De meeste kabinetten lopen pas leeg als de regering op vallen staat. Niet het kabinet van minister van Telecommunicatie Rik Daems ( VLD), waar de rotatie zo courant is dat de minister al aan zijn tweede ploeg toe is. Van het e-team van een jaar geleden, dat de minister over de 'uitbouw van de Belgische informatiemaatschappij' moest adviseren, blijft nauwelijks nog iemand over.
...

De meeste kabinetten lopen pas leeg als de regering op vallen staat. Niet het kabinet van minister van Telecommunicatie Rik Daems ( VLD), waar de rotatie zo courant is dat de minister al aan zijn tweede ploeg toe is. Van het e-team van een jaar geleden, dat de minister over de 'uitbouw van de Belgische informatiemaatschappij' moest adviseren, blijft nauwelijks nog iemand over. In april 2002 werd kabinetschef Charles-Louis d'Arenberg voorzitter van Belgocontrol, en vertrok adjunct-kabinetschef Els De Clercq (28) als strategisch planner naar de vastelijndivisie van Belgacom. Vorige week ging Bruggeling Joost Laga (34), de auteur van Daems' 'Vijfsterrenplan voor de Informatiemaatschappij', naar Siemens Business Services (SBS). Laga is nu vanuit SBS (waaraan de informatica van de Vlaamse administratie is uitbesteed) Domeinmanager Elektronische Overheid bij de Vlaamse administratie, en moet in die functie de portaalsite www.vlaanderen.be helpen invullen. Ook kabinetwoordvoerster Regine Van Tomme (die zelf eigenlijk nog niet zo lang Elke Jeurissen was opgevolgd) werkt nu voor SBS. Salvator Vella, die als kabinetsadviseur ex- KPNBelgium-directeur Pierre Verbruggen opvolgde, leidt vandaag DoMyMove, een joint venture tussen Electrabel en De Post, die het coördineren van adreswijzigingen bij een verhuizing als een betalende dienst wil gaan aanbieden. "Er was van bij het begin afgesproken dat ik maar zes maanden op het kabinet zou blijven," zegt Vella. Handelsingenieur Luc Mabille (32 ) werkt nog op het kabinet, maar niet meer voor telecom. Expert Michel Van Bellinghen is, voor zover we konden vernemen, de enige die de telecomwetgeving nog opvolgt. Niet dat het e-team geen resultaten kan tonen. Joost Laga wijst op het computervirusmeldpunt bij telecomregulator BIPT en op de Belgische voorbereiding van de Europese telecomraad van 6 december 2001, waar een blauwdruk op het vlak van netwerk- en informatieveiligheid is goedkeurd. "Het kabinet is er tijdens zijn Europese voorzitterschap vooral in geslaagd een compromis te vinden tussen de Europese Raad en het Parlement over de nieuwe telecomrichtlijnen. Daarmee zijn maanden discussies vermeden," zegt een insider. Salvator Vella werkte, samen met onder meer Joost Laga en Frank Robben van de Kruispuntbank, aan de strategie voor elektronische dienstverlening door de overheid, met de elektronische identiteitskaart als belangrijk hulpmiddel. Andere kabinetten spelen hier een belangrijker rol. De minister wil pas op 4 juli een stand van zaken geven en twee nieuwe kabinetsleden voorstellen, zegt de nieuwe adjunct-kabinetschef en allernieuwste woordvoerder Walter Baert. Aanwervingen blijven ook voor minister Daems een belangrijk actiepunt, zeker nu binnenkort ook de Programmatorische Overheidsdienst voor de Telecommunicatie, die het beleidsvoorbereidende werk van het BIPT moet overnemen, ingevuld moet worden. B.L. [{ssquf}]Van het e-team dat minister Daems over 'de uitbouw van de Belgische informatiemaatschappij' moest adviseren, blijft nauwelijks nog iemand over.