"De sluis van Evergem verbindt de Ringvaart rond Gent met het Gentse havengebied en de Kanaalzone. Noem dit gerust een draaischijf voor de binnenvaart in het westen van het land," zegt Eric Van den Eede, directeur-ingenieur afdelingshoofd bij de afdeling Bovenschelde (Administratie Waterwegen en Zeewezen). "Van hieruit is immers ook Zeebrugge bereikbaar - voorlopig nog een zwakke verbinding die in het najaar wordt geoptimaliseerd - evenals het Franse hinterland. Enkele weken ge...

"De sluis van Evergem verbindt de Ringvaart rond Gent met het Gentse havengebied en de Kanaalzone. Noem dit gerust een draaischijf voor de binnenvaart in het westen van het land," zegt Eric Van den Eede, directeur-ingenieur afdelingshoofd bij de afdeling Bovenschelde (Administratie Waterwegen en Zeewezen). "Van hieruit is immers ook Zeebrugge bereikbaar - voorlopig nog een zwakke verbinding die in het najaar wordt geoptimaliseerd - evenals het Franse hinterland. Enkele weken geleden kreeg Technum de opdracht toegewezen een economische studie uit te voeren in verband met de Seine-Scheldeverbinding. Een kosten-batenanalyse voor een tweede sluis in Evergem is daarvan een essentieel onderdeel. Maar eigenlijk staat al jaren vast dat een nieuwe sluis in Evergem prioritair is om ons waterwegennet toegankelijk te houden." De bestaande sluis verwerkte in 1997 net geen 10 miljoen ton, goed voor 28.000 scheepsbewegingen. Dat maakt deze doorgang tot de drukst bevaren sluis van Vlaanderen, file varen is hier trouwens niet onbekend. Op jaarbasis moet men nu rekening houden met niet minder dan 13.000 uur wachttijden. Bij Waterwegen & Zeewezen hoopt men in ieder geval dat de nieuwe sluis, geschikt voor 4400-tonkonvooien en te bouwen vlak naast de oude sluis, er snel komt. De huidige sluis, gebouwd in 1965, is immers aan een structureel onderhoud toe. En dat zou het stopzetten van deze binnenvaart-draaischijf betekenen, met alle gevolgen van dien voor het verkeer."Intussen kende de binnenvaart een aanzienlijke schaalvergroting. Maar de sluis is niet geschikt voor duwkonvooien," stelt Van den Eede. "Het loskoppelen van duwbakken is géén efficiënte manier van werken." Maar hoever staat het hele project nu? "In januari werd een startnota goedgekeurd door het College van Afdelingsoversten (COVA) binnen onze administratie. Dit dossier is nu in handen van het kabinet. Onze hoofdbedoeling is de toelating te krijgen om bijkomende studies uit te voeren," gaat Van den Eede verder. "Wij hebben zelf pro-actief al een aantal zaken voorbereid, zoals een architectuur- en een landschapsstudie en wij zijn bezig met een milieueffectenrapport (MER). Als de bijkomende studies nog dit jaar gebeuren, kunnen wij volgend jaar de eerste aanbesteding uitschrijven." De kostprijs wordt door de Vlaamse administratie geraamd op 1,2 miljard frank, ongeveer gelijkmatig gespreid over de periode 2000-2002. Daarin weegt de burgerlijke bouwkunde (sluiskolk, kaaimuren...) met 915 miljoen frank het zwaarst door.