Fiscalisten onderscheiden drie goede redenen om toch zo snel mogelijk een eenmalige bevrijdende aangifte aan te vragen.
...

Fiscalisten onderscheiden drie goede redenen om toch zo snel mogelijk een eenmalige bevrijdende aangifte aan te vragen. Veel belastingplichtigen wachten op 30 juni. Op die datum zal de Europese Raad vaststellen of er een akkoord met de belastingparadijzen op het oude continent is afgesloten om de spaarrichtlijn op 1 januari 2005 in werking te laten treden. "Maar zij maken een beoordelingsfout," zegt advocaat Didier Van Laere. "De politieke wil bestaat duidelijk om verduisterde vermogens in Europa weer boven water te brengen. Deze klok kan niet teruggedraaid worden, hooguit stilgezet. Dat betekent dat op korte termijn de lidstaten fiscale informatie zullen uitwisselen en de buitenlandse beleggers met hun billen bloot komen te staan. Zelfs Zwitserland zal onder Europese druk zijn bankgeheim moeten prijsgeven. Kijk maar naar de zogenaamde qualifiedintermediary in de Verenigde Staten. Sinds 2000 moeten alle banken aan de Amerikaanse fiscus op aanvraag inlichtingen verstrekken over de roerende inkomsten van Amerikaanse staatsburgers in Europa, inclusief Zwitserland. Een Europese bank die zich niet aan deze regel houdt, verliest onmiddellijk haar licentie om in Amerika te bankieren. De grote lidstaten van de Europese Unie zouden deze formule ook met succes kunnen toepassen." De preventieve antiwitwaswet van 12 januari 2004 speelt een scharnierrol in deze ontwikkeling. Advocaat Leo De Broeck: "De wetgever breidt de meldingsplicht uit en verbiedt sindsdien alle aankopen bij handelaars van meer dan 15.000 euro in baar geld. Je kan dus niet meer ongemerkt zo'n som uitgeven aan een goed of een dienst. Bovendien zijn bij de notaris contante betalingen boven 25.000 euro uitgesloten. Ook moeten alle financiële beroepen - zoals bankiers, accountants en makelaars - sinds 1993 voor alle transacties vanaf 10.000 euro de cliënt identificeren en elke verdachte transactie melden aan de Cel voor Financiële Informatie ( CFI)." Het arrest van 22 oktober 2003 van het Hof van Cassatie maakt de verbeurdverklaring van vermogens die voortkomen uit fiscale fraude mogelijk. Zelfs als de fiscale aanslagtermijn verstreken is, kan de strafrechter al uw zwarte geld opeisen. De Broeck: "Sindsdien kunnen zelfs bankiers die ontdoken kapitalen in ontvangst nemen of beleggen, strafrechtelijk vervolgd worden als helers. Daarom hebben de financiële instellingen hun interne protocols aangepast. Ze gaan veel voorzichtiger om met onbekende kapitalen dan vroeger. Contant geld wordt geweigerd en verdachte transacties worden gemeld aan de CFI. Veel mensen zijn zich daar echter nog niet van bewust. En wie niet meedoet aan de EBA riskeert - volgens de letter van de wet - dat een strafrechter de zwarte spaarcentjes en de opbrengsten ervan ooit verbeurdverklaren."