In het kader van de kursus "Financieel Beleid" zetten laatstejaarsstudenten van de Antwerpse Handelshogeschool hun eigen bedrijfje op poten. Tijdens de vrije uren nemen ze achter het stuur de plaats in van drukbezette zakenlui.
...

In het kader van de kursus "Financieel Beleid" zetten laatstejaarsstudenten van de Antwerpse Handelshogeschool hun eigen bedrijfje op poten. Tijdens de vrije uren nemen ze achter het stuur de plaats in van drukbezette zakenlui.Omdat professor Karel Plasman de opleiding tot licentiaat in de handelswetenschappen wat praktijkgerichter wilde maken, stelde hij zijn studenten voor zelf een onderneming op te starten. Het kiezen van een handelsaktiviteit vormde geen probleem : het leveren van chauffeursdiensten aan zakenmensen die wel een bedrijfswagen hebben, maar geen vaste chauffeur. De voorbereiding van het projekt gebeurde door de studenten zelf. In februari 1995 werd dan de NV Student Drive Service (SDS) opgericht. Zelf investeren in de vrucht van hun arbeid zagen de studenten echter niet zitten en de 1,25 miljoen frank startkapitaal werd gevonden bij een Antwerpse fiduciaire en direktiechauffeur Willy Coppens. Deze laatste neemt trouwens ook de dagelijkse leiding van SDS op zich. Hij is daarmee ook het enige vaste personeelslid. Het systeem berust op een eenvoudig principe : "Zakenmensen kunnen veel tijd winnen door niet zelf te moeten rijden. In veel gevallen is er echter niet genoeg werk voor een voltijdse chauffeur. Voor een forfaitair bedrag van 700 frank per rit en 700 frank per uur bezorgt SDS een chauffeur," vertelt Coppens. Student Drive Service mikt daarbij niet alleen op binnenlandse ritten. "In vergelijking met de prijs van een vliegtuigticket naar het buitenland, is rijden met een SDS-chauffeur goedkoper, komfortabeler en even snel."Intussen zijn er een dertigtal bedrijven die geregeld op Coppens' studenten een beroep doen. De financiële planning voorzag dit boekjaar een omzet van 5 miljoen frank, maar die zal niet gehaald worden. De zomermaanden vielen flauwer uit dan verwacht. Er wordt wel aan gedacht om het initiatief naar andere grote steden uit te breiden. Kandidaat chauffeurs vinden, zou ook daar geen probleeem mogen zijn. "Iedere dag krijg ik wel vijf geïnteresseerden over de vloer," vertelt de zaakvoerder. Totnogtoe werden er daarvan 180 goed genoeg bevonden. "Wij kunnen ons geen flaters veroorloven," weet Coppens. "De selektie is vrij streng." Per gepresteerd uur krijgen de studenten 225 frank. Dat tijdens het rijden ook kontakten met bedrijfsleiders kunnen worden gelegd, is voor de universitairen in spe dan weer mooi meegenomen. In de toekomst zullen ze immers heel wat meer van zakenlui moeten overnemen dan alleen het stuur.WILLY COPPENS (STUDENT DRIVE SERVICE) Chauffeursdiensten voor zakenlui die wel een bedrijfswagen hebben, maar geen vaste chauffeur.