Lowlands naar strafrechter
...

Lowlands naar strafrechterZes jaar na het ontstaan van het schandaal rond Super Club en de groep mensen omheen stichter Maurits De Prinswerd verleden week het eerste dossier naar de strafrechter verwezen. Het betreft dat van de Luxemburgse Lowlands Holding sa, opgericht door beleggingsspecialist Marc De Vos. Deze trok zonder toestemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF) vooral in Vlaanderen beleggers aan, wier geld dan werd geïnvesteerd in de luchtkastelen van De Prins en Jan Maes, zoals Super Club en Lavithas. Met als resultaat dat de beleggers nu praktisch al hun centen kwijt zijn. De maatschappij is in vereffening. De Gentse Raadkamer heeft Marc De Vos naar de strafrechter verwezen op verdenking van valsheid in geschrifte, het gebruik ervan, inbreuken op de vennootschapswetgeving door o.a. valse jaarrekeningen te gebruiken, oplichting ten nadele van Lowlands Holding en overtreding van KB 185 van 9/7/1935. Dit laatste verbiedt het leuren met aandelen zonder voorafgaande kennis te hebben gegeven aan de CBF. De zaak kwam aan het rollen toen de CBF hierover een rapport indiende bij de Gentse procureur. Terwijl in Antwerpen bij de aandelenzwendel Super Club de CBF door het gerecht voor schut werd gezet door in die zaak niemand te vervolgen, is dit niet het geval in Gent. (Daarbij moet opgemerkt worden dat Lowlands in verhouding tot Super Club toch een minder omvangrijke zaak is.) Het toont het verschil in vervolgingsbeleid aan tussen de verschillende parketten-generaal. Opmerkelijk is ook dat De Vos tot op heden de enige is die in deze zaak in voorarrest heeft gezeten. De Vos heeft in de zaak-Lavithas bij de Mechelse onderzoeksrechter klacht ingediend. Tijdens de zitting vroeg de advocaat van De Vos bijkomende onderzoeksdaden. "Er zijn door bepaalde getuigen tegenstrijdige verklaringen afgelegd, die nog onderzocht dienen te worden. Ook zijn een aantal voor mij ontlastende onderzoeksdaden niet gesteld. Verder betwist ik de strafbaarheid van sommige daden. Ik maakte de jaarrekening trouwens niet op," aldus De Vos.Een ander gerechtelijk onderzoek, rond het faillissement van het Mechelse AV-productiehuis Lavithas zelf (met veel dezelfde spilfiguren als in de Super Club-zaak) zal, indien zich geen nieuwe feiten voordoen, deze maand afgerond zijn. Wat betekent dat de zaak volgend jaar voor de rechtbank kan komen. MARC DE VOS (LOWLANDS HOLDING) Lowlands is eerste dossier uit Super Club-saga dat naar strafrechter wordt verwezen.