. Er komt een tweejaarlijks overleg met de sociale partners om de "welvaartsvastheid" van die uitkeringen te bekijken. Er zal hierbij rekening worden gehouden met de werkgelegenheid, de loonontwikkeling en - vooral - de budgettaire impact. De regering kwam hiermee de vakbonden tegemoet, die op zaterdag nog zo'n 20.000 militanten wisten op te trommelen voor een betoging aan de kust. Ook het klimaatplan voor het halen van de Kyoto-normen kwam aan bod. Door het aanbieden van fiscale stimuli wil de overheid de ingrepen in milieuvriendelijke maatregelen aanmoedigen. Zo wordt de aankoop van milieuvriendelijke wagens fiscaal aftrekbaar. Aan overheidskant steunt het klimaatplan op drie pijlers: het windmolenpark in de Noordzee, de afbouw van steenkoolcentrales en de invoer van biobrandstoffen. Een andere belangrijke maatregel is de uitbouw van het gewestelijk expresnet (GEN) dat Brussel makkelijker bereikbaar moet maken via het spoor. Voorts werd nog een aantal maatregelen goedgekeurd die betrekking hebben op huisvesting, voedselveiligheid en het zwangerschaps- en adoptieverlof. Wel moeten werkgevers en werknemers hierover nog hun zeg krijgen. En amper drie weken nadat de nieuwe verkeerswet van kracht werd, wordt ze al bijgestuurd. Enkele zware overtredingen worden opnieuw gewone overtredingen. De vakbonden reageerden na afloop gematigd tevreden. Unizo betreurt dat het dossier over het zelfstandigenstatuut niet werd uitgepraat. De oppositie hekelde het hele gebeuren als een mediashow. Alsof werk niet de grootste bekommernis van de PS is, en wel van de SP.A. Enfin! We zouden wel gek zijn. Natuurlijk willen ook wij dat de werkloosheidsvallen verdwijnen, met zo'n hoge werkloosheid in Wallonië en Brussel. (...) Werklozen controleren zonder hen te helpen, heeft geen zin. Wie onophoudelijk naar werk zoekt en toch met sancties bedreigd wordt, kan toch niet anders dan helemaal wanhopen? In sommige regio's is er nu eenmaal geen werkaanbod. Er zijn Forem-kantoren ( nvdr - de Waalse tegenhanger van de VDAB) met drie werkaanbiedingen. Drie! Dat beseft men in Vlaanderen niet altijd.( PS-vice-premier Laurette Onkelinx weerlegt het beeld dat Wallonië de werkloosheid niet aanpakt, in De Standaard)