Niet helemaal onverwacht heeft het Mechelse parket een onderzoeksrechter aangesteld om het faillissement van de bedrijvengroep van Hendrik Seghers te onderzoeken. Het belooft een hele klus te worden, want Seghers controleerde meer dan 70 vennootschappen, van Argentinië tot China.
...

Niet helemaal onverwacht heeft het Mechelse parket een onderzoeksrechter aangesteld om het faillissement van de bedrijvengroep van Hendrik Seghers te onderzoeken. Het belooft een hele klus te worden, want Seghers controleerde meer dan 70 vennootschappen, van Argentinië tot China. Al snel na het faillissement in september 2002 waren er vermoedens gerezen over onregelmatigheden binnen de bedrijven. De aanstelling van onderzoeksrechter Dirk Thys gebeurde met als vordering 'misbruik van vennootschapsgoederen' of artikel 492 bis van het strafwetboek. Dat vrij recente artikel stipuleert dat het aanwenden van vennootschapsgoederen voor andere privé-vennootschappen, wat leidt tot het faillissement van de ontlenende vennootschappen, strafbaar is. Op de overtreding staat een gevangenisstraf van één tot vijf jaar. Al snel na het faillissement ontstond tussen Seghers en de curatoren discussie over allerlei vorderingen tussen de verschillende bedrijven. Zo stonden de NV Verenigde Malderse Compagnie ( VMC) en de NV Groenhove (de privé-vennootschap die zijn vastgoed in Malderen bezit) respectievelijk voor 9,49 en 1,09 miljoen euro in het krijt bij de holding Seghersbetter Technology Group NV. Die vorderingen waren in 2001 spectaculair toegenomen en veroorzaakten mee het faillissement. De curatoren hebben zich geschaard achter de dagvaarding tot faillissement die op dit ogenblik voor de Brusselse handelsrechtbank tegen de VMC loopt. Mogelijk kan de vordering later worden uitgebreid tot andere feiten, zoals bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte en misbruik van vertrouwen. Zo waren er verhalen over gegoochel met facturen tussen de waslijst van bedrijven rond Seghersbetter Technology en bedrijven die rechtstreeks onder Hendrik Seghers vielen. Ook de continue vaagheid tussen de bedrijven binnen de groep en Seghers privé zullen zeker verder worden onderzocht. In Mechelen willen ze het onderzoek beperkt houden. "Het heeft weinig zin om rogatoire commissies de wereld rond te sturen om dan een gigantisch dossier samen te stellen dat jaren blijft aanslepen voor het voor de rechtbank komt," aldus een woordvoerder van het parket. "Niemand is daarbij gebaat."Willy Van Damme n