1. Houd rekening met belastingen en inflatie

Houd bij de berekening van het rendement van een belegging altijd rekening met de impact van de belasting en de inflatie. Het rendement is de compensatie voor het risico dat u neemt. Obligaties bieden een betere bescherming voor uw kapitaal dan aandelen, maar keren ook een lagere coupon uit.
...

Houd bij de berekening van het rendement van een belegging altijd rekening met de impact van de belasting en de inflatie. Het rendement is de compensatie voor het risico dat u neemt. Obligaties bieden een betere bescherming voor uw kapitaal dan aandelen, maar keren ook een lagere coupon uit. Een dubbele belasting op een buitenlands dividend -- van een Amerikaans dividend wordt bijvoorbeeld eerst 15 procent bronheffing en daarna nog eens 25 procent Belgische roerende voorheffing afgehouden -- verandert een brutorendement van 6 procent in een nettorendement van 3,8 procent. Het is goed mogelijk dat die 6 procent een perfect aanvaardbaar rendement was voor het risico dat aan het aandeel is verbonden, maar 3,8 procent niet. Laat u zich enkel leiden door het brutorendement van 6 procent, dan maakt u een foute investeringsbeslissing. Ook de inflatie kan uw kapitaal gevoelig aantasten. Stel dat u een kapitaal van 100.000 euro hebt. Als de jaarlijkse inflatie 2 procent bedraagt -- wat de doelstelling van de Europese Centrale Bank is -- dan is de koopkracht van uw kapitaal na tien jaar gedaald tot 82.000 euro. Dat betekent dat u 122.000 euro nodig hebt om de inflatie tijdens die periode te compenseren en uw koopkracht op peil te houden. John Templeton vond dat jonge beleggers een te groot deel van hun kapitaal in obligaties stoppen. Obligaties lijken het kapitaal te beschermen, maar bieden op lange termijn een te lage vergoeding om de inflatie te compenseren. Dividendaandelen van bedrijven met sterke merknamen bieden een betere bescherming, omdat zij erin slagen hun prijzen te doen stijgen met de inflatie. Zo houden ze hun winstmarges op peil en kunnen ze hun dividend aanpassen aan de inflatie. Wie regelmatig aandelen koopt of verkoopt omdat ze enkele procenten in waarde zijn gestegen of gedaald, of wie belegt in afgeleide producten, maakt van de beurs een casino, vond Templeton. Hij waarschuwde dat zulke beleggers, net als gokkers, uiteindelijk altijd verliezen. Niet alleen betalen ze meer transactiekosten -- een belangrijke kostenpost voor wie aandelen koopt of verkoopt -- de markten kunnen ook onverwachts evolueren, met grote verliezen tot gevolg. Templeton haalde weleens de woorden van Wall Street-veteraan Lucien Hooper aan, die moest toegeven dat de rustige langetermijnbeleggers het beter doen op de beurs dan de nerveuze speculanten. Ze zijn beter geïnformeerd en minder emotioneel, en vermijden onnodige transactiekosten. Er is geen enkele belegging die altijd de beste is. Een sector kan in trek zijn, maar doorgaans is die populariteit tijdelijk. Soms is het zelfs het beste een grote hoeveelheid cash aan te houden, om betere koopmomenten af te wachten. Templeton gaf toe dat het grootste deel van de portefeuilles van zijn klanten in aandelen waren belegd. De langetermijnprestatie van aandelen is gevoelig hoger dan de inflatie en het rendement van obligaties. Enkel kopen wanneer aandelen goedkoop zijn, lijkt een logische regel, maar in de praktijk verliezen beleggers die vaak uit het oog. Na een sterke stijging beginnen velen aandelen te kopen, om mee te profiteren van de rit omhoog. Dalen de beurzen sterk, dan doen heel wat gedesillusioneerde beleggers hun aandelen van de hand. Het is moeilijk in te gaan tegen de massa, en aandelen te kopen wanneer analisten pessimistisch zijn en ze te verkopen wanneer ze optimistisch zijn. Maar dat is volgens Templeton de enige manier om beter te doen dan de massa. Warren Buffett verwoordde dat zo: "Ik ben een enthousiaste koper van aandelen als iedereen angstig is, en ik ben angstig als iedereen enthousiast is over aandelen." Succesvolle beleggers concentreren zich op kwaliteitsbedrijven. Kenmerken van kwaliteit zijn marktleiderschap in omzet en in technologie, een ervaren management dat zich al heeft bewezen, lage productiekosten, weinig schulden en een sterke merknaam. De kans dat al die kenmerken in één bedrijf terug te vinden zijn, is klein. Templeton vergeleek het evalueren van bedrijven met de beoordeling van een restaurant. Een restaurant kan nooit voor 100 procent perfect zijn, maar voordat je het vijf sterren geeft, moet het eten wel van superieure kwaliteit zijn. Veel beleggers investeren in aandelen uitgaand van een algemene markttrend of van hun vooruitzichten voor de economie. Maar de aandelenmarkten lopen niet gelijk met de economie. Een recessie of een daling van de bedrijfswinsten leidt er niet altijd toe dat de aandelenmarkt daalt. Individuele aandelen kunnen stijgen als de markten zakken, of ze kunnen dalen in een stijgende markt. Templeton raadde beleggers daarom aan altijd te beleggen in individuele aandelen op basis van de kwaliteiten van het bedrijf, en niet te beleggen op basis van markttrends of economische vooruitzichten. De toekomst is moeilijk te voorspellen, hoe goed u uw huiswerk ook