KMO's vinden opnieuw de weg naar innovatiesubsidies. Dat zegt het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, beter bekend als het IWT, in een tussentijdse evaluatie van het vernieuwde KMO-programma. Vlaams minister voor Wetenschap en Innovatie Dirk Van Mechelen (VLD) hertekende eind 2000 het KMO-innovatiebeleid...

KMO's vinden opnieuw de weg naar innovatiesubsidies. Dat zegt het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen, beter bekend als het IWT, in een tussentijdse evaluatie van het vernieuwde KMO-programma. Vlaams minister voor Wetenschap en Innovatie Dirk Van Mechelen (VLD) hertekende eind 2000 het KMO-innovatiebeleid omdat onvoldoende ondernemingen een beroep deden op de bestaande steunmaatregelen. Het nieuwe ondersteuningsbeleid bereikte in 2001 niet minder dan 226 ondernemingen. Volgens het IWT is dat een verdubbeling van het bereik, maar het vooropgezette streefdoel van 400 KMO's per jaar is daarmee niet gehaald. Van de 19,8 miljoen euro die de overheid reserveerde voor de twee eerste jaren van het vernieuwde beleid, is op vandaag ongeveer 8 miljoen toegekend. Onder de verwachtingen? "Dat komt omdat we een inlooptijd moeten meerekenen," zegt Paul Zeeuwts, directievoorzitter van het IWT. "Pas nu komen de subsidieaanvragen op kruissnelheid." Dat een vernieuwing nodig was, blijkt trouwens ook uit een studie die dezer dagen in de reeks IWT-observatorium van de persen loopt. De tevredenheid bij KMO's die gebruikmaakten van de vroegere steunmaatregelen was hoog, zo blijkt uit de studie. Waar het aan schortte, was het bereik van de subsidies. Met 150 ingediende projecten en een steunvolume van 6,2 miljoen euro of 255 miljoen frank bleef de overheidsinjectie vrij beperkt. In het nieuwe innovatieprogramma is het IWT daarom het enige subsidieloket, werd de verantwoording van de kosten vereenvoudigd en het subsidieniveau opgetrokken. Nieuw was ook dat subsidies beschikbaar worden voor innovatieprojecten met extern beschikbare technologie. "We hebben ook onze procedures onder de loep genomen en vereenvoudigd," beklemtoont Zeeuwts.Het IWT hanteert nu twee subsidiemechanismen. Enerzijds innovatiestudies, die de haalbaarheid van een project onderzoeken en tot 60% overheidssteun kunnen krijgen. En anderzijds de innovatieprojecten zelf, die een subsidieplafond krijgen van 35% van de kostprijs.R.B. [{ssquf}]