Leo Delwaide en De Prinsals perscensor
...

Leo Delwaide en De Prinsals perscensorDat Maurits De Prins en zijn entourage voor niets terugschrokken om de (pijnlijke) waarheid over Super Club verborgen te houden, blijkt opnieuw uit een document waarop Trends de hand kon leggen. Toen in de lente van 1990 het kritische rapport van revisor André Deschamps over Super Club uitlekte en de onderzoeken van het parket en de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van start gingen, klapte Super Club onmiddellijk in elkaar. Vooral de Gazet van Antwerpen (GvA) bleek goed geïnformeerd, tot woede van De Prins en zijn vrienden. Op 6 augustus '90 verscheen Maurits De Prins, omringd door Eddy Wauters toenmalig voorzitter van de Kredietbank en bestuurslid van Super Club en advocaat Leo Delwaide bij hoofdredacteur Lou De Clerck met een ultimatum. De Clerk moest een door hen opgestelde overeenkomst ondertekenen, zoniet kwam er een dagvaarding met een schadeclaim van 740,25 miljoen frank. Wat stelde die overeenkomst ? Vooreerst moest GvA onder de hoofding "Geen gerechtelijk onderzoek tegen Superclub" een in de overeenkomst letterlijk opgenomen artikel afdrukken dat de inhoud van alle vorige stukken over de tegen Super Club lopende onderzoeken en de rol van de Kredietbank ontkende. Met andere woorden : GvA moest haar grotendeels juiste informatie ontkrachten en leugens publiceren.Punt drie van de overeenkomst bepaalde : "De NV DE VLIJT en de heer Lou DE CLERCK verbinden er zich onherroepelijk toe geen enkele voor de N.V. SUPERCLUB of haar afgevaardigd bestuurder of haar bestuursleden artikel te laten verschijnen dat niet onderworpen wordt aan de voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring van advokaat DELWAIDE te Antwerpen." Leo Delwaide, nu ex-advocaat en VLD-schepen voor de Antwerpse Haven en professor aan de rechtsfaculteiten van de VUB en de UIA, als censor van de GvA dus. En dan was er ook nog punt 4 : "Bovendien zal Gazet van Antwerpen minstens éénmaal om de twee maanden in een zaterdagnummer met een verwijzing op de eerste bladzijde, positieve bijdragen publiceren met de bedoeling het imago van SUPERCLUB en haar bestuursleden bij het lezerspubliek in een gunstig daglicht te stellen. Ook deze artikelen zullen worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de afgevaardigde bestuurder ( nvdr - De Prins) van SUPERCLUB. De titels van deze bijdragen zullen minstens vier kolommen omvatten." Voorts moest GvA haar verontschuldigingen aanbieden, niet alleen aan Super Club maar ook aan Kredietbank en Eddy Wauters.Toen Lou De Clerck dit dictaat weigerde te aanvaarden, vertrok de dag nadien van bij Delwaide de dagvaarding met een schadeclaim van 740,25 miljoen frank richting GvA. Waarna De Prins vergezeld van Leo Delcroix eiste dat dat geld op een wachtrekening zou geblokkeerd worden in afwachting van een uitspraak. Eis die ook werd afgewezen. De dagvaarding bleef verder zonder gevolg. LEO DELWAIDE Professor aan de rechtsfaculteiten van de VUB en de UIA treedt op als censor van de Gazet van Antwerpen.