Hoofdaandeelhouder Albert Frère (7,1 % van de aandelen, 12,5 % van de stemrechten) is boos over de slechte toestand van Suez, moeder en grootmoeder van respectievelijk Tractebel en Electrabel. Die boosheid leidt tot een belangwekkende geruchtenmolen in de Belgische hoofdstad. Voor waar wordt gemeld dat topman Gérard Mestrallet van Suez de laan wordt uitgestuurd. In één adem heet het dat Philippe Bodson zijn vervanger zal worden.
...

Hoofdaandeelhouder Albert Frère (7,1 % van de aandelen, 12,5 % van de stemrechten) is boos over de slechte toestand van Suez, moeder en grootmoeder van respectievelijk Tractebel en Electrabel. Die boosheid leidt tot een belangwekkende geruchtenmolen in de Belgische hoofdstad. Voor waar wordt gemeld dat topman Gérard Mestrallet van Suez de laan wordt uitgestuurd. In één adem heet het dat Philippe Bodson zijn vervanger zal worden. In 1985 drong Frère aan bij René Lamy van de Generale Maatschappij van België ( GMB) op fusiegesprekken tussen GMB en Groep Brussel Lambert, om op die manier een sterke Belgische megagroep te vormen. Hautain stuurde Lamy de Karolinger wandelen. De raid van Carlo De Benedetti op de Generale begon op 16 januari 1988. Albert Frère werd grootaandeelhouder van Suez, moeder van GMB. De man heeft een olifantengeheugen. Leidt hij een Belgische operatie om Suez na vijftien jaar te ontfransen? Electrabel is daarbij het koninginnenstuk. Als de groep Suez voor 100 % de winsten van Electrabel, Elia, Distrigas en Fluxys had kunnen boeken, dan was het resultaat voor 2002 ongeveer nul geweest. En omgekeerd, zonder de belangen in deze Belgische melkkoeien was het verlies (863 miljoen euro) nog veel hoger opgelopen en was Suez al lang omgevallen. Een overname van Suez door Electrabel levert geen enkele euro op, en de balans van Electrabel zou er na een overname van Suez even slecht uitzien omdat Suez de Belgische energieleverancier al consolideert in zijn rekeningen (het belang is maar 44 %). Wel is het zo dat dan de volledige cashflow van Electrabel (100 % in plaats van 44 %) ingezet kan worden. Maar hoe kan Electrabel dan Europees expanderen? Beter is voor Electrabel dat Suez failliet gaat, waardoor de schulden wegvallen en de Belgen de betere brokken kunnen oppikken tegen de marktprijs. Dan is Albert Frère, als hoofdaandeelhouder, de grote verliezer. Frère bezat ooit 25 % in het zeer winstgevende Tractebel en ruilde die voor 7,1 % van de Suez-aandelen. Dank u, Gérard. Vertrekt Gérard Mestrallet? Gesprekken met insiders leren dat de veronderstelling kan kloppen. De tweede, dat Bodson hem zou opvolgen, zou zeer tegendraads zijn. De situatie van Mestrallet is vergelijkbaar met die van Jean-Marie Messier, de ex-topman van Vivendi die een half jaar geleden het veld moest ruimen na een aanvaring met zijn aandeelhouders. Messier kocht megalomaan bedrijven, onder meer in de Verenigde Staten en in de ontspanningsbranche. Vivendi kreunde onder zijn schuldenlast, de aandelenkoers kelderde, de personenconflicten werden op straat uitgevochten. Vivendi is ex- Générale des Eaux, meer een bureaucratie dan een onderneming. Messier maakte van Générale des Eaux een wereldconglomeraat met een nutstak en een communicatietak. Gérard Mestrallet leidt de fusiegroep Suez, de versmelting van Groupe Suez en Lyonnaise des Eaux. Zijn strategie was de multiservice: naast het water moesten andere nutstakken zoals elektriciteit, gas en afvalverwerking de waaier vervolledigen. Voor energie kreeg dochter Tractebel de 'leiding' in handen. Ook Mestrallet ging op het overnamepad. Gevolg: zijn resultaten gingen sinds de recessie zienderogen achteruit door dalende beurskoersen en waardeverminderingen van activa. Op de RTBf verdedigde een norse Mestrallet in de voorbije dagen zijn cijfers. Vraag is of veel kijkers overtuigd werden door zijn betoog. Philippe Bodson is door zijn zelfstandige koers bij Tractebel persona non grata bij Mestrallet en in Parijs. Hij verzette zich tegen de volledige controle van Suez over Tractebel, maar verloor het pleit. Om de lekkende boot op te lappen, werden al top-Belgen naar Parijs gehaald. Volk van de Suez-vriendelijke school, onder wie Tractebel-hoofd Jean-Pierre Hansen, werd gevraagd om de boeken schoon te maken. Maar of de paniek bij de Fransen zó groot is dat ze ook Philippe Bodson zouden slikken, is zeer de vraag. Bodson en Frère gingen trouwens niet steeds door dezelfde deur. Bovendien duiken opnieuw de corruptiebeschuldigingen en de rechtszaken op over Tractebel in Kazachstan en de rol van Bodson, Hansen en Emmanuel van Innis. Wie de cijfers van Suez uitvlooit, stelt vast dat de balanssstructuur zwak is, het verlies groot en de cashflow uit de verkoop van activa in het gedrang komt. Het eigen vermogen bedroeg op 1 juli 2002 12,3 miljard euro op een balanstotaal van 86,5 miljard euro. De solvabiliteit (14 %) is dus zwak. Bovendien zit langs de kant van de activa een stevige post goodwill (dezer dagen te vertalen als de som die men te veel betaald heeft bij overnames) van 9,5 miljard euro of driekwart van het eigen vermogen. Dat is veel. Veel bezwarender zijn de grote financiële schulden: 33,1 miljard euro, bijna driemaal meer dan het eigen vermogen. Een verlies van 863 miljoen euro is fors, en daardoor daalt het eigen vermogen nogmaals met circa een tiende. Dat verlies ontstaat door afschrijvingen en waardeverminderingen (vooral in Argentinië) en door de beursmalaise. Zonder de Belgische dochters was Suez al gekapseisd. Door de felle waardevermindering van activa (zoals het belang in Fortis) komt de cashflow uit de verkoop van activa in het gedrang, terwijl een extra cashflow primordiaal is om de schulden naar beneden te krijgen. Dalen de activa verder, dan moet ofwel het investeringsprogramma verder worden teruggeschroefd, ofwel het dividend naar beneden. Zoniet krijgt Suez liquiditeitsproblemen. Als de banken de kranen dichtdraaien, is Suez failliet. Frère zag eerder al de koers van de aandelen Suez dalen. De beurs is vandaag immers allergisch aan bedrijven met deze balansstructuur. Vivendi en Ahold hebben het mogen ondervinden.Frans Crols Daan KillemaesVoor Electrabel kan Suez het best failliet gaan. Dan is het van de hoge schulden af en koopt het de activa van de nutsgroep tegen de marktprijs.