"Er is een nood aan nieuwe gezichten op de Vlaamse buis. De huidige Vlaamse tv-series vallen terug op 20 à 25 vaste acteurs," zegt Paul Van Landeghem, de directeur van de International TV School, gevestigd in Hever-Schiplaken. "Vandaar de idee om een school op te richten om tv-acteurs op te leiden. Zowel VRT, VTM als de productiehuizen staan achter het initiatief. Voor hen is dit een buitenkans om, ook voor de figuratie,...

"Er is een nood aan nieuwe gezichten op de Vlaamse buis. De huidige Vlaamse tv-series vallen terug op 20 à 25 vaste acteurs," zegt Paul Van Landeghem, de directeur van de International TV School, gevestigd in Hever-Schiplaken. "Vandaar de idee om een school op te richten om tv-acteurs op te leiden. Zowel VRT, VTM als de productiehuizen staan achter het initiatief. Voor hen is dit een buitenkans om, ook voor de figuratie, geschoolde mensen te vinden. Ook naar een jeugdopleiding is veel vraag." De tv-school koos voor de formule van een private school. Paul Van Landeghem: "Dat geeft ons de vrijheid een specifiek op televisie gericht lesprogramma samen te stellen. Televisie is immers verschillend van theater. In het keurslijf van een hogeschoolstatuut zou het ook niet mogelijk zijn de lonen uit te betalen die nodig zijn om bekwame docenten aan te trekken."Een startkapitaal van 14,3 miljoen frank werd bij elkaar gebracht. De studio's en leslokalen worden momenteel afgewerkt. In oktober vatten vijftig studenten het eerste jaar van de voltijdse opleiding van drie jaar aan. Zij betalen daar 180.000 frank per jaar voor. Paul Van Landeghem: "Meer studenten willen we ook niet toelaten omdat we de lessen in kleine groepjes willen geven."30% van het budget wordt verzameld via sponsoring: bedrijven die de dure apparatuur ter beschikking stellen. "Daardoor kunnen we break-even draaien met die vijftig studenten," zegt Paul Van Landeghem. "Winst willen we niet maken. Dat zou niet mogen in het onderwijs. Wel moeten randopleidingen als beeldjournalistiek of cursussen cameragewenning de investeringen in de studio's rendabiliseren." In de toekomst kan sponsoring zwaarder doorwegen. "We willen talent laten primeren door een eigen beurssysteem op poten te zetten."Is er wel voldoende acteertalent in Vlaanderen om elk jaar vijftig acteurs af te leveren? Paul Van Landeghem: "Half Vlaanderen wil nu BV worden. Er klopt hier dan ook veel pseudo-talent aan. Daarom hebben we een toegangsselectie ingebouwd. Een aanvaardingscommissie onder leiding van artistiek directeur Ronny Van Waterschoot waakt over de selectie. We mogen de studenten geen valse hoop geven." Concurrentie heeft de tv-school niet in België en Nederland. Nog niet? Paul van Landeghem: "Voor wij op de proppen kwamen met ons initiatief was tv minderwaardig in vergelijking met theater bijvoorbeeld. Dat verandert nu stilaan. De Herman Teirlinck-theaterschool maakt plots ook promotie voor hun tv-opleiding."