maakt. Een bedrijf kan altijd klappen krijgen door een ramp, een onverwachte staking bij een belangrijke leverancier of een technologische doorbraak bij een concurrent. Zulke onverwachte gebeurtenissen kunnen de onderneming veel geld kosten en haar zwaktes blootleggen. Diversifieer daarom uw beleggingsportefeuille. Koop aandelen en obligaties uit verschillende sectoren en uit verschillende landen. Koop nooit blindelings een aandeel. Op lange termijn reflecteren de aandelenkoersen de toekomstige winst. Ga altijd na hoe een onderneming haar winst genereert, wat de risico's zijn die de winst kunnen bedreigen, en hoe reëel die risico's zijn. Dat kunt u enkel inschatten als u weet waar de winst vandaan komt. Hebt u geen tijd om zelf bedrijven te analyseren, dan zijn er vaak analistenrapporten beschikbaar bij uw bank. Of u kunt vertrouwen op een fondsbeheerder. Geen enkele belegging is eeuwig. Er zijn geen aandelen die u kunt kopen en in portefeuille kunt houden zonder dat u er omzien naar hebt. De langetermijnbelegger van Lucien Hooper staat altijd klaar om zijn portefeuille aan te passen. Als de bedrijfskarakteristieken waar u uw initiële investering op baseerde veranderd is, dan moet u ook uw mening over die onderneming bijstellen. Het gevaar bestaat dat zodra beleggers een positieve mening over een aandeel hebben gevormd, ze vanaf dan alle positieve berichten uitvergroten en alle negatieve negeren -- de confirmation bias. Elk nieuwsbericht en elk kwartaalverslag moet u objectief bekijken, ongeacht uw mening over de onderneming. Emoties zijn sterker dan de ratio als de stress toeslaat. Sommige beleggers die plots worden geconfronteerd met een scherpe marktcorrectie, slaan in paniek en doen hun aandelen in allerijl de deur uit. Dat is een grote fout. Het moment om uw aandelen te verkopen, is net vóór de marktcorrectie, niet net erna. Blijf dus rustig, evalueer uw aandelenportefeuille en ga na of u dat aandeel na de marktcorrectie zou hebben gekocht. De enige reden waarom Templeton aandelen verkocht na een marktcorrectie was om er zich andere, nog goedkopere aandelen mee aan te schaffen. Vond hij die niet, dan hield hij zijn aandelen in portefeuille. Iedereen maakt fouten, ook John Templeton. Maar de beste beleggers leren uit hun fouten, en uit die van anderen. Probeer uw verlies niet goed te maken door meer risico's te nemen -- de klassieke fout in de casino's. De grootste fout zou zijn niet meer te beleggen. Templeton was een diepgelovig man. Hij begon elke vergadering met een gebed. Een gebed maakt een mens rustig en laat hem toe om helderder na te denken. Zo maak je als belegger minder fouten, vond Templeton. Vergelijk de prestatie van aandelenfondsen altijd met wat de brede markt doet. Passieve fondsen -- trackers of ETF's die beursindexen volgen -- betalen in tegenstelling tot actief beheerde fondsen geen lonen aan analisten en fondsbeheerders, noch commissies om aandelen te kopen en te verkopen. Bovendien moeten actief beheerde fondsen cash opzijzetten om klanten eventueel te kunnen terugbetalen. Elk actief beheerd fonds dat consistent beter doet dan de brede markt, doet dus uitstekend werk, zeker als het verschil in rendement meerdere procenten bedraagt. Het geld dat een belegger spendeert aan actief beheerde fondsen die consistent zwakker presteren dan de brede markt, kan hij best steken in passieve fondsen. Een belegger die denkt dat hij een waterdichte manier heeft gevonden om geld te verdienen, zal altijd ontgoocheld raken. Elke dag bedenken analisten en beleggers beleggingsmodellen die worden uitgetest op het verleden. Op basis van het positieve resultaat van zo'n backtesting wordt dan verkondigd dat een nieuw, succesvol beleggingsmodel werd ontwikkeld. Maar de wereld verandert voortdurend, en ook het beleggersuniversum is constant in beweging. Een slimme belegger erkent daarom dat succesvol beleggen bestaat uit het zich voortdurend aanpassen aan de nieuwe realiteit. Templeton raadde aan nooit te beleggen op basis van sentiment. Het bedrijf waar u werkt, of dat uw favoriete wagen maakt of uw favoriete weekblad uitbrengt, kan een goede onderneming zijn, maar dat betekent nog niet dat het aandeel een goede belegging is. Een te hoge prijs betalen voor een uitstekende onderneming is een slechte investering. Koop ook nooit een aandeel op basis van een tip. Het is verbazingwekkend hoeveel beleggers meer vertrouwen hebben in een aandelentip van een vriend of een collega dan in die van een analist of een beleggersblad. Aandelentips hebben een zeer grote aantrekkingskracht, want ze impliceren dat de aangever insiderinformatie heeft, die niet publiek bekend is. Maar dat is maar heel zelden het geval. Het heeft volgens Templeton geen zin altijd negatief of angstig te zijn. Het zijn de optimisten die geloven dat de economie blijft groeien en dat de volgende generaties beter af zijn dan de huidige, die het meeste geld verdienen op de beurs. Er zullen zich altijd correcties en zelfs echte crashes voordoen, maar uiteindelijk blijven aandelen in waarde stijgen. MATHIAS NUTTIN"Er zullen zich altijd correcties en zelfs echte crashes voordoen, maar uiteindelijk blijven aandelen in waarde stijgen"