De Belgische kust lokt steeds minder vakantiegangers. Een toeristische belasting moet dat veranderen.
...

De Belgische kust lokt steeds minder vakantiegangers. Een toeristische belasting moet dat veranderen.De naakte cijfers ogen goed : de toeristische sector aan de kust haalt jaarlijks 80 miljard frank omzet en is goed voor 25.000 jobs. Toch zit de klad in het kusttoerisme. En, zo meent de West-Vlaamse provinciegouverneur Olivier Vanneste, dat is mede de schuld van de touroperators. Die lokken de prijsbewuste Belgen naar het buitenland. Nu de touroperators ook de familiemarkt naar zich trekken, met prijsgunstige aanbiedingen voor gezinnen en kinderen, gaat de Belgische kust er helemaal onderdoor. Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek ( NIS) daalde de Belgische binnenlandse toeristische markt tussen 1992-1996 met 15 %. Het aantal Belgen daarentegen dat, tussen 1990 en 1996, de kust inruilde voor een buitenlandse vakantiebestemming steeg met 60 %. Nochtans mocht de kust zich, ook in 1996, verheugen op 22 miljoen dagjestoeristen. Alhoewel : verheugen ? In het kielzog van de Knokse burgervader Léopold Lippens stelt zowat de hele kuststreek zich nu vragen over de frigobox-toeristen. Die zouden, zo heet het nu, de kust een negatief imago geven met files, parkeerproblemen en afnemende kwaliteit van dienstverlening in de horeca als belangrijkste ingrediënten. Bovendien blijven dagjesmensen niet slapen en daar is het West-Vlaanderen nu net om te doen. Hét zorgenkind van de logiesvormen aan de kust zijn de huur-vakantiewoningen : na in 1994 en 1995 telkens 3,5 % aan bezetting te hebben ingeleverd, werd in 1996 een achteruitgang van 6,3 % geïncasseerd. Belgen gaan steeds meer voor kortere perioden op vakantie, ook aan de kust. Het aantal overnachtingen in de huur-vakantiewoningen aan de kust is, mede daardoor, in vier jaar tijd met een kwart gedaald. De hotels zagen over diezelfde periode hun aantal overnachtingen met 10 % stijgen. Samenvattend : tussen 1992 en 1995 kromp het verblijfstoerisme aan de kust met 15 %, en daar moet wat aan gedaan worden. Wat ? De Vlaamse overheid pakt dit jaar uit met haar vijfjarenplan Vlaamse Kust 2002. Dat plan moet de kwaliteit van het toerismeaanbod verbeteren en de wegeninfrastructuur en de verkeersleefbaarheid in de badsteden aanpassen. Tegelijkertijd hoopt West-Vlaanderen extra volk dagjesmensen ? aan te trekken met wat anders dan zon, zee en strand. De momenteel lopende tentoonstelling Van Ensor tot Delvaux en de voor midden 1998 geplande Van Memling tot Pourbus past in die visie. Als dat allemaal niet helpt, heeft de gouverneur nog een persoonlijk voorstel : een toeristische belasting die op vier jaar een miljard frank moet opbrengen. Zo betaalt u straks zelfs voor de kust zonder dat u ernaartoe trekt. DE KUST Verliest tegen buitenlandse vakantiebestemmingen.