"Ik heb er langer over gedaan dan Francis Charlier (31) om inzicht in de complexe materie te krijgen", lacht Jean Dujardin, professor-emeritus publiek recht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is vol lof over de jonge zaakvoerder van FC Consulting, die vorige week in opspraak kwam als extern adviseur van de Vlaamse viceminister-president Dirk Van Mechelen (Open VLD). Dujardin: "Ik herinner mij Charlier nog toen hij als student van professor Raf Versteegen - de éminence grise van het Belgische onderwijsrecht - raad kwam vragen voor zijn paper over de tuchtregeling in het onderwijs. Zijn scherpe vragen en heldere inzichten vielen op." Later kwam hij Charlier opnieuw tegen op het kabinet van Marleen Vanderpoorten (Open VLD), toenmalig minister van Onderwijs. Dujardin: "Daar schreef hij het nieuwe decreet op de hervorming van het hoger onderwijs. Ondanks zijn jeugdige leeftijd en gebrekkige ervaring, slaagde hij met verve in deze delicate en complexe opdracht."
...

"Ik heb er langer over gedaan dan Francis Charlier (31) om inzicht in de complexe materie te krijgen", lacht Jean Dujardin, professor-emeritus publiek recht aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij is vol lof over de jonge zaakvoerder van FC Consulting, die vorige week in opspraak kwam als extern adviseur van de Vlaamse viceminister-president Dirk Van Mechelen (Open VLD). Dujardin: "Ik herinner mij Charlier nog toen hij als student van professor Raf Versteegen - de éminence grise van het Belgische onderwijsrecht - raad kwam vragen voor zijn paper over de tuchtregeling in het onderwijs. Zijn scherpe vragen en heldere inzichten vielen op." Later kwam hij Charlier opnieuw tegen op het kabinet van Marleen Vanderpoorten (Open VLD), toenmalig minister van Onderwijs. Dujardin: "Daar schreef hij het nieuwe decreet op de hervorming van het hoger onderwijs. Ondanks zijn jeugdige leeftijd en gebrekkige ervaring, slaagde hij met verve in deze delicate en complexe opdracht." Ook Guy Aelterman, vicevoorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en ex-voorzitter van de Vlaamse Hogenscholenraad (Vlhora), is tevreden over de kwaliteit van Charliers werk: "Onze beoordelingen of een onderwijsinstelling al dan niet aan de voorwaarden van Bologna voldoet, moeten juridisch onderbouwd zijn. Hiervoor doen wij beroep op externe experts, zoals FC Consulting. Zij beschikken over ruime ervaring met het structuurdecreet." Niet iedereen is echter enthousiast over Charlier. Zo vindt advocaat Jan Ghysels (Janson Baugniet) zijn voorstel om een administratieve rechtbank in stedenbouw op te richten slecht uitgewerkt. Volgens de milieujurist, die regelmatig op de verkiezingslijsten van de christendemocraten staat, heeft de zaakvoerder van FC Consulting te weinig praktische ervaring in ruimtelijke ordening. Philip Heyvaert - woordvoerder van de bevoegde minister Dirk Van Mechelen - ontkent met klem: "Charlier is één van de weinige specialisten op de markt met kennis van zake. Onze ambtenaren kennen alleen hun vakgebied. Wij zochten iemand met een helikoptervisie én kennis van het administratief recht. Bovendien leverde Charlier uitstekend werk met hoge kwaliteit voor een lage prijs. Waar vindt je nog een advocaat voor 65 à 80 euro per uur?" Toch sleept FC Consulting de jongste drie jaar 24 opdrachten voor liberale ministers, goed voor bijna 400.000 euro, in de wacht en Charlier komt in de vuurlinie te staan door het dossier rond PBS - het schimmige adviesbureau van Janiene Vermeulen, de moeder van de voormalige Gentse schepen Guy Serraes (Open VLD). Uit een parlementaire vraag van Filip Dewinter (Vlaams Belang) blijkt dat Charlier kampioen van de Vlaamse consultants is. Aangezien de jonge liberaal - voormalig gemeenteraadslid in Lendelede - nog altijd bestuurslid van de lokale Open VLD is, beschuldigt de oppositie hem van vriendjespolitiek. "Het contract is volledig conform de regels van de openbare aanbesteding verlopen, inclusief goedkeuring van inspectie van Financiën en het Rekenhof", repliceert Van Mechelen. Als zoon van de stadssecretaris van Izegem raakt Francis Charlier van jongs af aan gebeten door het administratief recht. Na zijn studies rechten aan de KU Leuven start de jonge jurist in 1999 zijn loopbaan bij de Vlaamse Vereniging van Hogescholen aan de Guimardstraat. Na een maand plukt Vanderpoorten de briljante student weg. Terwijl de meeste jongeren liever live pleiten voor de rechtbank, kiest Charlier voor werken in de schaduw. Hij puzzelt graag nieuwe decreten in elkaar. Charlier: "Zeer weinig collega's vissen in de vijver van het administratief recht. Zij vinden de materie te saai. Ik niet. Zo ben ik zeer trots op het feit dat ik de juridische fundamenten voor de eerste administratieve rechtbank in Vlaanderen - de Raad van Examenbetwistingen - geschreven heb, ondanks het feit dat justitie een federale bevoegdheid is." Tussen 1999 en juli 2007 geeft Charlier les aan de School voor Bestuursrecht in West-Vlaanderen. Begin dit schooljaar hangt de workaholic zijn academische toga aan de kapstok. Zelfs hij heeft teveel werk. Nu al zit de zaakvoerder van FC Consulting zeven dagen op zeven met zijn neus in de boeken. "Charlier werkt zeer hard en beschikt over een encyclopedisch geheugen", zegt advocate Riet Rombaut, die met hem samenwerkte tijdens zijn stage. Na een kort intermezzo bij een advocatenkantoor richt Charlier in 2004 zijn eigen adviesbureau op. Luc Jansegers - kabinetschef van Dirk Van Mechelen, die hem nog heeft meegemaakt bij Vanderpoorten - schakelt hem in bij de hervorming van het decreet op de ruimtelijke ordening. Hij krijgt de opdracht de procedures te vereenvoudigen. Vandaag telt FC Consulting drie voltijdse medewerkers: Francis Charlier (licenciaat rechten), Brenda Mortier (licenciate bestuurswetenschappen) en Liesbeth De Clercq (licenciate politieke & sociale wetenschappen). Daarnaast doet het bedrijf regelmatig beroep op Eddy Clybouw, assistent publiek recht aan de KU Brussel. Ondertussen legt Charlier de basis voor het nieuwe brownfielddecreet vast. Het Vlaams Parlement keurt de wet op 30 maart 2007 goed. Sindsdien kunnen vervuilde bedrijfsterreinen eindelijk gesaneerd en ontwikkeld worden voor nieuwe activiteiten. "Dit is de bekroning op mijn werk", zegt Charlier. Maar door de principiële beslissing van de Vlaamse regering om voortaan niet meer met externe adviseurs te werken, zal hij vanaf 1 januari 2008 als contractuele medewerker van Van Mechelen de decreten schrijven. Eric Pompen