Managementopleidingen op cd-rom vragen iets wat een drukbezet manager niet heeft: tijd. "Met het assimileren van de inhoud van zo'n cd-rom is een manager al snel vier uur zoet. Een opleidingsvideo bekijken daarentegen vergt maximaal een uurtje. Video is dus hét medium om de grote vraag naar opleidingen van hoge kwaliteit op te vangen," zegt Ann De Jaeger, managingdirector van Video Management.
...

Managementopleidingen op cd-rom vragen iets wat een drukbezet manager niet heeft: tijd. "Met het assimileren van de inhoud van zo'n cd-rom is een manager al snel vier uur zoet. Een opleidingsvideo bekijken daarentegen vergt maximaal een uurtje. Video is dus hét medium om de grote vraag naar opleidingen van hoge kwaliteit op te vangen," zegt Ann De Jaeger, managingdirector van Video Management. De idee voor managementopleidingen op video ontstond eind jaren tachtig bij een aantal Belgische Insead-professoren. Philippe Naert, Philippe Haspeslagh en Arnoud De Meyer werden toen overstelpt met aanvragen voor seminaries en voordrachten. "Er zat niets anders op dan hun voordrachten op video op te nemen en die te verspreiden," aldus De Jaeger. Daarom werd in 1988, na intens marktonderzoek, besloten om Video Management op te richten. De professoren brachten samen met drie industriëlen het startkapitaal bij elkaar, zo'n 5 miljoen frank (intussen aangegroeid tot 16 miljoen). Video Management, met hoofdzetel in Brussel, heeft vandaag vestigingen in Spanje, Brazilië, Groot-Brittannië en India, samen goed voor 22 werknemers en een wereldwijde jaarlijkse omzet van een kleine 100 miljoen frank. Ann De Jaeger: "Voordat we op onze thuismarkt werden aanvaard, hebben we ons eerst in het buitenland moeten bewijzen. Bovendien is België een zeer moeilijke en dure markt, omwille van de drie taalgebieden. Belgen vinden het trouwens niet altijd evident dat er voor een opleiding moet worden betaald."Video Management richt zich alleen op managers - een niet onbelangrijke beperking. Ann De Jaeger: "Ook studenten zijn geïnteresseerd in onze producten. Maar aangezien we willen groeien met eigen middelen hebben we niet de schaal om deze markt aan te pakken."PRODUCTEN.Video Management telt zo'n 6000 à 7000 klanten. Ann De Jaeger: "Zo'n 1500 daarvan beschouwen we als loyale klanten." Het gaat om managers van kleine en grote ondernemingen, die de producten op verschillende manieren kunnen aanschaffen. De video's zijn afzonderlijk te koop tegen 10.000 à 20.000 frank. Daarnaast kunnen bedrijven ook licenties kopen, waardoor ze de video mogen dupliceren voor intern gebruik. Ten slotte verkoopt Video Management externe licenties: bedrijven betalen royalty's aan Video Management en kunnen de video tegen reproductiekosten verspreiden onder hun klanten.De aangereikte concepten zijn vaak afgeleid van doctoraatsproefschriften van professoren, stuk voor stuk grote namen in hun vakgebied. In de catalogus prijken docenten van onder meer Insead, Vlerick Leuven Gent Management School, London Business School en de universiteiten van Boston, Leuven en Gent. Ann De Jaeger: "Onze producties reiken nuttige modellen aan voor managers die weinig of niets afweten van het behandelde onderwerp. Na het bekijken van de video moeten ze over voldoende inzicht beschikken om over de materie te praten met specialisten." Het aanbod bestaat uit een aantal basisvideo's en enkele meer specifieke titels. Van die laatste geeft Video Management er vier per jaar uit. Ze behandelen deelgebieden van marketing, distributie en logistiek management, human resources, management accounting, integrale kwaliteitszorg en project management, strategie en prijsnegotiatie. Daarnaast verspreidt Video Management exclusief de video's van de Warthon School ( Universiteit van Pennsylvania) in Europa en Azië. Voor nieuwe producties werkt Warthon samen met Video Management. "De facto heeft Warthon zijn videoproductie aan ons afgestaan," aldus Ann De Jaeger. En ook onder het Insead-label brengt Video Management producties op de markt. Het aandeel van vreemde producten in het totale aanbod is echter minder dan 10%. INTERNET.Video Management volgt, ondanks de tijdhandicap van bijvoorbeeld een cd-rom, de ontwikkelingen van nieuwe media op de voet. Ann De Jaeger betreurt dat Internet in Europa (nog) niet toelaat grote pakketten videomateriaal binnen te halen. In het Verre Oosten is dat anders. Zo maakt een aantal programma's van Video Management deel uit van het MBA-leerpakket van de Cyber University van Singapore. Ook in Europa heeft het bedrijf goede contacten met Internet Service Providers. De Internet-evolutie zal Video Management trouwens zowel technisch (digitalisering) als juridisch (intellectuele eigendom) voor nieuwe uitdagingen plaatsen. H.M.