WORDT WERELDONDERNEMING.
...

WORDT WERELDONDERNEMING.De student Anton Goudsmit schreef een thesis over huurkoop en ontdekte dat het spannende onderwerp in Nederland onbekend en ongebruikt was. Hambros Bank, Shell Pensioenfonds, Nederlandse Overzeebank, R. Mees & Zonen zagen iets in het concept en vroegen aan Anton Goudsmit om het verder uit te werken. Ondernemend begint hij met één collega in Amsterdam met huurkoopcontracten voor kapitaalgoederen onder de naam Lease Plan. Vijfendertig jaar later heet de starter ABN Amro Lease Holding, met een portefeuille van 13,1 miljard gulden, nettowinst 149 miljoen gulden (31 december 1997), 4800 medewerkers, en bezet hij de eerste rang in Europa (op de wereldmarkt moet het concern GE Fleet Services voor zich laten). Hugo Levecke begint bij de Belgische tak van Lease Plan in 1980, en volgt Anton Goudsmit op in de lente van vorig jaar (in 1990 zet hij een eerste belangrijke stap naar de top als lid van de raad van bestuur van het toenmalige Lease Plan Holding). Lease Plan België is de eerste buitenlandse dochter. Hugo Levecke is bij de holding verantwoordelijk voor de internationale expansie en sticht elf van de buitenlandse bedrijven. Hij is één van de eerste alumni van de Vlaamse Economische Hogeschool (1976), een studentenleider en slijpt zijn ondernemerstalent bij de kmo Papier Present waar hij op vijf jaar de administratie, de verkoop en het algemene management doet. In 1992 verwerft ABN Amro Bank 100% van de aandelen van Lease Plan Holding, het jaar nadien bekomt het bedrijf een banklicentie (Hugo Levecke: "Wij worden gecontroleerd door de Nederlandsche Bank en kunnen onze expansie financieren met eigen commercial paper en op de interbankenmarkt, wat ons zelfstandiger maakt ten opzichte van de prioriteiten en de strategie van de moeder."). Kort daarop wordt de concernnaam ABN Amro Lease Holding. Moeder en dochter laten mekaar een grote vrijheid, de bankiers zetelen in de raad van commissarissen, volgen de strategie op armlengte en innen de dividenden (gedurende dertig jaar haalt de onderneming 15% netto op het geïnvesteerd vermogen). In de branche wordt gespeculeerd over de verzelfstandiging van de leasingreus langs een beursgang. Hugo Levecke leidt het driehoofdige directiecomité van ABN Amro Lease Holding: "Op holdingniveau is het onjuist te denken, hier zit alle intelligentie en strategiekunde. Ik zetel nu negen jaar in de raad van bestuur, maar cultiveer de contacten met het veld, met de medewerkers en de nationale directies. We zoeken naar een nieuw evenwicht tussen het centrale en het regionale niveau. AALH wordt geconfronteerd met een enorme prijzendruk enerzijds en veranderende marktomstandigheden anderzijds. De deals verschuiven van lokaal naar wereldvlak en de communicatiemiddelen worden krachtiger. De klant is klant in vele landen dus verwacht hij een gelijkaardige benadering overal."Hugo Levecke is een one company man, maar dat scheelde amper een haar: "Ik werkte enthousiast voor Lease Plan Belgium gedurende tien jaar, maar werd het dan wel wat beu. Door de vraag om de zwakke Duitse dochter te genezen, kreeg ik opnieuw de smaak te pakken en werd dan vanaf 1990 bestuurder voor de internationale expansie."Hugo Levecke woont vandaag in Laren (Noord-Holland) en is goed gewend aan de stijl van de Nederlandse topmanagers. Op verstolen ogenblikken doet hij aan interculturele afweging door de Belgische en de Nederlandse hebbelijkheden te turven: "Ik las er voor kort Derk Jan Eppink op na, die noteert sterke waarnemingen in Vreemde Buren, Over politiek in Nederland en België, een kostelijk en leerzaam boek." Frans Crols