Demokratische lente ?
...

Demokratische lente ?De tocht van het Zwarte Kontinent op weg naar meer demokratie is lang en moeilijk. Arte getuigt. In heel wat Afrikaanse staten vinden momenteel min of meer vrije verkiezingen plaats. Wellicht onder impuls van de evolutie in Zuidelijk Afrika groeit langzaam de trend naar demokratizering. Toch is de trektocht van het Zwarte Kontinent op weg naar meer demokratie lang en moeilijk. De tema-avond die Arte ons op donderdag 26 oktober voorschotelt, schetst hiervan een akkuraat beeld. Voorbeelden uit onder meer Ethiopië, Zuid-Afrika en Oeganda tonen aan met welke problemen men te kampen heeft bij de opbouw van politieke systemen waarin ook de bevolking een grotere vinger in de pap heeft.Zuid-Afrika vormt uiteraard het uitgangspunt van deze overzichtsavond. Na de "revolutie" die daar plaatsvond en de daaropvolgende wederopname van het land in het "koncert der Naties" zijn alle ogen gericht op het nieuwe model dat daar op dit ogenblik wordt uitgebouwd. De eerste vraag waarop de programmasamenstellers een antwoord trachten te vinden, is dan ook of het Zuidafrikaanse experiment dienstig kan zijn als voorbeeld voor andere Afrikaanse landen ? De reportage is uiteraard gekoppeld aan het onvermijdelijke interview met Nelson Mandela, maar wordt onmiddellijk gevolgd door een vergelijkende analyse van twee andere Afrikaanse landen : de buurlanden Benin en Togo. Die houden er elk een eigen visie op na over demokratische principes. En daarbij zijn ze tegelijk het levende bewijs dat in dat verband niet alles van een leien dakje hoeft te lopen. Ook toont de tema-avond aan dat in sommige landen meer bepaald in Eritrea en Oeganda de relatieve rust nu wel is weergekeerd, maar dat zulks geenszins betekent dat het er nu helemaal demokratisch aan toe gaat. Tevens wordt een kijkje geworpen in Ethiopië, waar in het voorjaar voor het eerst in de geschiedenis vrije verkiezingen georganizeerd werden. Heeft dat een omwenteling ten goede teweeggebracht ? Het interessantste onderdeel van de avond voor de Belgische kijker is ongetwijfeld het zeventig minuten durende portret dat wordt geschetst van Patrice Lumumba (aanvangsuur : 0.05 u.), de eerste premier van het onafhankelijke Kongo en leider van de Mouvement National Congolais. De dokumentaire is van de hand van de Haïtiaanse filmer Raoul Peck, die zijn reportage de ondertitel "La Mort d'un Prophète" meegaf. Alles bij mekaar stof genoeg voor opnieuw een bekijkenswaardige en instruktieve avond. Iets waarop Arte blijkbaar een patent heeft genomen.RUDI MACKINTOSHNelson Mandela Kan het Zuidafrikaanse demokratizeringsexperiment dienstig zijn als voorbeeld voor andere Afrikaanse landen ? MOOI ZIJN IS NIET GENOEGTopmodellen verdienen schatten en zijn uitgegroeid tot echte wereldsterren. ZDF-redaktrice Brigitte Weining volgde een van die opkomende kometen het kindvrouwtje Nadija Timmermann een vol jaar lang en brengt verslag uit over het "maken" van een topmodel. Timmermann is nu zeventien en blijkt volledig te beantwoorden aan het ideaalbeeld dat op dit ogenblik helemaal in is. De reportage verhaalt hoe meisjes als Nadija ontdekt worden door een agentschap, dat daarna veel tijd en geld investeert om een "type" te creëren. Daarbij worden zo blijkt vooral heel wat inspanningen geleverd om het weerstandsvermogen van de nieuwe "star" uit te bouwen, een van de belangrijkste eigenschappen waarover het moderne model blijkbaar moet kunnen beschikken. ZDF, vrijdag 27 oktober, 21 u.15.SCHOOL-HERINNERINGENWie aan het eind van de jaren '60 op de schoolbanken zat, zal zich ongetwijfeld herinneren dat André Delvaux' "De man die zijn haar kort liet knippen" geregeld aan bod kwam op de filmnamiddagen. De film naar het gelijknamige werk van Johan Daisne haalde destijds heel wat nationale en internationale prijzen binnen en wordt nu op het kleine scherm nog een keer vertoond in de BRTN-retrospektieve naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de Filmkunst. Het is het verhaal van een platonische liefde van een leraar aan een meisjesschool in een provinciestadje voor een van zijn studenten die uiteindelijk jaren later op een dramatische manier eindigt wanneer de intussen als toneelspeelster beroemd geworden Fran de leraar Govert vraagt haar te doden. Gevolgd zoals verleden week al aangekondigd door de al min of meer omstreden kaleidoskoop van 100 jaar Belgische film van de hand van Paul Geens en Marc Lobet. TV2, zaterdag 28 oktober, 20 u.35 en 22 u.10. CULTURA ITALIANA"Voor de meesten van ons, niet-Italianen, was één van de grootste charmes van Italië altijd dat teater en realiteit er zo achteloos in elkaar over leken te lopen. "Dat is het uitgangspunt waarvan de makers van de derde aflevering van de VPRO-reeks "Laat op de avond na een korte wandeling" vertrokken om te beschrijven hoe drama, film en vooral opera in Italië dicht op de huid van de realiteit kruipen, zonder echter uit het oog te verliezen dat ze slechts een afspiegeling, een schouwtoneel, zijn. Met de onstuitbare opkomst van de macht van televisie, voor de Italianen de ultieme vorm van teater, lijkt een dergelijk bewustzijn verdwenen : de mediarealiteit heeft in Italië, meer dan in andere Westeuropese landen, de echte realiteit ingepalmd. Ned 3, maandag 30 oktober, 23 u.24.