Salonfähige seks
...

Salonfähige seksNet als geraffineerde lingerie, verkopen erotisch getoonzette boeken beter wanneer het haardvuur knettert. Maar mag u ze ook lezen zonder schaamwikkel om de naakte kaft ?Zonder valse gêne gebruikte de Franse Alina Reyes het ei van Columbus om haar speelse erotiek salonfähig te maken. De notoire dame, die in de erotisch-literaire arena een reputatie hoog te houden heeft, dopte haar lustige pen in een strukturele spielerei en noemde haar werk interaktief. Het erotisch labyrint (Arbeiderspers, 2 x 159 blz., 799 fr., *) bevat twee delen, één voor haar, één voor hem. Net als de protagonisten krijgt de lezer de keuze tussen verschillende deuren. Daarachter schuilen de meest diverse seksuele fantazieën. Mettertijd voegt Reyes er magisch-realistische, symboolzwangere ingrediënten aan toe. Het gevolg ? Proffen buigen zich likkebaardend over het strukturele en metaforische boek, dat al bij al slechts een aaneenrijging van niet bijster prikkelende seks-sketches omvat. Hoed je voor akademische schaamlapjes...En voor misleidende kaften zoals De zachtheid van vrouwen (Arbeiderspers, 332 blz., 799 fr. ***). Zowel de auteur als de op seks beluste lezer lijken gefopt. Eén zaak pleit à décharge : Ballard schrijft consciëntieus erotizerend. Het tema ligt echter elders. Zoals in zijn door Spielberg verfilmde Het keizerrijk van de zon, volgt Ballard een Brit die een trauma opliep in het door Japan bezette Shanghai.Ook in Een veertje op Gods ademtocht (Anthos, 199 blz., 600 fr., ***) speelt seks een meer dan anekdotische rol. Debutante Sigrid Nunez schrijft beklijvend over de moeilijkheden bij het vormen van een identiteit in een multikulturele wereld. Taal, verbeelding en seksualiteit stofferen de oprechte existentiële zoektocht.Tijd voor echte erotische verhalen : Venusdelta (Bert Bakker, 238 blz., 500 fr., *). Anaïs Nin schreef ze om den brode toen haar naam nog geen faam uitstraalde. Zonder franjes, toch stijlvol. Bij Ooievaar verscheen haar Een spion in het huis van liefde (130 blz., 200 fr., *) : een feministisch doordesemde studie over een vrouw in een schier schizofreen leven. Nin prijkt tevens in Reis door het rijk der liefde (Spectrum, 460 blz., 850 fr. *). Diane Ackerman schetst er de kultuurgeschiedenis van de hartstocht, een amalgaam waarin zowel afrodisiaca, filozofie en liefde als scheikundig proces voorkomen. Vaak blijft het bij oppervlakkig registreren.Dan prefereren we de nieuwe vertaling van de Kama Sutra (Becht, 548 blz., 1199 fr. ***), de eerste onverkorte editie van het klassieke Indische leerboek voor een verfijnd leven, seksuele finesse inkluis.LUC DE DECKERDROMENKribbebijters, krentenwegers en andere potschrapers schrikken als ze De verborgen taal van de droom ontdekken : volgens Freud is geld oppotten een teken van anale fixatie, al verwijst het ook naar onzekerheid. Zo leert de droomduiding. De plattegrond van het droomlandschap is al in een onstelpbaar aantal boeken getekend. Dit standaardwerk van David Fontana valt echter op, zowel door de heldere uitleg, logische opbouw als de overrompelend fraaie uitgave.David Fontana, De verborgen taal van de droom. Standaard/Fibula, 176 blz., 1095 fr. PASSIEDuecento is een hemels gevaarlijk boek : het zuigt de lezer mee naar de steile rotswanden van de Apennijnen tot in het mystieke Umbrië, waar Gregoriaanse koren het smartelijke Improperia aanheffen. Met die evokatie van het middeleeuwse Italië betokkelt de Nederlandse Nolthenius de snaren van onze kulturele ankers. Bij haar 75ste verjaardag werd haar markante debuut in een modern, wat afstandelijker register gesopt. Het blijft een verslag van een passie.Helene Nolthenius. Duecento. Querido, 279 blz., 1180 fr. MIDLIFEDe neiging haar romans te vergelijken met melige weekendfilms wordt onderdrukt door haar nuchtere stijl. Steeds trekt ze haar werk tijdig terug uit de gevarenzone van de melodrakerigheid. In Tijd van leven slaagt Anne Tyler beter dan ooit. Alweer portretteert ze een doorsnee Amerikaans gezin. In een midlife-krisis gaat de 40-jarige moeder ervandoor. Haar saaie man kent bij de opsporingsbeschrijving niet eens de kleur van haar ogen. Wie herkent zich ?Anne Tyler, Tijd van leven. Anthos, 358 blz., 790 fr.